DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Zmieszam Mądrych
Twoja Szata Nasączy Się Twoją Krwią

8 sierpień, 1994

Spójrz, mój Boże,
zostałam podniesiona
dla Twej przyjemności,
aby stać się Twoją żywą tabliczką, Twoim echem i harfą.

Wiem, mój Eli,
że Twoje myśli są ponad moimi myślami
i że Twoje drogi są ponad moimi drogami,
że Niebiosa są wysoko ponad ziemią.
Przyjdź mnie uważnie przebadać.

Przyjdź osłuchać moje serce.
Doświadcz mnie Twoim Ogniem
i ciskaj we mnie swobodnie Swoimi strzałami.
Upewnij się, czy nie jestem na drodze do ruiny.
Kieruj moimi krokami po drodze,
która prowadzi do Twej Wiecznej Posiadłości,
bo tęsknię za tym,
by chodzić kiedyś po Twych Niebieskich Dziedzińcach!

Jak bardzo kocham twego ducha... Znajduję radość w posługiwaniu się tobą nadal jako Moją tabliczką, Moim echem i Moją harfą. Choćby słaby był twój dźwięk, Ja dokonam reszty. Obiecuję ci, że ujawnię Moją Chwałę wszystkim narodom poprzez ciebie. Pozostań z boku i pozwól, bym Ja mógł wejść.

Powiadam ci: wielu rozpozna Mnie, Najwyższego, w tych Orędziach i nawet pogan doprowadzę do tego, że będą Mnie pragnąć. 1 Mój Duch dotknie ich jak łagodny wiatr. Pójdę do krajów, które nigdy nie uznawały Świętości Mojego Imienia. Będę mówił do narodów, które nigdy nie wołały ani nie wzywały Mojego Imienia.

Panie, otwórz moje wargi,
a moje usta powtórzą po prostu słowa,
jakie mi dałeś.

Tak! Sprawię, że cały świat będzie Mnie słuchał. Bądź uległa, a wypełnię w tobie Moją Wolę. Będę nadal dawał ci w sekrecie2 pouczenia Mojej Mądrości, wprawiając w zaskoczenie umysły filozofów. Odpłacę pyszniącym się tym, na co zasłużyli... Tak, zmieszam mądrych i wszystkich ich wprawię w takie zakłopotanie, że nie będą już umieli odróżnić swej ręki lewej od prawej. To oni dziś zachwycają się własnym kłamstwem i swą wieżą Babel. Uczeni ci kupili ten świat i wszystko posiadają. 3

Panie! Czy mogę ośmielić się przypomnieć Ci, że oni także są Twoimi dziećmi?

Jeszcze nie usłyszałem od nich: "Nie ma innego boga poza Tobą, Ojcze!"

(Odpowiedź ta napełniła moją duszę smutkiem większym niż kiedykolwiek...)

Panie, Pisma mówią:

"Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga... Ja jestem Pan, i nie ma innego. Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko" (Iz. 45 : 6-7)

Panie,
Ty jesteś Władcą Niebios
i wszelkich rzeczy!
Ty jesteś Najwyższy
i z całą pewnością możesz zajaśnieć nad ciemnością,
aby rozbłysło światło.
Znany jesteś
z Twego Nieskończonego Miłosierdzia.
Popatrz,
ja sama doświadczyłam Twej ogromnej Czułości.
Z pewnością potrafisz przekształcić klęskę w szczęście!

....Mój plan się spełni i uczynię wszystko, co zechcę .... 4

Cóż więcej mogę powiedzieć lub uczynić,
by Cię przekonać, mój Umiłowany?

Chociaż jesteś zmęczona tyloma podróżami, spełnię część twojej prośby, jeśli będziesz nadal podróżować dla Mnie, przekazując całą Wiedzę, jaką Ja ci dałem.

ędę podróżować dla Ciebie, Panie.
Jestem niegodna... jak Ci to powiedzieć?
Jak mogłabym otrzymać spełnienie reszty mojej prośby?

.... Zbyt krucha jesteś, żeby to uczynić .....

Nie, jeśli tylko Ty jesteś we mnie, jeśli jesteś obecny.
Nie, o ile święty Michał jest przy mnie,
a nasza Matka Najświętsza okrywa mi głowę Swym płaszczem!

Rzeczywiście więc Mi ufasz.... 5 Reszto Mojego Syna, twoja szata nasączy się twoją krwią... To da zbawienie wielu i doprowadzi ich do nawrócenia. Już wkrótce wyleję Mego Ducha na nich jak nigdy dotąd i z ich kłamliwego języka uczynię język prawy, który ogłosi:

"Należę do Najwyższego i Ojca wszystkich!"

Inny6 będzie nosił imię pochodzące od Imienia Mego Syna: ‘chrześcijanin’, i na jego czole będzie wypisane Nowe Imię Mojego Syna. Och! Vassulo, zapuść sierp i żniwa dokonaj! Śpiesz się i niech cię pociąga blask Mojego Dzieła. Żniwuj, żniwuj energicznie ze Mną i niech cię nigdy nie porywa świat;

Mój Głos jest słodki, Mój Obraz doskonały. Pójdź, pójdź w Ramiona twego Ojca, ty, któraś powstała z prochu i popiołu, lecz należysz do Mnie duszą i sercem.

Pójdź, Paraskevi,­ 7 ochronię twój wzrok


1 To znaczy: przestrzegać największe Przykazanie Boga.
2 Bóg mówi o ty, że kiedy On przychodzi, żeby dać mi Orędzie to nie ma dookoła mnie żadnych tłumów. Wszystko odbywa się w ciszy.
3 Słysząc rozczarowanie w głosie Boga, nasyconym odrobiną goryczy, czułam, że mógłby wpaść w gniew. Ośmieliłam się przerwać...
4 Iz. 46 : 10
5 Zauważyłam nutę zdumienia od Jahwe mojego Pana.
6 Sposób mówienia. Niekoniecznie oznacza tylko jeden.
7 Paraskevi to moje drugie imię. Paraskevi po Grecku oznacza piątek. To imię, które jest dosyć popularne w Grecji, zostało dodane przez moją mamę, żeby uhonorować Świętą Paraskevi­, która jest patronką leczenia oczu. Kiedy się urodziłam, moje powieki były złączone. Moja mama nie była pewna, czy miałam oczy. Modliła się do Świętej Paraskevi przyrzekając, że nazwie mnie jej imieniem. Po trzech dniach moje powieki się otworzyły.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message