DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Nieustanna Ofiara Będzie Deptana

14 październik, 1994

Orędzie świętego Michała Archanioła:.

Vassulo-Męki-Chrystusa, Ja, Święty Michał Archanioł, witam cię i błogosławię.

- Czy przypominasz sobie, jak Bóg wezwał cię, abyś żyła prawdziwym Życiem w Nim? Dziś samo wspomnienie twego zmartwychwstania duchowego wzrusza Mnie do łez... Kiedyś walczyłaś z Bogiem, bo całą twoją uwagę przyciągało to, co nie było duchowe. Obecnie jednak niech będzie chwała Bogu Sprawiedliwemu, Najwyższemu! On okrył cię Swoim Świętym Duchem i Swoją Mocną Ręką podniósł, abyś się stała świadkiem Jego Świętego Ducha, gdyż Jego Duch przyszedł zamieszkać w tobie. Od początku 1 Jego Duch mieszkający w tobie jest uwielbiany, kiedy słyszy twoje wołanie: «Abba» – Ojcze! W bardzo krótkim czasie On zstąpi wykorzenić nieprawość, która zamieszkała w sercach ludzi.

Przez okres dłuższy niż trzy lata Nieustanna Ofiara2 będzie deptana. Przez to niewiarygodne bluźnierstwo trzecia część mieszkańców ziemi umrze z powodu nieprawości. Pan poprzysiągł to na Swoją Świętość. Przygotuj się teraz na spotkanie z Bogiem. 3 Powiedziałem ci to wszystko bez jakiejkolwiek przyjemności. Dziś w waszym pokoleniu demonowi oddaje się coraz większą cześć. Od początku był on zabójcą i kłamcą, a dziś czci się go jak ojca. To jemu oddaje się wszelkie honory. Ludzie kłaniają się obecnie bardzo nisko jego dziełom i z tego powodu wasze pokolenie ściągnęło na siebie karę. Na wasze kraje napadają zastępy duchów nieczystych, które wszędzie się wałęsają.

Szatan kusi dziś nawet wybranych Boga. Dlatego właśnie wszędzie rozszerza się zamęt w tym pokoleniu, które wznosi swe wieże na niewinnej krwi4 i buduje swe kraje na zbrodni. Jedynie ta ofiara5 podoba się szatanowi. Złóż ufność w Najwyższym, Moje dziecko, i zachęcaj ludzi do szukania Mojego wstawiennictwa. Ja, Święty Michał, Archanioł Boży, nigdy nie zmęczę się bronieniem Prawdy. Wytrwaj, 6 nawet gdyby wstrząsało tobą tchnienie Nieprzyjaciela! Ja jestem z tobą. Ciesz się z łaski Najwyższego.

Teraz mówi Pan:

Trwaj w Pokoju. Przyjdź bliżej Mnie i odczuj Mój pokój. Nigdy cię nie opuszczę. Pomogę ci, aby Moje Serce odniosło w tobie tryumf. Nie pozwól szatanowi zwodzić cię wątpliwościami. Powiększę Moje Znaki nad tobą. Uczynię to dla uczczenia Mojego Imienia


1 Początek mojego nawrócenia.
2 Prawdziwa obecność Jezusa w Eucharystii Świętej.
3 Kiedy Św. Michał widział zobaczył mój smutek, Bóg zezwolił Mu pozostać ze mną dłużej, ponieważ ze smutkiem rozważałam Jego orędzie.
4 Prawo aborcji zalegalizowane w wielu krajach.
5 Aborcja cieszy Szatana, ponieważ Szatan potrzebuje ofiary z ludzi żeby mieć władzę. Aborcja jest teraz przeprowadzana codziennie i prawie nikt nie zdaje sobie sprawę z tego, że jest staje się ona ofiarowaniem kultu Diabłu. Diabeł pragnie krwi i otrzymuje ją teraz od niewinnych.
6 Św. Michał starał się przekazać mi, żebym go naśladowała, to znaczy żebym nigdy nie męczyła się pisaniem lub nie czuła zniechęcenia w wyniku prześladowań.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message