DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Wysyłamy Cię Dziś Jak Płomień Gorejący
Na Nowo Ulegliście Apatii

12 kwiecień, 1995

Mój Panie?

Ja Jestem. Pokój niech będzie z tobą. Czy chcesz dzisiaj z Nami 1 pisać?

Tylko jeśli Ty chcesz tego ode mnie, Panie.

Chcemy tego... Jeśli pozostaniesz z Nami, mała, uczynisz postępy. A więc ty, która należysz do Najświętszej Trójcy, czy chcesz Nam służyć? Służąc Nam, będziesz Nam posłuszna i uwielbisz Nas.

Z największą radością chcę Wam służyć.

Dawaj Nas poznać. Dawaj poznać, w jaki sposób przyszliśmy do ciebie, potem pozwól Nam wyśpiewać twymi ustami Nasz Nowy Kantyk.2 Ci, którzy nie są jeszcze zarażeni mocami świata, zostaną przyciągnięci do Nas, do Naszej Niezniszczalnej Światłości. Wysyłamy cię dziś jak płomień gorejący, aby ożywić w każdym sercu ten tlący się płomień, który prawie już zgasł.

- Nasza Obecność poprzez to Wołanie jest miłosierdziem. Nasza Obecność pośród was jest dobrocią i czułością, lecz wkrótce Mój Głos zostanie usłyszany pośród was jak uderzenie gromu.

- Mój Głos stanie się głosem Sprawiedliwości. Przybędę oczyścić ziemię. Moje oczyszczenie będzie jak mały Sąd i będzie to słuszne.

Orędzie Jezusa dla Stanów Zjednoczonych:

Powiedz im: Nawet jeśli liczni są ci, których przez Moje Wezwanie osobiście przyprowadziłem do bezpieczeństwa wiary, ziemia nadal marnieje w buncie, niszczeje z powodu swojej suszy. Jeśli w tych dniach Moje Oczy wcale nie przestały wylewać krwawych łez, to dlatego że tak wielu spośród was – których oczy widziały Moją Chwałę, Moje Miłosierdzie i Moje potężne działanie przez te ostatnie lata – doznaje dziś ciągle pokusy, aby spojrzeć w tył na to, co poprzysiągłem zniszczyć!

Gdzie jesteście wy, którzy liczyliście minuty, aby być ze Mną? Gdzie jest gorliwość, jaką mieliście kiedyś w obronie Mojego Imienia i Jego świętości? Gdzież jesteście wy, którzy byliście oddaleni od Mojego Serca i przyszliście do Mnie, mówiąc: «Jestem osłabiony», wy, których uzdrowiłem? Na nowo ulegliście apatii.

Wołam w Moim smutku, lecz tak wielu z was odrzuca wszystkie Moje ostrzeżenia! «Przekazujcie Moje Orędzia wszystkim miastom, aby zmieniły życie» – powtarzam. Zaledwie zawołałem, a już Mój Głos pochłonęła ta ziejąca ciemność, zamieszkująca Moje miasta. Czy tak mało znaczę w waszych oczach Ja, który tchnąłem w was żyjącego ducha? Czy nie mam dla was większej wartości? Tak wielu z was czyta nawet wielokrotnie Moje Orędzia, lecz nie żyje nimi. Dzieje się tak, Moje dzieci, bo czytacie bez zrozumienia.3

Na moment wasze rozpalone serce wznosi się, by Mnie uwielbić, a w chwilę później płomień ten w was gaśnie.

- Traktowałem was tak czule, jak ojciec traktuje swe dzieci. Ujawniłem waszym sercom Niewyczerpany Skarb, który był ukryty przez pokolenia, a został zachowany dla waszego Czasu: tego Czasu, w którym z powodu oziębłości świata wzgardzi się Poznaniem i Wiarą. Mój Skarb został zachowany na koniec czasów, w których obecnie żyjecie: w którym nad Boga ludzie przedkładają własną przyjemność, oddając się raczej wszelkiemu złu niż dobru.

Z Mego Najświętszego Serca wylewam na was Mój Niewyczerpany Skarb, jak strumienie wodospadów w górach i dolinach, aby uczynić was silnymi w miłości i gotowymi dla Mojego Królestwa. Byłem jak źródło tryskające w wąwozach, płynące pomiędzy górami, przyciągające spragnionych. Ofiarowałem wam przez te ostatnie lata wszystko, co Niebo ma do zaofiarowania. Powiedzcie Mi więc, cóż mógłbym uczynić więcej dla waszego ocalenia, a czego nie uczyniłem?

Moje dzieci, na początku dałem wam Moje Prawo, aby was zachować przy życiu. Moje Prawo nie jest jednak dziś zachowywane, gdyż nie żyjecie w miłości Boga. Jak długo nie ma w was żadnej miłości do waszego Ojca w Niebie, tak długo nie potraficie kochać waszego bliźniego i nie możecie powiedzieć, że zachowujecie Przykazania. Jak długo nie żyjecie tym, o czym zostaliście na początku pouczeni, tak długo nie jesteście zakorzenieni we Mnie. Jakże możecie mówić: «Żyję w Jezusie i Moim Ojcu»? Czy nie słyszeliście, że na tych dwóch największych Przykazaniach opiera się całe Prawo? Pytam was o to z powagą: «Cóż za zysk ma osoba, która zdobędzie cały świat, jeśli straci dar miłości?» Kto traci dar miłości, ten traci poznanie Boga. Kto nie ma miłości do Ojca, ten przekracza wszystkie Przykazania.

Mówię wam: jeśli wasza miłość nie pogłębi się i nie wzrośnie bardziej niż obecnie, nie będziecie mogli nigdy wejść do Mojego Królestwa. Nauczcie się uwielbiać Ojca i kochać Go tak, abyśmy – Ojciec i Ja – mogli uczynić w was Naszą siedzibę. Nauczcie się tęsknić za Ojcem i pragnąć Go tak, by wasze życie stało się nieustanną modlitwą. Jeśli mówicie, że należycie do Boga, miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was kocham, abyście żyli Prawdziwym Życiem w Bogu.

Czy wasze umysły nie dostrzegały Mojej Chwały przez te wszystkie lata, kiedy was pouczałem? Wkrótce do was powrócę, zatem nie odważajcie się mówić: «mam jeszcze czas, aby uczynić postępy». Przyjdźcie teraz i nawróćcie się! Owocem nawrócenia jest Miłość. Przyjdźcie więc i w waszej miłości do Ojca Niebieskiego nauczcie się być życzliwymi. Nauczcie się kochać nie tylko waszych bliskich, ale również i tych, których uważacie za swoich wrogów. Jeśli będzie wobec nich miłosierni, wtedy wasz Ojciec w Niebie będzie miłosierny dla was. W Moim Domu mam tylko miłość.

Wezwałem was po imieniu, aby dać wam Nadzieję. Otwarłem Moje Najświętsze Serce i ofiarowałem wam całe Moje Bogactwo i wszystkie Moje Skarby, jakie ukrywałem przez wieki. Zstąpiłem z Mojego Tronu, aby być pomiędzy wami z Moim Sercem w Dłoni i aby ofiarować wam wszystkim ten Skarb, który w Nim się znajduje. Gdy otwarłem Usta i przemówiłem, zdumiało was Moje doskonałe piękno. Aby poruszyć waszą miłość i aby was obudzić, tchnąłem na was delikatną woń Mojego zapachu. W zaraniu waszego nawrócenia otwarliście swobodnie przede Mną serca i prosiliście Mnie, abym was prowadził Moją laską Pasterza. Uczyniłem to. Ze stada, które pasłem, bardzo niewielu pozostało w owczarni. Opór, jaki stawialiście złu, zgasł. Wasze stopy stopniowo oddaliły się od Mego Serca i pośpiesznie skierowaliście kroki ku nieżyczliwości i oszustwu...

Staliście się ospali, a ciernie i kolce zadusiły tę małą miłość, która rosła i była Moją rozkoszą i Moją chwałą. Jakże możecie mówić, że wasze oczy są zwrócone w stronę Moich Przykazań, skoro niestrudzenie wystawiacie na próby waszych bliźnich? Mój Ojciec i Ja przemierzyliśmy cały ten szlak z Nieba, aby przypomnieć każdemu z was o konieczności otwarcia serc na przyjęcie Nas, zanim przyjdę na ziemię widzialnie. Módlcie się, aby ta Godzina nie zastała was nieświadomych, z kamiennymi sercami. Módlcie się, żeby ta Godzina nie zastała w waszym duchu pustki

Przyjdźcie do waszego Króla z sercem otwartym, a wtedy i wy będziecie dzielić Jego Królewski Stół, którym jest miłość.


1 Jezus mówi w Obecności Boga Ojca i Ducha Świętego
2 Orędzia.
3 Wiele ważnych proroctw w tych orędziach zostało wypełnionych, ale nikt tego nie zauważył.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message