DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

W czasie głodu – Ja przyszedłem
Proszę O Miłość, Aby Zburzyć Zapory Powodujące Wasze Rozbicie

17 październik, 1991

Orędzie dane “żniwiarzom”, których Bóg wybrał w Stanach Zjednoczonych dla opublikowania tej książki.

Pokój Mój daję wam wszystkim i błogosławię was. Jestem z wami, aby podtrzymać was w pracy w Moje Imię, w pracy, którą pobłogosławiłem, bo jest to dzieło, które zleciłem wam wszystkim dla Mojej Chwały.

- W czasie głodu – Ja przyszedłem -

napełnić wasze usta Moją Niebieską Manną, abyście nie zginęli. Nie opuszczę was nigdy. Miłość powróci jako Miłość.

Nasza Błogosławiona Matka daje im również orędzie:

Kościół ożyje. Chwała niech będzie Bogu. Ja jestem Królową Niebios, waszą Matką, i błogosławię was. Módlcie się o pokój, módlcie się o wiarę, miłość i jedność. Módlcie się o nawrócenie wszystkich Moich dzieci. Pragnę, aby każdy został zbawiony. Dzieła Bożej Światłości nie mogą być wiecznie ukrywane, 1 Dlatego właśnie wybrałam was, abyście byli żniwiarzami Bożymi.

Kocham was wszystkich wielką miłością i dziękuję wam, że zadedykowaliście Mi Księgi Pana. 2 Wierzcie, Moi mali, Pan jest z wami Idźcie za Nim. Ufajcie, ponieważ Ja jestem z wami. Pójdźcie.

20 październik, 1991

Orędzie Najświętszego Serca dla Belgii. Odczytane w Brukseli w Hali Świętego Michała w Jezuickim Kolegium 20 października 1991

Panie mój, bądź ze mną.

Ufaj, ponieważ Ja Jestem jest z tobą. Moja Vassulo, powiedz im: Chociaż wielu zapomniało o Moim Najświętszym Sercu, Ja nigdy o nich nie zapomniałem

Wezwałem ich, zebrałem dzisiaj, aby modlili się wspólnie. Pragnę, by Moje dzieci zjednoczyły się. Pragnę, by Mój cały Kościół zjednoczył się. Ci, którzy obstają przy rozbiciu, już odłączyli Moje Serce od swoich serc. Uświadomcie sobie powagę waszego rozłamu, pilność Mojego Wezwania i wagę Mojej prośby. Potrzebuję waszych serc, aby was zjednoczyć i odbudować Mój zjednoczony Kościół w jeden jedyny, we wnętrzu waszych serc. Wszystko, o co was proszę, to miłość, aby zburzyć zapory powodujące wasze rozbicie. Módlcie się, wy, którzy ofiarowaliście Mi wasze serca, i połączcie je z Moim Najświętszym Sercem dla jedności Moich Kościołów.

Ja, Pan, błogosławię każdego z was, pozostawiając Tchnienie Mojej Miłości na waszych czołach. Ja, Jezus, kocham was.

21 październik, 1991

Twoje Miłosierdzie, Panie, tchnęło na mnie i napełniło mnie Duchem żywym, aby przebywał w największej głębi. Twoje Słowo, które leczy wszystko, uzdrowiło mnie. Bóg niewidzialny nagle stał się widzialny. Ciemności moich oczu zobaczyły Światło, słup Oślepiającego Ognia, kierujący moje kroki do Nieba. Ciemność, która mnie więziła i przerażała moją duszę, została zwyciężona przez Gwiazdę Poranną dającą mojej duszy Nadzieję, Miłość, Pokój i wielkie pocieszenie, ponieważ wiedziałam, że to Miłość-i-Współczucie były moim Świętym Towarzyszem w ciągu mojego życia.

Moje dziecko, Miłość jest z tobą i żadna moc z niskości nie może ani nie będzie nigdy mogła oddzielić cię ode Mnie. Chodź w Moim Świetle i pozostań zjednoczona ze Mną


1 To z powodu wielu przeszkód, które Szatan postawił na drodze rozprzestrzenianiu się Orędzi.
2 Grupa, która wydrukowała książki po angielsku, zadedykowała je Najświętszej Matce.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message