DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Ja, Najwyższy, Wskrzesiłem Cię, Abyś Była Wzorem Jedności

30 wrzesień, 1993

Panie, Najświętszy i Najwierniejszy,
Twoje zdrowe Pouczenia
dały mi Światłość.
Ty jesteś Światłością świata.

Synu Najwyższego,
Ty mnie wychowywałeś
wraz z potomstwem Wybranych,
bez żadnej mojej zasługi.
Niech Twoje Imię będzie błogosławione!

Najświętszy,
bądź Panem mojego życia,
abym osiągnęła doskonałość,
która Ci się podoba.

Panuj nade mną, króluj we mnie
i wznieś we mnie Twoje Królestwo,
aby moja dusza
stała się doskonałym mieszkaniem
Twojej Boskości i Twojej Świętości.

Amen

Ach! Wierni otrzymają wieniec życia. Pozostań we Mnie, a osiągniesz doskonałość i życie! Teraz umniejsz się jeszcze bardziej i powstrzymuj się od patrzenia na lewo i na prawo

Będę ci towarzyszył aż do końca twego biegu... Vassulo, w czasie gdy twój duch poszukiwał Mojego Ducha, 1 wskrzesiłem ducha w wielu. Uzdrawiałem i czyniłem cuda dzięki twojej męce. Znalazłem radość w ofiarowywaniu w ten sposób twego zadośćuczynienia Ojcu i dzięki twoim wynagrodzeniom pozyskałem niegodziwych.

Ach! Moja droga przyjaciółko, potrzebuję twojej hojności, aby oczyścić nieczystych za cenę wszystkiego, co posiadasz. Moje dziecko, zdobyłaś dusze, ofiarowując Mi twe ulubione godziny.2 Vassulo, Jedność powróci między braci nie przez słowa, lecz przez działanie Ducha Świętego. Prowadziłem cię ku poszukiwaniu jedności i ku życiu jednością, której Ja pragnę. Obroniłem cię przed uleganiem pokusie, abyś była żywym przykładem tego, do czego będzie podobna Jedność Ktokolwiek na ciebie popatrzy, ujrzy Jedność zgodną z pragnieniami Mego Serca

Nie zniechęcaj się z powodu tych, którzy nie dostrzegają Mego Planu w tobie. To, co dałem ci w prezencie, cenniejsze jest niż perły, cenniejsze jest niż zgromadzone razem wszystkie skarby świata! Ach, Moja Vassulo! Ja, Bóg, nie zganię cię za jedność, jaką żyjesz, lecz zganię człowieka, który zaatakuje cię w twojej misji. Jego ataki na ciebie są jak kamień rzucony w źrenicę Moich Oczu... Ja, Najwyższy, wskrzesiłem cię, abyś była wzorem jedności.3 Wy jesteście pierwocinami jedności. Mówię wam: rozmieśćcie Moje Orędzia tak daleko i tak szeroko, jak to tylko możliwe Pamiętajcie: Jedność nadejdzie z pokorą i miłością A teraz niech wasze serca cenią sobie to, co mówię: aby osiągnąć jedność, potrzebuję zadośćuczynienia...

Ode mnie, Panie?

Od ciebie i od każdego, kto jest wspaniałomyślny. Czyż Ja nie jestem twoją pierwszą Miłością?

Tak, Jezu.

Ja jestem Tym, który doprowadzi cię do zbawienia, więc się Mnie nie bój Dam ci dość siły, abyś zniosła doświadczenia wymierzone przeciw tobie dla odebrania ci Pokoju, który ci dałem. Mój Pokój pozostanie w tobie, Mój aniele, i jak słońce wstaje nad morzem, tak Moje Święte Oblicze zostanie od czasu do czasu objawione poprzez ciebie i na tobie.4 Kiedy będziesz się zajmować Moimi Sprawami, Ja też będę objawiać Siebie w taki sposób, że wyspy, góry i każde miejsce uwierzy, iż jesteś posłana przez Najwyższego, że Ja Jestem jest Autorem “Prawdziwego Życia w Bogu”, że ty jesteś Moim rzecznikiem i również, że to, co ty mówisz, Ja mówię.

Ten, kto ciebie odrzuca, odrzuca Moje Słowa. Demon poddał już twoim oskarżycielom zamysł oczerniania cię, ale pozostaw wszystko w Moich Rękach. Służ Mi wiernie i wybaczaj oskarżycielom, abyśmy – Ojciec i Ja – mogli wypełnić Nasze Dzieło w tobie. Żyj w świętości i wykonuj twą pracę w Pokoju.

Ja, Jezus, kocham cię i błogosławię cię z Nieba.


1 Jego pół-milczenie w stosunku do mnie i Jego Obecność po kilku dniach nieobecności. To częściowe milczenie było rozdzierająco bolesne dla mojej duszy.
2 Godziny medytacji i dyktand w Jego obecności. Godziny Jego towarzystwa.
3 Ja i wszyscy ci, którzy tak jak ja żyją jednością.
4 Wiele razy Jezus lub Najświętsza Matka zacierali moją obecność i Ich Obraz pojawiał się na oczach ludzi zamiast mnie.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message