DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Pozwalam Się Wzruszyć
Dwie Lampy

24 październik, 1991

Panie, pozwól mi służyć Tobie.
To jest teraz moją powinnością wobec Ciebie.
Jesteś znany z Twego Miłosierdzia
i wiem, że jeśli do Ciebie przylgnę,
Ty mnie nie odrzucisz.
Wiem, że mnie ocalisz.

" Powinnam tylko otworzyć szeroko usta, abyś Ty je napełnił"
(Ps. 81:11)

Proszę Cię, napełnij mnie Twoją Manną. 1

Pozostań w Mojej Łasce. Nie jestem Bogiem, którego nie można wzruszyć Moje Serce jest pełne Współczucia i pozwalam się wzruszyć. Pójdź. Jestem twoją Tarczą w tym czasie walki.

Panie,
gwałtownie atakuje mnie szatan.
Jak Twój lud może usłyszeć o Twych cudach,
skoro pogrążony jest w ciemności!
Szatan chce sparaliżować cały Twój Plan!
Jak długo jeszcze Twoja Prawość
będzie przebywać w krainie zapomnienia?
Pokaż teraz, Panie Miłosierdzia i Sprawiedliwości,
że Ty jesteś naszą ucieczką i naszą pociechą.

Nie musisz się obawiać: na koniec Nasze Serca zwyciężą Pokażę wkrótce każdemu, jak potrafię ocalać. Pisma muszą się wypełnić. Widzisz, jest napisane,2 że Bestia, która wychodzi z Czeluści, przygotowuje się do wydania wojny Dwom Świecznikom stojącym przed Panem świata, Dwom Świadkom, którzy przedstawiają Moje Ciało i są Moim Ciałem; tym, którzy udowodnili – przez swą wielką siłę duszy w chwilach cierpienia, doświadczeń i prześladowań – że są Moimi sługami; tym, którzy rozgłaszają Moje Słowo i są Moimi rzecznikami; tym, którym Prawda została dana, by byli jak aniołowie i echo Słowa, bo pozwolili Mojemu Duchowi być ich Przewodnikiem dającym każdemu z nich posługę Eliasza

Ich wołanie w Moje Imię to w rzeczywistości Moje wołanie poprzez nich. Podnoszą głos, aby, jak Mojżesz na górze Horeb, przypomnieć wam Moje Prawo. To Ja mówię przez nich. Chociaż ludzie świata odniosą wrażenie, że tych dwóch Proroków3 zostało pokonanych przez Wroga, Ja tchnę w nich życie i wstaną.

“Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów” (Iz. 61:11) Przemienię wasze nędzne ciała w podobizny Mojego uwielbionego Ciała Zobaczycie kiełkujące nowe niebo i nową ziemię. Pierwsza ziemia i pierwsze niebo przeminą, to znaczy przeminie dawne miasto – znane pod symbolicznymi nazwami Sodomy i Egiptu – ponieważ w nim Moje Słowo zostało na nowo ukrzyżowane, 4 ponieważ na nowo ludzie świata nie rozpoznali Mnie. Chociaż przyszedłem do Mojej Własności, znowu Mój własny naród Mnie nie przyjął, ale potraktował Mojego Świętego Ducha według własnego upodobania, pozwalając Bestii wydać wojnę tym, których posłałem.

Te dwa miasta w jednym przedstawiają to samo odrzucenie Moich Posłańców, jakiego doznali oni w Sodomie i Egipcie. Ich całkowita głuchota jest podobna do zatwardziałości Faraona. Zastąpi je nowe Miasto, Nowa Jerozolima. Zamiast Sodoma i Egipt, będziecie nazwani

- Nowe Jeruzalem -

Miasto Jedności, Miasto Świętości. A gdy to nastąpi, ci, którzy przeżyją, przejęci strachem, będą Mnie tylko uwielbiać. 5

Teraz, Moje dziecko, ziemia jest brzemienna i właśnie ma porodzić i krzyczy głośno w bólach. Ale oczekiwanie wkrótce się skończy. Otaczam cię już Moim tchnieniem, stworzenie, ożywiając was jednego po drugim, oczyszczając was wszystkich. Jeśli więc ktoś wnosi sprzeciw, to nie przeciw tobie zwraca się, lecz przeciwko Mnie, Mnie, który dałem ci Mojego Świętego Ducha Prawdy. I jeśli oni ukrzyżowali znowu kogoś, między tymi dwoma miastami – o symbolicznych nazwach Sodomy i Egiptu – to Moje Słowo ponownie ukrzyżowali. Ale po trzech i pół dniach 6 Moje Dwa Świeczniki zabłysną najbardziej olśniewającym Światłem, ono bowiem pochodzić będzie z blasku, który otacza Ducha Moje dziecko, zachowaj nadzieję. Obietnica Mojego Ducha Świętego dotyczy waszego czasu

Należycie do Moich Domowników. Kościół ponownie ożyje.


1 Duch Święty
2 Ap. 11:7.
3 Duch Eliasza I Mojżesza : duch proroctw.
4 Ap. 11:8.
5 Ap. 11:13.
6 Ap. 11:11 Liczba Symboliczna

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 



Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message