DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Dziś, Rzymie, Twoja Dusza Przemieniła Się W Odbicie Bestii
Nowe Niebiosa I Nowa Ziemia

1 grudzień, 1994

Panie, moje Schronienie,
moja Pociecho, mój Uśmiechu,
moje Źródło, mój Świecie,
kocham Cię.

Pokój niech będzie z tobą. Potrzebuj Mnie. Ja jestem Źródłem Życia. Ja jestem Źródłem Radości. Odczuwaj potrzebę Mnie tak, jak odczuwasz potrzebę powietrza, którym oddychasz. Czy chcesz usiąść i pracować dziś ze Mną? 1

Tak! Tak!
Moją radością i życiem jest sam Bóg:
Bóg, który mnie kocha.
Przyjdź pomóc nam w tym czasie kryzysu.
Żaden człowiek nie może udzielić podobnej pomocy!

Córko, wychowana i uformowana przeze Mnie, tak niewielu słucha. W ich sercach ciągle żyje grzech. Panuje nad nimi pycha. Twoje pokolenie zdąża ku krwawej kąpieli. Nie pozostanę już dłużej w ukryciu. Moja Sprawiedliwość weźmie teraz górę. Nigdy nie przestałem wysyłać Moich rzeczników, aby was ostrzec, a jednak dziś odrzuciliście ich, zaprzeczyliście Moim posłańcom i zapałaliście wściekłością wobec nich. Wiele dusz Moich kapłanów – tych, którzy zajmują wysokie stanowiska – poprzysięgło, że ich zmiażdży.

Użyłem wszelkich sposobów, aby dotrzeć do tego niewiernego pokolenia dla ocalenia go i wyszeptania mu do serca jakiejś rozsądnej myśli, lecz ich duch prześladuje Mojego Ducha. Odrażający są ci, którzy poddają się złu. Tak wiele razy dawałem im znaki Mojej Miłości, lecz oni rzucili Moją Miłość pod nogi. Dlatego właśnie zstąpię, by skruszyć moc niegodziwych, i to Ja będę prześladował złych, aż nie będzie już ani jednego!

Odwracam Oczy od świata, aby już nie widzieć ich niegodziwości i tych, którzy mówią: «Język jest naszą potęgą; pomocą – wargi nasze. Któż nas przemoże?» 2

Złośliwość, egoizm i nieprawość zajmują teraz wysokie miejsca pośród synów i córek ludzkich... Z powodu obrazu, jaki przyjęli, Zgromadzenia Świętych w Niebiosach są w żałobie. Zamienili bowiem Nasz Obraz3 jaki im daliśmy i dzięki któremu byli synami i córkami Najwyższego – na obraz Bestii... Im bardziej wzywam ich dziś za pośrednictwem Moich rzeczników, tym bardziej oddalają się ode Mnie.

Orędzie dla Rzymu:

Niegdyś byłeś Moim Edenem, Rzymie, Moim Ogrodem rozkoszy. Nawet aniołów ogarniało zdumienie wobec doskonałości twego piękna, a ty rządziłeś Moim Domem ze świętością i sprawiedliwie. Prawość i miłość stanowiły duszę Mego Domu. Odzwierciedlałeś naprawdę Moje Wieczne Piękno, pozostając w wiecznej pamięci Moich świętych i aniołów. Twoje bogactwo i skarby były wtedy niebiańskie.

Dziś, Rzymie, twoja dusza przemieniła się w odbicie Bestii i przyjąłeś pozycję wartownika na obszarze należącym do Mnie, aby zakazywać nań wstępu Memu Świętemu Duchowi i prorokom, którzy przepowiadają w Moje Imię, wzywają was do nawrócenia i porzucenia waszych złych dróg. Przychodzę teraz sam do twoich drzwi, aby zwrócić się do ciebie, aby cię ocalić. Czy nie czytałeś: «Kto jest z Boga, słów Bożych słucha».4 Jednak aż do dziś żadne ze słów, które wypowiedziałem, nie wniknęło w ciebie. Dla ciebie Moje Słowa są czymś martwym i nieważnym. Moja łaska została odrzucona, a Mój Plan ocalenia – potraktowany z niedowierzaniem. Jesteś wyjątkowo zbuntowany i zarozumiały, gdy chodzi o Prawdę. To dlatego uważasz, że masz wiedzę i rozeznanie odnoszące się do Moich Dzieł Niebieskich i możesz rzucać cień na Moich rzeczników, którzy ujawniają przed światem twoją ciemność...

A ty, córko, nigdy się nie broń. Wielu jest świadków, którzy mogą cię obronić, jednak największym ze wszystkich jest Mój Święty Duch Złóż swą nadzieję we Mnie, który mam moc cię ocalić. Jeśli będą cię nadal niesprawiedliwie zadręczać, bądź bardzo pokorna, bo karą, jaką dla nich zachowuję, będzie ogień. Powinnaś przygotować się na odrzucenia i na porażki, gdyż grzech zapanował nad nimi... Nadal ogłaszaj wielkość Mojego Imienia każdemu narodowi. To Ja cię wysyłam, zatem – lo tedhal! 5 Tak, nie lękaj się! 6 Będę nadal wylewał na was wszystkich Mojego Świętego Ducha i ujawniał ogrom Mojej Miłości.

Czy nie czytałeś: «Gdy znajdzie się dojrzały sok w winnych jagodach, ludzie mówią: Nie niszczcie ich, bo w nich jest błogosławieństwo»? (Iz 65:8) Podobnie uczynię przez wzgląd na tych, którzy służą Mi w prawości i są posłuszni temu,7 który powstrzymuje bunt w Moim Domu.

Nie zniszczę wszystkiego. Biada jednak rękom splamionym krwią! A do ciebie, do ciebie, który przyjąłeś pozycję wartownika, aby zakazywać Memu Świętemu Duchowi wstępować na teren Jego własności, wyślę najbardziej barbarzyński z narodów, by cię otoczył. Rzucę na twoją pustynię ogień gniewu i obłok, który okryje twoje miasta. I tak zakończy się twoja mroczna epoka...

Panie mój, jakie będzie zakończenie?

Zakończenie? Na koniec wypełni się

Moja Obietnica:

Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia... Rzymie, kto kiedykolwiek okazał chęć ocalenia ciebie, podobną do Mojego pragnienia? Moja chwała wznosi się nad tobą, choć wciąż okrywa cię noc. Ponad tobą ukazuje się Mój Blask. Jak to się dzieje, że nie możesz rozpoznać ani czasów, ani znaków?

Jeszcze nie usłyszałem w Moim Domu wołania skruchy. Nawet teraz nie słuchają i zastawiają sidła na niosących Moje Słowo. Gdyby posłuchali i gdyby się nawrócili, byliby zdolni zmienić wiele ze swych złych dróg, porzucić niegodziwość swych czynów, które prowadzą ich do odstępstwa! Nigdy nie zatrzymują się, by pomyśleć, że Ja wiem wszystko o ich nieprawości i że w związku z tym dopóki nie przyjdą wyznać swej winy i odnaleźć Mojego Świętego Ducha, dopóty nie cofnę Mojej decyzji...

Pójdź, córko, chodźmy


1 Jezus mówi o dyktowaniu.
2 Ps 12 : 4
3 Obraz Najświętszej Trójcy.
4 J 8 : 47
5 'Lo tedhal', po aramejsku znaczy: 'Nie bój się!'
6 Pan kontynuował Swe Orędzie dla Rzymu
7 Papież.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message