DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Nauczycie Się Wszyscy, Jak Żyć Prawdziwym Życiem W Bogu
Dzień Pana Jest W Zasięgu Ręki

19 wrzesień, 1991

Mój Panie, Ty jesteś moim kielichem
i moja dusza raduje się w Tobie.
Twoja wielka Czułość podtrzymuje mnie
w tej wędrówce przez pustynię, mój bok przy Twoim Boku,
moja ręka w Twojej Ręce.

- "Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie
i hańba twarz mi okrywa.
Dla braci moich stałem się obcym
i cudzoziemcem dla synów mej matki.
Bo gorliwość o dom twój mnie pożera!"
Ps. 69:7-9.

Vassulo, pozwól Mi szeptać ci Moje Słowa do ucha, abyś mogła Mnie uwielbić.

- Nie słuchaj, Mój baranku, tego, co mówi świat, bo z tego nie wynika nic dobrego. Słuchaj Mnie, Mnie, który jestem twoim Ojcem, a słuchając uważnie, doprowadzisz do dobrego końca dzieło, które ci powierzyłem. Ufaj Mi, Moje dziecko, i przychodź pytać Mnie o radę, przychodź do Mnie, aby otrzymać pociechę. Przychodź do Mnie, gdy gorączka tego świata podnosi się przeciw tobie i pali cię. Przychodź szybko do Mnie, twojego Abba, a Ja uleczę twoje oparzenia. Ja jestem Tym, który cię kocha najczulej i zawsze będę się o ciebie troszczył, aby przywrócić ci zdrowie. Zawsze będę opatrywał rany, które świat zadaje ci z powodu miłości, jaką darzysz Moje Święte Imię i z powodu świadczenia o Mojej Miłości.

Przypomnij sobie: z wysokości Nieba Ja Jestem czuwa nad tobą i troszczy się o wszystkie twe sprawy. Przypomnij sobie także, że wszystko, co robisz, nie jest ani dla twoich spraw, ani dla twojej chwały, ale dla Spraw i Chwały Tego, który cię posłał.

Niech Mój Duch Prawdy zalśni nad tobą, abyś ty z kolei odbijała Mój Obraz, przypominając światu Moje prawdziwe Oblicze, ponieważ wydaje się, że świat zapomniał, jaki jest Mój Prawdziwy Obraz. W bardzo krótkim czasie nauczycie się wszyscy, jak żyć

Prawdziwym Życiem w Bogu

i jak być ze Mną na podobieństwo Przenajświętszej Trójcy, która jest Jednym i tym samym, ponieważ My wszyscy Trzej jesteśmy zgodni

- Moje małe dzieci, nie będę zwlekał. Jestem już na Drodze Mojego Powrotu. Mówię wam o tym, zanim to wszystko nastąpi, ażebyście – kiedy to nadejdzie – uwierzyli, że ten Głos, który słyszeliście przez te wszystkie lata, pochodził ode Mnie. Mówię wam o tym, abyście się rozradowali, gdyż Ja także raduję się tym Dniem, w którym głowa szatana zostanie zmiażdżona piętą Mojej Matki.

- Słuchajcie Mnie: wyleję Mojego Ducha na to złe pokolenie, ażeby przyciągnąć serca i doprowadzić każdego do pełnej Prawdy i Życia

Doskonałym Życiem we Mnie, waszym Bogu;

Bądźcie jednak odważni, bo przed Moim Dniem przyjdzie jeszcze Ogień. Jednak nie bójcie się i nie smućcie, gdyż bez tego Ognia oblicze tego świata nie może się zmienić... a kiedy On przyjdzie, pokaże światu, jak bardzo był w błędzie. Ukaże mu jego bezbożność, racjonalizm, materializm, egoizm, pychę, chciwość i złośliwość, krótko: wszystkie te wady, które świat wielbi.

Nikt nie może powiedzieć, że nie ujawniłem początku Moich Planów. Nikt nie może powiedzieć, że ukryłem przed wami Moje Plany.

Ja jestem Prawdą

Prawda będzie zawsze otwierać Swe Serce i ukazywać wam Swoje żarliwe Plany, takie jakie one .... Prawda będzie wam zawsze dawać możliwość Wyboru wykazania się przed Nią. Gdybym nie mówił do was, gdybym nie otwarł przed wami teraz Niebios, bylibyście usprawiedliwieni. Jednak Ja wołałem do was w dzień i w nocy, bez przerwy. Posłałem wam Moich aniołów, aby do was mówili. Z nicości wydobyłem nędzne dusze i uczyniłem z nich żarliwych apostołów, ażeby szli pukać do waszych drzwi i aby powtarzali wam Słowa, które Ja Sam im dałem. Nie, oni nie mówili od siebie, lecz jedynie powtarzali Wiedzę, którą Ja Sam im dałem W swojej nędzy, z bosymi nogami, przyszli do was mówić wam o rzeczach, które mają nadejść, nic nie dorzucając ani nie usuwając czegokolwiek z tego, co Ja im dałem. Wszystko, co powiedzieli, pochodziło od Samej Mądrości.

- Teraz mówię wam z powagą, że gdy nadejdzie Dzień Oczyszczenia, wielu będzie śmiertelnie przygnębionych, że nie pozwolili Memu Świętemu Duchowi Prawdy wejść do swoich domów,1 lecz w Jego miejsce przyjęli Żmiję, Ohydę spustoszenia i dzielili posiłek, siedząc obok Mojego Wroga. Przyjęli do domu tego, który małpuje Najwyższego. Adorowali Oszusta, który nauczył ich błędnego pojmowania Mojego Świętego Ducha:

Mojego Świętego Ducha
Tego, który daje Życie, Wewnętrzną Moc ich duszy

Tego, który w nich tchnął działającą duszę i pobudził żywego ducha

- Zaprawdę powiadam wam: Mój Ogień spadnie na ten świat szybciej, niż się spodziewacie, aby ci, którzy nie widzą swych grzechów, mogli nagle zobaczyć własne błędy. W Mojej Mocy leży przyśpieszenie tego dnia i w Mojej Mocy leży też skrócenie tej Godziny, bo Godzina ta przyniesie tyle strapienia, że wielu przeklnie dzień swoich narodzin. Będą chcieli, aby doliny się otwarły i pochłonęły ich, aby góry padły na nich i przykryły ich, aby sępy rozszarpały ich szybko. Będą chcieli rozpaść się. Ale nikt nie uniknie tej Godziny.

Ci, którzy kochają Mnie naprawdę, będą cierpieć tylko z tego powodu, że nie uczynili dla Mnie więcej. Oni także będą oczyszczeni; lecz biada tym, którzy odrzucali Mnie i odmawiali rozpoznania Mnie. Ci mają już swojego sędziego: Prawda, która została im dana, stanie się ich sędzią w tym Dniu.

- Wiele razy przez Moich rzeczników usłyszeliście, jak Ja mówiłem:

"Dzień Pana jest w zasięgu ręki"

i że Mój Powrót jest bliski. Gdybyście Mnie kochali, bylibyście szczęśliwi dowiadując się, że Mój Święty Duch zstąpi na was z całą Swą siłą i w całej Swej chwale. Gdybyście Mnie kochali, modlilibyście się stale o nawrócenie wszystkich Moich dzieci, które są nieświadome i żyją ciągle pod władzą szatana. Gdyby ktoś Mnie kochał, jak Ja was wszystkich kocham, słuchałby Mnie i pozostałby wierny aż do końca w swojej posłudze.

Moje małe dzieci, gdybyście Mnie miłowały, wypełniłybyście jeszcze większe dzieła od tych, które Ja wypełniałem, gdy byłem na ziemi. Ale nikt nie wypełnił jeszcze niczego większego z powodu jakże słabej wiary, jaką macie we Mnie, i z powodu mniejszej niż kiedykolwiek miłości, którą macie jedni wobec drugich. Nikt nie umiłował Mnie tak, jak Ja was kocham. W Dniu Oczyszczenia zrozumiecie, jak mało uczyniliście, bo ukażę wam w was Moje Święte Oblicze.

- Słyszysz te kroki? To są Moje Kroki. Słyszysz już dźwięk Mojego Oddechu? To słodki odgłos Mojego Świętego Ducha wiejącego na waszej pustyni i poprzez wasze wysuszone ugory. Odczułeś Powiew muskający ci twarz? Nie lękaj się. Jak skrzydłami Gołębicy, Mój Święty Duch dotknął cię lekko, wzlatując ponad tobą

O, przyjdźcie! Przyjdźcie do Mnie, a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak Ja również wzniosę wasze dusze do Mnie i ożywię was! Jak Ja byłem wyniesiony do Nieba, tak wy również będziecie uniesieni do Mnie, abyście byli żywieni na Mojej Piersi. O, przyjdźcie do Mnie! Pragnijcie ciągle, bądźcie spragnieni Moich Wiecznych Źródeł, pragnijcie przebywania ze Mną, waszym Bogiem! Bez wahania dam wam pić i przemienię w was Moją Wodę w źródło tryskające na życie wieczne, z Mojego Boku bowiem wypływają strumienie wody żywej, niewyczerpane Źródło. O, przyjdźcie do Mnie! Pragnijcie wciąż Mojego Chleba, a nie umrzecie! Dziś jak wczoraj stoję i wołam:

"Jeśli ktoś jest spragniony,
a wierzy we Mnie
niech przyjdzie do Mnie i pije!"
2

Moja wyrozumiałość jest wielka. Chociaż wiem, że jesteście grzesznikami i że pokryliście ziemię niewinną krwią,3 jeśli przyjdziecie do Mnie nawracając się, przebaczę wam winę i zbrodnię. Ja jestem Bezmiarem Łaski. Nie bądźcie przerażeni... nie lękajcie się Mnie. Bójcie się raczej Godziny, jeśli zastanie was nieświadomych i śpiących.

- To jest Głos waszego Ojca. To Głos Wzniosłego Źródła Miłości. To Głos Tego, który powiedział pewnego dnia:

"Niechaj się stanie światłość!"

i stała się światłość. Przyjdźcie do Mnie, a będę wam udzielał Mojego Ducha bez ograniczeń. Nie bądźcie jak żołnierze, którzy u stóp Mojego Krzyża podzielili Moje szaty i rzucili o nie losy! Przyjdźcie do Mnie z usposobieniem Jana, przyjdźcie do Mnie z miłości; Przyjdźcie do Mnie, aby Mnie pocieszyć i aby być ze Mną.

- Zbliża się Godzina, w której świat będzie znajdował się tylko w przygnębieniu i ciemności, w czerni niepokoju i nie zobaczy nic więcej prócz nocy. Oszołomieni będą wołać do Mnie, lecz Ja im nie odpowiem. Nie będę słuchał ich krzyków. W szaleństwie przeklną Moje Objawienie, Mądrość i Prawdę. Cały świat ogarnie przygnębienie na widok

Arki Przymierza,
Mojego Prawa.

Wielu upadnie i zostanie wstrząśniętych, złamanych i poruszonych z powodu swojego ducha bezprawia.

- Kiedy niebiosa otworzą się jak rozdarta na dwoje zasłona, ukazując im jak odrzucili Moją Chwałę dla bezwartościowej imitacji, 4 upadną tak, jak gwiazdy spadające z nieba. Uświadomią sobie, że Szaleństwo ich zgubiło, a próba wejścia na sam szczyt, aby rywalizować ze Mną, była jedynie szaleństwem! Gdy przyjdzie ten Dzień, wtedy ukażę światu, jak był zły, jak związał się przyjaźnią z Buntownikiem i z nim raczej rozmawiał, a nie z Najświętszym. Nadeszła godzina, w której stałość i wiara, modlitwy i ofiary stały się niezbędne, stały się naglącą koniecznością!

Moje małe dzieci, ogarnięte teraz smutkiem, wkrótce się rozweselicie. Chodź, módlmy się:

Ojcze Pełen-Miłosierdzia, wynieś mnie aż do Twojej Piersi.
Pozwól mi pić z Tryskających Zdrojów Życia Wiecznego,
a w ten sposób się dowiem, że cieszę się Twoją Łaską.
O, przyjdź mnie ocalić zanim nadejdzie na mnie Godzina!
Uzdrów mnie, bo zgrzeszyłam przeciw Tobie

Ojcze, Twoje Wargi są wilgotne od Łaski,
Twoje Serce to gorejące Ognisko Miłości,
Twoje Oczy są Dwoma Płomieniami pochłaniającego Ognia.

O, Ojcze, Twoje Piękno jest samą Doskonałością,
Twój Majestat i Twoja Wspaniałość oślepiają
nawet najbardziej jaśniejących aniołów.
Bogaty w Cnoty i w Łaskę, nie ukrywaj przede mną
Swojego Świętego Oblicza, kiedy nadejdzie Godzina.

Przyjdź namaścić mnie olejkiem miłości.
Boże, wysłuchaj moją modlitwę, usłysz mój błagalny głos!
Muszę wypełnić przyrzeczenia, które Ci złożyłam.

Przedwieczny Ojcze, chociaż muszę iść pod prąd,
ufam, wierzę, wiem, że Twoje Ramię będzie tam,
aby mnie wyprowadzić z tego prądu.
Och! Śpieszno mi kontemplować Twoją Świątynię
i ujrzeć Twoją Chwałę w Arce Przymierza!
Och! Jakże tęskni moja dusza,
by kontemplować Niebieskiego Jeźdźca, noszącego Imię:
Wierny i Prawdomówny, Tego, który wymiecie nieprawość świata,
Tego, który jest Sprawiedliwy.
Och! Przyjdź okryć mnie Swoim Płaszczem,
bo twoja Miłość znana jest ze wspaniałomyślności.

O, Ojcze! Nie odrzucaj mnie, jak na to zasługuję
z powodu moich grzechów, ale pomóż mi,
daj mi mojego Chleba Powszedniego
i zachowaj mnie w bezpiecznym miejscu, z dala od jadu Żmii.
Uczyń mnie dziedzicem Twojego Domu.
Uczyń mnie Twoim dzieckiem Światłości.
Uczyń ze mnie doskonałą kopię Największego Męczennika,
abym uwielbiała Cię zawsze, na wieki
Amen

Niebiosa należą do ciebie, Moje dziecko.5 Żyj dla Mnie, oddychaj dla Mnie, przyznaj Mi pierwsze miejsce, kochaj Mnie, Moje dziecko. Wszystko, co posiadam, należy do ciebie. Dzięki twojej miłości i wierności Mój Dom będzie też twoim domem.

- Ufaj naprawdę Mnie, twojemu Abba. Podejdź bliżej Mnie i zajmij miejsce w Moim Najświętszym Sercu


1 to jest: ich dusza.
2 (J. 7:37)
3 Tutaj, Jezus położył w mojej głowie nacisk na aborcję.
4 Aluzja do Daniela 8:11-12. To jest Komunia Święta
5 Po przeczytaniu modlitwy, jaką Bóg mi podyktował, był On bardzo poruszony i ze wzruszeniem w Swoim głosie powiedział te słowa.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message