DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Zjednoczcie Daty Wielkanocy
Część Mojego Kościoła Została Zaślepiona

31 maj, 1994

Mój Panie?

Ja Jestem.

Vassulo Mojego Najświętszego Serca, rozraduj się i uświadom sobie, że z drzewa wyschniętego Ja uczyniłem drzewo owocujące, przywracając mu życie jednym Moim spojrzeniem. Ciesz się więc, córko. Ja Jestem jest z tobą. Nie lękaj się, Moje dziecko. Posłuchaj i pisz:

Zawsze w czasie Wielkanocy muszę pić kielich waszego podziału, bo zmuszacie Mnie do tego kielicha. Jednak również ty, córko, będziesz z niego piła. Będziesz dzielić ze Mną gorycz daną ludzką ręką. Im więcej czasu minie z ich powodu bez zjednoczenia daty Wielkanocy, tym bardziej surowy wyrok otrzyma to pokolenie.

Mój Powrót jest bliski i biada sercom nie nawróconym! Biada sercom podzielonym! Biada sercom nie pojednanym! Zostaną wtrącone do otchłani! (Mt 11:23)

Dziś imię każdego członka Mojego Domu, który Mnie prowokuje i czci w swoim sercu ohydę spustoszenia, zostanie wymazane z Księgi Życia za bluźnierstwo. Liczni spośród was, pokolenie, słuchają Moich słów, lecz pozostają bierni, w duchu letargu. Dlaczego pozwalacie na to, że zwycięża was i zniewala wasze niedowiarstwo?

Wasze odstępstwo uczyniło twardymi wasze serca. Również dziś proroctwo Izajasza jest aktualne, właśnie się wypełnia: «Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.» 1 Nawracajcie się, gdyż Królestwo Niebieskie jest w zasięgu ręki!

Rozejrzyjcie się wokół i zobaczcie: Część Mojego Kościoła została zaślepiona z powodu ducha racjonalizmu. Duch letargu zamieszkał w nich. Przemawiam dziś ustami nicości, aby ukazać całej ludzkości Moje Nieskończone Miłosierdzie, lecz jedynie garstka potrafi Mnie usłyszeć i zobaczyć. Innym nie zostało dane usłyszeć i zobaczyć Świętego Ducha Prawdy.2 Jednak ich również – tak samo jak i tych, którzy usłyszeli Mojego Ducha Łaski – kocham i dlatego też aż do dziś powstrzymuję Rękę Mego Ojca przed spadnięciem na nich.

Nie, córko, nie zostało im dane ani usłyszenie, ani zobaczenie blasku Prawdy i dopóty go nie ujrzą, dopóki ich ducha nie odnowi gwałtowna duchowa przemiana. Jak długo będą podążali swoimi ścieżkami, tak długo ich rozum pozostanie w ciemnościach i obce mu będą Moje znaki i cuda. Jak długo będą się odwoływać do własnego umysłu, tak długo będą nadal zaprzeczać Mojemu Świętemu Duchowi – nie znając Tego, który obecnie do nich mówi. Z oczami, które nie widzą, z nieuważnymi uszami nadal będą ogłaszać swe prawa zamiast Mojego Prawa. Będą próbować zmieniać czasy i słowa i – z powodu swej niewierności – obalą Moje Tradycje dla ludzkich zwyczajów, pozbawionych Prawdy, która jest we Mnie.

Uniosą się pychą z powodu swego sukcesu, lecz ogłosi go i pochwali jedynie świat zepsuty, a nie Moi, których opieczętowałem. Tak, 3 ludzie tego świata rozradują się i będą świętować to wydarzenie, ofiarowując sobie nawet wzajemnie dary. Natomiast należący do Mnie będą wylewać łzy boleści i ubiorą się w płócienne wory, błagając, by ta nieprawość, ta ohyda spustoszenia nie trwała na zawsze.

Mojżesz napisał: Ci, którzy przestrzegają Prawa, osiągną życie. Dziś mówię wam:ci, którzy strzegą Moich Tradycji, osiągną życie;" Jeśli wyznacie, że Ja, Jezus, jestem Panem, który powstał z martwych, zostaniecie zbawieni.

Gdy całym waszym sercem wypowiecie Moje Słowa Ustanowienia Eucharystii i Konsekracji, wtedy zostaniecie zbawieni! To dlatego w Mojej Nieskończonej Miłości wzywam was wszystkich do wyciągania rąk jedynie ku rzeczom niebieskim. Proście Mojego Ducha, by was prowadził, a uchronicie się przed niebezpieczeństwem ulegania pokusie. Pozwólcie Memu Duchowi kierować wami, a żadna pokusa nie dotknie waszego ducha...

Czytaliście, co zostało napisane: Mój Kościół będzie cierpiał i zostanie poddany prześladowaniu przez prawo Niegodziwca, zdradzony od wewnątrz. Teraz będziecie tego świadkami i wszystkie wizje się urzeczywistnią.

Panie, dlaczego wszystko to musi się stać?

Niestety! Wielu waszych pasterzy śpi, a Moje owce są rozproszone; tak niewielu pozostało, by je zgromadzić.

Panie, czy to dlatego,
że niektórzy z Twoich pasterzy wyśmiewali się z Twoich ostrzeżeń?
Czy to dlatego, że uważają wszystko za groźby?

To dlatego, że ujawniam ich nagość. Moje Oczy są zbyt czyste, by mogły spoczywać na apatii: nie mogę znieść nieprawości. Posłuchaj Mnie: ich niedowiarstwo w odniesieniu do darów Mego Świętego Ducha tarasuje Mi drogę! Gdyby tylko wiedzieli, co Ja, Bóg, im ofiarowuję, byliby tymi, którzy proszą o jeszcze więcej cudów.

Czyż nie słyszeliście: «Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma». 4 Oszustwa bogatych5 weszły pomiędzy tych ludzi i zadusiły Moje Słowo.6 I tak nie wydają żadnego owocu. Dlatego Moje Królestwo zostanie im odebrane i dane ludowi zdolnemu wydać jego owoc.

Ja, Jezus, błogosławię cię, córko. Miej Mój Pokój i otocz Mnie swoją miłością. ic


1 Iz 6:9-10
2 Zastanawiałam się dlaczego i Pan jakby niechcąc, żebym wyciągnęła złe wnioski, pośpieszył z tymi słowami.
3 Ap. 11:10
4 Mk 4:24-25.
5 To oznacza 'dumę'. Duchową dumę.
6 Zrozumiałam, że pomimo tego że Oni studiowali Pismo, nie wnikali w znaczenie Słowa i rozumieli je swoim ludzkim światłem, a nie Boskim Światłem Ducha Świętego.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message