DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Teraz, Po Mojej Męce, Będę Cię Nazywał Vassulą-Od-Męki-Jezusa

2 Marzec, 1993

Pokój niech będzie z tobą.

Każdą minutę twojego życia poświęć Mnie, Najświętszemu Sercu. Dziś, Moja Vassulo, mówię ci: żyj tak, jakby to był twój ostatni dzień na ziemi. Musisz czynić wszystko, co możliwe, aby żyć w świętości. Każde złamanie Mojego Prawa przez ciebie jest obrzydliwością w Moich Oczach! Czy dobrze zrozumiałaś, Moja Vassulo, obrzydliwością...

Chociaż zagraża ci grzech, nigdy nie porzucaj Moich zasad. Posłużę się dla zbawienia dusz każdą ofiarą uczynioną dla Mnie z miłością. Poddana słabości, wesprzyj się na Mnie i miej ufność w Mojej Wiecznej Mocy. Bądź zakorzeniona w Moim Najświętszym Sercu, aby otrzymać moc i światło. Spójrz, czyż nie wyróżniłem cię, ukazując ci Moje Oblicze i odsłaniając przed tobą wszystkie Skarby Mojego Najświętszego Serca, tę Chwałę Mojego Kościoła? Ukazując tobie Moją Twarz, ukazałem ją milionom innych.Jezus jest Moje Imię i ty jesteś Moja na zawsze. Teraz, po Mojej Męce, będę cię nazywał Vassulą-od-Męki-Jezusa Módl się ze Mną teraz, Vassulo-Mojej-Męki, gdyż obecny czas Wielkiego Postu będzie Mi ciążył.

Zwróć się do Ojca, powtarzając za Mną następujące słowa:

Ojcze Przedwieczny,
niech się święci Imię Twoje.
Znać Ciebie to Życie wieczne,
znać Ciebie to znać Prawdę.
Ojcze wszelkiej Mądrości,
uświęć mnie Swoim Świętym Duchem,
aby moje serce ogłaszało przypowieści pełne mądrości.

Jedyne i Doskonałe
Źródło Najwyższej Miłości,
Majestacie,zachwyć moje serce,
aby chwaliło Ciebie we dnie i w nocy.

Fontanno Mirry i Aloesu,
otocz moją nędzną duszę
Swoim delikatnym zapachem,
aby mój Król, Twój Umiłowany Syn,
nie odwrócił ode mnie Swoich Oczu w chwili,
kiedy Go spotkam.

Znać Ciebie to trwać w Twojej Światłości,
w tej Światłości,która pokazuje mi Drogę
i prowadzi mnie do śladów
Twojego Umiłowanego Syna.

Źródło Wody Żywej, przyjdź,
przyjdź mnie zanurzyć,
mnie, Twoje dziecko,
w Twoim Strumieniu,
który obficie tryska z Twojej Świątyni.

O, Boże, kocham Cię aż do łez!
Pozwól mojej nędznej duszy
wzdychać do wszystkiego, co Święte.
Pozwól mojej duszy upodobać sobie w Twojej Czułości.
Jahwe, Ty jesteś moim Bogiem,
uwielbiam Twoje Imię,
bo spojrzałeś na moją nędzną duszę
i napełniłeś ją jasnością Twojej Chwały.

Moje serce śpiewa Tobie, Ojcze,
mój duch raduje się w Twoim Duchu.
O, Boże, mój Ojcze,
pozwól mojej duszy rzucić się
w Twoje kochające Ramiona.
Wyciśnij teraz Swoją Pieczęć na moim sercu,
aby moja miłość do Ciebie,
stała się silniejsza niż sama śmierć. Amen.

Bądź jak źródło, Moje dziecko, aby nawodnić wyschnięte ziemie.

Boże Wszechmogący,
pozwól mojej duszy zakorzenić się w Tobie.
Ojcze, w Tobie znalazłam prawdziwy Pokój.
Jahwe, mój Panie,
Władco od początku,

rano, w południe i wieczór, kocham,
pragnę Najwyższego,
którego Palec dotknął mojego serca
i który jednym Swoim Spojrzeniem oczarował moje serce.
Panie, stoję teraz przed Tobą, godna pożałowania,
wciąż więzień tej pustyni. Stań przy mnie,
gdyż wielu prześladowców nastaje na mnie.

Bądź jak drzewo posadzone przy źródle. Nie jesteś bez opieki. Ja Sam jestem twoim Stróżem.

Wołam teraz do mojego Zbawcy:
Jezu!
Najświętsze Serce!
Ty, który zanurzyłeś moją duszę
we chrzcie Miłości, nie dozwól,
by zawiodła Cię moja dusza!

Ja również jestem twoim Stróżem.1 Znany jestem z bronienia najsłabszych i ratowania ich z rąk prześladowców. Przekazałem ci Mój Kielich, abyś piła Go ze Mną... Czy wiesz, dlaczego do ciebie przyszedłem? Nie bój się, niech pokój będzie z tobą. Przyszedłem do ciebie, aby przez ciebie wylać Moją Nieskończoną Miłość na to pokolenie.

Przyszedłem też, aby wam przypomnieć, że Książę Pokoju nadchodzi. Powróci drogą, którą odszedł. Przybędę tak pewnie jak jutrzenka. Przybyłem też powiedzieć każdemu, co napisane jest w Księdze Prawdy 2 i wyjaśnić wam w prostych słowach to, czego nie zrozumieliście.

Mój Ojciec wyróżnił cię, abyś niosła ze Mną Krzyż Jedności i Pojednania i przemierzała tę pustynię ze Mną, u Mojego Boku. Wszechmogący uczynił dla ciebie wielkie rzeczy. Sprawię, że Mój Głos będzie słyszany wszędzie pomimo sprzeciwów.

Posłuchaj, Vassiliki, ze względu na wstrząsające rany – jakie zadają ci twoi oskarżyciele, będący w rzeczywistości Moimi oskarżycielami – wielka będzie twoja nagroda w niebie. Nie mogę cię pozbawić tej łaski. 3 Moja Sprawiedliwość osiągnie szczyt wobec tych kupców, 4 gdyż naprawdę to ci kupcy doprowadzili Mój Kościół do odstępstwa. Zamienili Prawdę na Kłamstwo.

Moje Oczy wszystko widzą i Moje Uszy wszystko słyszą. Widziałem w Moim Sanktuarium obrzydliwości popełnione przez tych, którzy cię oskarżają. Módl się za ich dusze, Moje dziecko. Oszustwo jest zasadą ich postępowania.O, nie! Oni się nie pojednali. Nigdy nie przystają, by rozważyć to, że Ja wiem wszystko o ich niegodziwości! W podżegnywaniu do spisku ich serca są rozpalone jak gorejący ogień dla spalenia ciebie i Moich Orędzi. Spiskują wspólnie. 5 Córko, to tylko ich osobisty interes sprawia, że chcą stłumić Mój Głos dochodzący poprzez ciebie! Podstęp i tyrania napełnia im usta. Mogą napinać łuki i brać ciebie na cel, lecz broń – którą przygotowali – zabije ich jednego po drugim,chyba że okażą skruchę i zawrą ze Mną pokój.

Tym kupczącym mówię: "Twoje bogactwo zostanie ci odebrane... i ogarnięty przerażeniem będziesz siedział nagi na ziemi. Jeśli odwrócisz się od wszystkich grzechów, które popełniłeś, uzyskasz wybaczenie. Nie pozostaje już wiele czasu! Powstrzymaj się od czynienia zła i powróć do Mnie. Dlaczego tak się boisz śmierci, kupcze? Nie znajduję żadnej przyjemności w upokarzaniu ciebie, który pochodzisz z Mojego Domu. Okaż skruchę, a będziesz żył! Kupcze, Ręka Ojca wyciągnięta jest w błogosławieństwie nad tymi wszystkimi, którzy Go szukają. Pość, błagaj Ojca o łaskę, a On cię wysłucha."

A tobie, córko, mówię: pozostań niezłomna, silna i nadal bądź Moim Echem. Bądź jak miecz obosieczny i ogłaszaj Moje Orędzie z mocą i gorliwością. Módl się sercem o nawrócenie świata, aby narody rozpoznały Czułość Mojego Świętego Ducha. Niech poprzez te Orędzia ujrzą Moją Miłość, Mój Pokój, Moją Cierpliwość, Moje Miłosierdzie i Wierność. Bądź nieustraszona i pamiętaj, że Ja jestem z tobą, przed tobą. Ucałuj Mój Krzyż, który zaprowadzi cię do nieba. Ożywiaj Mój Kościół i bądź rozkoszą Mojej Duszy.

Idź w pokoju i wypełniaj też swoje inne, małe prace. Zaproś Mnie do dzielenia ich z tobą. Ja, Jezus, błogosławię cię. Błogosław Mnie i wychwalaj.

Błogosławiony bądź, Panie. Uwielbiony bądź, Panie Jezu.


1 Jezus teraz odpowiedział mi.
2 Zrozumiałam Pisma.
3 Jezus ma na myśli, że przez pozwalanie im atakować mnie robią mi przysługę, gdyż Niebo mi odpłaci, zrekompensuje.
4 Kupcy: Moi kanadyjscy oskarżyciele, w tym znaczeniu.
Kupcy: Oskarżyciele Ducha Świętego.
Kupcy: Symboliczne znaczenie: "szakali" pracujących "nocą".
Kupcy: może reprezentować drugą bestię z Ap. 13, oznaczając kościelną wolną masonerię.
Kupcy: racjonalistyczny duch, odłączony i wysuszony.
Kupcy: biblijne oznaczenie osoby, która zdradziła Prawdę za Kłamstwo. To także oznacza: ducha buntu, fałszywych nauczycieli i dzisiejszych fałszywych proroków, przed którymi Jezus nas ostrzega w ostatnich dniach przed przyjściem. -Święty Paweł powiedział: "A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha." (1 Kor. 2,13).
5 Zrozumiałam, że wszyscy oni są z jednego rodu.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message