DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Noc Prawie Się Już Skończyła
Świat Dzisiejszy Odejdzie, Zwijając Się Jak Pergamin

11 luty, 1992

Orędzie dla Nowego Jorku, USA

Vassulo, pozwól Mi posłużyć się twoją ręką. Napisz:

Pokój wam wszystkim. Dzieci, z całą powagą mówię wam, że Światłość Prawdziwa jest już na drodze Swojego Powrotu. Mówię wam to, Moim własnym dzieciom, abyście były gotowe na przyjęcie Mnie. Noc waszej ery wkrótce się skończy. Pojmijcie, w jakim stopniu grzechy zaciemniają w was światło. Miłość do tego przemijającego świata jest bezwartościowa i nie może nic więcej przynieść jak tylko ciemność. Ale oświadczam wam:

Noc prawie się już skończyła,

wasze potknięcia i upadki już się prawie kończą, bo Potęga Mojego Ducha Świętego w pełni zjednoczy się z wami wszystkimi, aby was doprowadzić do

Prawdziwego Życia we Mnie, waszym Bogu;

Błogosławieni ci, którzy przyjmują Prawdę i żyją w zgodzie z Prawdą. Ich mieszkanie w Niebie nie pozostanie puste na wieczność, lecz napełni je ich obecność.

Ja, Jezus, proszę, abyście ofiarowali Mi wasze serca, a Ja umieszczę je w Moim Własnym Najświętszym Sercu, aby tam je ożywić. Napełnię wasze serca pięknym zapachem i oczyszczę je. Napełnię wasze serca Moim Światłem i Ciepłem. Przesycę wasze serca Moją Miłością i odnowię je całkowicie, prowadząc je ku świętości. Przyozdobię je Moją Boskością. Gdybyście tylko zrozumieli, co wam ofiarowuję, nie bylibyście niezdecydowani ani nie wahalibyście się, by Mi dać całe wasze serca. Słuchalibyście Mnie tym razem.

Nie szukajcie zła, lecz dobra.
Módlcie się z miłością
i nie osądzajcie.

Wkrótce Moja Światłość przeszyje was jak Ogień, aby oczyścić wasze dusze z nieczystości. Wejdę do Moich miast 1 i zalśnię w nich. To nie będzie oznaczać ciemności, lecz światło. To będzie przepełnienie Światłością. Wtedy wasze miasta2 będą odnowione i święte dzięki Mojemu Transcendentnemu Światłu i wtedy... Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia zstąpią na was, a świat dzisiejszy odejdzie, zwijając się jak pergamin. I jak kwiaty czerpią życie ze światła, tak i was, umiłowani, zaleje Moje Światło, abyście doznali ożywienia.

- Czy kwiaty mogą przeżyć bez wody? Dlaczego więc dzisiaj tylu z was odrzuca wylanie Mojego Świętego Ducha i wątpi, że ta Woda tryskająca z Mojego Tronu3 pochodzi ode Mnie? Czyż nie czytaliście:

'I będzie w nim tron Boga i Baranka,
a słudzy Jego będą cześć Mu oddawali.
I będą oglądać Jego oblicze,
a imię Jego – na ich czołach.
I odtąd już nocy nie będzie.
A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca,
bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi'
4

Jeszcze nie zrozumieliście? Mój Duch jest jak Rzeka i wszędzie, gdzie ta Rzeka płynie, wszyscy którzy tam się gromadzą 5 chorzy, kalecy, niewidomi,6 zostaną uleczeni i staną się świadkami Najwyższego. Jak z drzewami owocowymi – których liście nigdy nie więdną i którym owoców nigdy nie zabraknie 7 tak też będzie z wami wszystkimi. Będziecie przynosić owoc każdego miesiąca, bo ta Woda – Mój Duch Święty – pochodzi z Mojej Świątyni,8 w której wasz duch uczyni sobie Mieszkanie. Pragnę was wyrwać ze szponów demona i przywrócić pamięć waszym duszom. Pragnę, aby otworzyły się kamienne serca i zaczęły odtąd wyśpiewywać wzniosłe pochwały dla Mnie, waszego Boga. Pokolenie, nie odrzucaj z góry uleczenia mówiąc:

"Moje rany są nieuleczalne"
Nie mów:

"Mój Odkupiciel nie słucha mnie nigdy". Twój Odkupiciel mówi dziś do ciebie. Krwawe Łzy, które wylewałem nad tobą rok po roku, o pokolenie, świadczą o Moim smutku. Nikogo nie pozbawiam Mego Miłosierdzia, przyjdź więc do Mnie, rzuć się w Moje Ramiona, a odzyskasz zdrowie. Nie bój się Mnie, jestem Niewyczerpanym Źródłem Miłości i Przebaczenia. A tobie, tobie, który mówisz:

"Mój Odkupiciel nie słucha mnie nigdy", mówię: cały czas jestem z tobą i jak spragniony podróżnik pragnę twoich słów miłości. Pragnę twoich modlitw. Wzywaj Mnie swoim sercem, a Ja odpowiem. Nie mów, by potem patrzeć w drugą stronę:

"On ukrywa przede mną Swe Oblicze". Ja śledzę każdy twój krok i nigdy nie spuszczam cię z Moich Oczu. Jestem z tobą cały czas, ale w twojej ciemności nie potrafisz Mnie zobaczyć. W swoim wyjałowieniu nie słyszysz Mnie. Podnieś oczy ku Niebu i szukaj rzeczy niebieskich, o pokolenie, a ujrzysz Moją Chwałę.

Do ciebie należy decyzja:

Moje Serce jest otwarte dla każdego, aby każdy tam wszedł i żył w Nim. Trwajcie wszczepieni we Mnie, a będziecie żyli.

Błogosławię was wszystkich, pozostawiając na waszych czołach Tchnienie Mojej Miłości.


1 To znaczy: nasze dusze
2 To znaczy: nasze dusze
3 Ap. 22:1.
4 Ap. 22:1
5 Ez: 47:9.
6 Duchowo
7 Ez. 47:12
8 Ez. 47:12

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message