DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Orędzie Jedności
Ich Podział Oddzielił Moje Serce Od Ich Serc

7 październik, 1991

Wszystko, co posiadam, pragnę poświęcić dla Twojej Chwały.
Nie mam wiele, właściwie nie mam prawie nic,
gdyż jestem ograniczona, biedna, słaba i najnędzniejsza,
jednak cokolwiek mogłabym mieć, weź to, mój Panie.

Moja zażyłość z tobą rozpaliła w tobie ogień, ocaliła ciebie oraz innych.

- Pragnę twojej wolnej woli. Ofiaruj Mi się, a Ja sprawię, że popłyną z ciebie strumienie. Potrzebuję radykalnego ubóstwa, aby na powierzchnię wynurzyły się Moje Dzieła. Nakarmię twoją duszę, bo jesteś Moją małżonką.

Vassulo, wasze miasta pełne są umarłych, a ich odór wznosi się aż do nieba. Rozpadają się milionami. Módl się, módl się o pokój, o miłość, o wiarę i jedność Najświętszy jest udręczony tym, co ma nadejść, zasmucony ponad wszelkie wyobrażenie. Będę musiał pozwolić Mojej Ręce spaść na to złe pokolenie.

Córko, z miłości do Mnie weź Mój Krzyż Jedności i nieś Go poprzez świat. Idź od kraju do kraju i mów tym, którzy rozmawiają o jedności – nie przestając jednak nigdy myśleć o czymś przeciwnym i żyć nadal w sposób jej zaprzeczający – że ich podział oddzielił Moje Serce od ich serc; Wołaj, aż wreszcie Mój Głos przedrze się przez ich głuchotę. Jestem z tobą w tym spustoszeniu, a więc nie bój się

Powierzyłem ci Mój Krzyż. Ten Krzyż uświęci cię i zbawi, zatem nieś Go z miłością i pokorą. Wzywaj bez przerwy Mojego Imienia. Twoja Misja, Moje dziecko, to dawanie świadectwa Miłości i ukazywanie Mojej Świętości wobec ich braku miłości i wierności. Idź naprzód bez obawy i bądź Moim Echem Dawaj świadectwo z radością, z żarliwością. Dawaj świadectwo z miłością dla Miłości

Jeśli nawet Moi wrogowie przeszyją cię, ciesz się! Ofiaruj Mi wszystkie twoje rany, a Ja natychmiast je opatrzę. Za każdym razem, gdy podniesiesz oczy szukając Mnie, Moje Serce, bogate w Miłosierdzie, nie oprze ci się. Jesteś Moim dzieckiem, które przyjąłem, wychowałem i nakarmiłem, dlatego nie bój się ludzi. Nie mogą cię zniszczyć. Wkrótce cię uwolnię. Do tego czasu podążaj drogą z Moim Krzyżem Jedności i uwielbiaj Mnie. Bądź

obrońcą

Prawdy i Jedności Kościoła, który Ja Sam zbudowałem.

Idź do każdego narodu i stań przed nim Mów im, że Ja pragnę Pokoju i Jednego Jedynego Kościoła pod Moim Świętym Imieniem. Powiedz im, że człowiek uważający się za sprawiedliwego, a mimo to trwający w rozłamie, będzie jadł owoc, który posiał, i umrze Powiedz im też, jak bardzo brzydzę się sercami, którym brak szczerości. Ich uroczystości i dyskusje męczą Mnie. Powiedz im, jak bardzo odwracam się od ich wielkości i od ich sztywności. Nie Mnie, lecz ludziom ich sąd wydaje się wielki i wywołujący wrażenie. Nie mogę pochwalać Kościoła umierającego, zbliżającego się do rozkładu. Powiedz tym, którzy chcą słuchać, że

jeśli nie uciszą swoich głosów
, nigdy nie usłyszą Mojego
;

Jeśli zaś uciszą swoje głosy, wtedy zaczną słyszeć Mój i tak spełnią Moją Wolę. Ja jestem Jeden, jednak każdy z nich uczynił sobie własnego Chrystusa. Ja jestem Głową Mojego Ciała, tymczasem wszystko, co widzę, to ich głowya nie Moja. Powiedz im, aby schylili swoje głowy, a zobaczą Moją; Powiedz im, niech uniżą siebie, abym mógł ich wznieść do Mnie.

- Nie daj się zastraszyć, Moje dziecko. Bądź cierpliwa, jak Ja jestem cierpliwy. Bądź rozważna, pozostając u Mojego Boku. Poniesiesz Moje Klejnoty1 aby pozostać Mi wierną. One sprawią, że będziesz o Mnie pamiętać.

Módl się, Moja oblubienico, proś twojego Małżonka, a Ja na koniec cię wynagrodzę. Uwielbiaj Mnie. Mówię ci: troski, ofiary – nic nie będzie daremne

Powiedz wszystkim, że ustanowię Moje Królestwo pośrodku

ubóstwa,

Moja Dusza raduje się tymi, którzy mają czas słuchać Mojego Ducha, uwielbiać Mnie i czynić Moją Wolę!

Córko, kocham cię pomimo twojej nędzy. Pozwól Mi kontynuować w tobie Moje Dzieła. Dostosuj się do Mnie, jak i Ja dostosowuję się do ciebie, a przez ciebie będzie odczuwalna Moja Obecność i pociągnę to pokolenie do jedności.

Ufaj Mi, bo jestem z tobą. Moja Pieczęć jest na twoim czole. Przez tę Pieczęć oraz przez Moją Łaskę Moje Królestwo na ziemi zostanie ustanowione, jak tego chcę.

Miej Mój Pokój. Pamiętaj: Ja jestem z tobą przez cały czas.

Pójdź, wejdź w Moje Rany.


1 Jego Krzyż, Gwoździe i Korona Cierniowa.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message