DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Bunt I Wielkie Odstępstwo

27 czerwca, 1991

Pójdź, popracujmy. Wierz we Mnie. 

- Zostało powiedziane, że przed Moim Wielkim Powrotem będą wam dane znaki. Powinniście śledzić znaki poprzedzające Mój Wielki Dzień Chwały. Wszystkie te prawdy można odkryć czytając uważnie Pisma. Jak to się dzieje, że wasze umysły nie są otwarte, by zrozumieć Pisma? Przyjdźcie teraz i porównajcie. Słuchaj Mnie, Moje dziecko: rozkwita bunt twojego pokolenia. Jakiego dopuściło się odstępstwa! Ja zaś ze Swej strony pomnożyłem Moje wezwania, Moje ostrzeżenia. Dawałem wam znaki dzień po dniu, mnożyłem Moje Błogosławieństwa, ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Mówiłem: “Czy znajdę choć jednego, gdy przyjdę?” Dlaczego nikt nie odpowiada, kiedy wołam? Zamiast odpowiedzieć na Moje błaganie, odwróciliście się do Mnie plecami. Wszystko, co słyszę to: “Do kogo, Jego zdaniem, kieruje On Swoje Orędzie?” Jakże oni się buntują i jak bluźnią Mojej Boskości! Nikt jednak nie może opóźnić Oznaczonego Czasu ani Godziny. Ona spadnie na nich nagle jak błyskawica.

Dziś, córko, Antychryst to duch Buntu, rozbudzony przez szatana, Niegodziwiec jak go określa Pismo1 – będący ohydą spustoszenia, która przeniknęła do Mojej Świątyni, o której mówił prorok Daniel Każdy z was jest Moją Świątynią...Ten, którego Pisma nazywają Niegodziwcem i który określony został jako ohyda spustoszenia jest jednym z dwóch znaków poprzedzających koniec Czasów. Drugim znakiem jest wasze wielkie odstępstwo.

Twoja epoka, Moje dziecko, odrzuciła oddawanie Mi czci, będące waszą powinnością wobec Mnie i również waszym Życiem. Plan szatana polegał na zdobyciu waszej epoki przez doprowadzenie was do uwierzenia, że możecie się obejść beze Mnie. I tak duch Buntu, będący Antychrystem, wszedł do Mojej Posiadłości.2 Ten duch Bezprawia – aby nie powiedzieć więcej – wniknął dziś nawet do samego serca Mego Sanktuarium.3 Duch Buntu jest tym, który doprowadza owładniętych nim do wołania: “Ja jestem bogiem!”4 Ludzie dopuścili się odstępstwa i w ich odstępstwie otwarła się droga, aby szatan wniknął w nich i doprowadził ich wszystkich do gwałtownej śmierci.

Ten duch Buntu niszczący duszę, ducha i serce jest Nieprzyjacielem o którym mówił apostoł Paweł. Jest on tym, który uważa się za znacznie większego od wszystkiego, co ludzie nazywają “bogiem”; za znacznie większego niż wszystko, co odbiera cześć5 jest tym, który mówi: “Stanę do walki z Władzą.”6 W ten sposób zajęli Moje miejsce7 i ogłosili swe własne prawo, aby wydać wojnę Mojemu Prawu i wszystkiemu, co pochodzi od Mojego Ducha.

Dzień za dniem, godzina za godziną, ciągle Mnie zasmucają i znieważają Mojego Świętego Ducha. O, prochu i popiele, wy, którzy usunęliście spośród was Moją Stałą Ofiarę, pragniecie więc umrzeć? Dlaczego ze Mną rywalizujecie? Dlaczego zapieracie się Mojego Świętego Ducha Łaski? Kto się Mnie wypiera jest Antychrystem, wypiera się bowiem Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy są Jednym i Tym Samym, My jesteśmy wszyscy Trzej zgodni.8

Wielu z was zaprzecza dziś wylaniu Mojego Świętego Ducha. Łaski i dary, które Mój Święty Duch daje wam dziś z Mojej Nieskończonej Hojności, są lekceważone i niszczone. Ci ludzie zaprzeczają wszystkim darom Mojego Ducha i odrzucają je. Wielu zachowuje zewnętrzne pozory pobożności, lecz odrzuca wewnętrzną moc Mojego Kościoła, wewnętrzną moc, którą jest Mój Święty Duch;

Mówią oni: “Dochowałem wiary, wszystko, co teraz powinno nadejść, to nagroda za moją prawość.” Pytam was: czy uczyniliście wszystko, co mogliście, aby stanąć przede Mną? Próbowałem was przebudzić, aby wam powiedzieć, że jesteście jak wyschła rzeka i że wszystko, co mówicie, jest puste. A kiedy grzesznik nawraca się dzięki Mojemu Świętemu Duchowi, kiedy zaledwie wchodzi do Mego Domu, kiedy zaledwie odkrywa Skarby Mego Serca zachowane dla was wszystkich, rzucacie się na niego wszyscy jak burza, aby skłonić go do powrotu do nieprawości. Kusicie tego, kto właśnie umknął przed buntem, aby ponownie się zbuntował.

W Dniu Sądu powiem wam: nie wierzyliście Mi, uważaliście Mnie za kłamcę, bo nie uwierzyliście danemu przeze Mnie świadectwu o Pocieszycielu, Przypomnieniu Mojego Słowa, tak, o Świętym Duchu Prawdy, Tym, którego nigdy nie przestaliście lekceważyć i prześladować, któremu nigdy nie przestaliście zaprzeczać i niszczyć Go. Zamiast przyłączyć się do świętych – którzy wołali i wychwalali Mojego Świętego Ducha błogosławieństwami i okrzykami radości – wy bez przerwy wyganialiście ich i prześladowaliście, przywiązani do waszego pozoru pobożności. Prowokujecie Mnie waszym nieustannym zaprzeczaniem...

Jakże więc mógłbym nie pozwolić na to, by kamienie ujawniły Mój smutek? Zakazujecie Moim pierwocinom głoszenia Mojego Świętego Ducha. Dlatego właśnie mówię wam: “Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”9 o Moim smutku.10 To, co powiedziałem niegdyś Jerozolimie mówię wam teraz z bólem: “O, gdybyście tylko zrozumieli Wspaniałość Mojego Orędzia Pokoju! Ale niestety! Ukryta jest ona przed waszymi oczami!” Gdyby tylko porwała was Wspaniałość Mojego Świętego Ducha wylewającego błogosławieństwo za błogosławieństwem na was wszystkich... Ale niestety! Wy ani nie ujrzeliście, ani nie usłyszeliście Pocieszyciela, Ducha Świętego – posyłanego przez Mojego Ojca w Moim Imieniu, pouczającego was i przypominającego wszystkie prawdy, które wam dałem ponieważ książę tego świata posługuje się waszą wolnością, aby doprowadzić was do upadku.

Panie, okaż im również Swoje Miłosierdzie
i jak sprawiłeś, że ja Cię usłyszałam, spraw, aby i oni Cię usłyszeli.
Jak mi ukazałeś Swoje Piękno,
pozostawiając mnie w zachwycie,
tak ukaż również im Swoją Doskonałość.

Oni nie słuchają. Słuchają jedynie własnego głosu. Nawet jeśli płyną przed nimi Moje Łzy, nie ma odpowiedzi. Szedłem we wszystkie strony, szukając sposobu przełamania ich głuchoty i wezwania ich, by powrócili do Mnie i zbudowali swą siłę na Mnie, abym Ja mógł z kolei doprowadzić ich do świętości pozwalając im stać się dziedzicami Mojej Światłości.

Ja jestem Najwyższym, którego tak niegodziwie zdradzają i jestem pierwszym, który im wybaczy, jeśli przez chwilę będą żałować... Lecz dopóki trwają w postawie samowystarczalności, dopóty nie słyszą Mnie ani nie będą mogli zobaczyć, jak objawiam dziś całemu światu11 całkowicie i jak nigdy dotąd Moje Święte Oblicze. Ja, Pan, będę nadal świecił nad tobą, stworzenie, i rozleję Moją Światłość na całej powierzchni tej ziemi. W waszej epoce słońce się zaćmiło i księżyc stracił swój blask12 doprowadzając was do odstępstwa w waszej ciemności. Powiadam wam, że wkrótce wasz smutek się skończy.

Pragnę przemienić wasze bagno13 w ogród, noc – w dzień, wasze miasta14 , będące jedynie rumowiskami – w miasta Światłości. Wasze zburzone ołtarze15 zostaną odbudowane i Ja, Moją Własną Ręką, wzniosę16 fundamenty waszych świątyń. Całe stworzenie uczynię nowe.17 Odnowię was wszystkich Moim Świętym Duchem; Pójdź, Vassulo, Mój baranku, wszystko zostanie zapisane; jakże pragnę, aby wszystko zostało zapisane.

Miłość jest u twego boku.


1 Por. 2 Tes 2, 1-12.
2 Do naszych dusz.
3 W głębiny naszych serc.
4 Ez 28, 2. Por. Iz 14, 4; 2 Tes 2, 4.
5 Por. 2 Tes 2, 4.
6 Por. Iz 14, 4: „Podobny będę do Najwyższego”.
7 nawiązanie do Ez. 28, 2, "ja zasiadam na Boskiej stolicy."
8 Por. 1 Jn 5, 7. (W Wulgacie wiersz 7 brzmi: „W niebie Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej są jednością. I trzej są, którzy dają świadectwo na ziemi”. – Przyp. red.)
9 Łk 19, 39.
10 Aluzja do licznych zjawisk polegających na tym, że figury Jezusa i Maryi płaczą normalnymi, a czasem krwawymi łzami (np. w Syrakuzach we Włoszech, w Malines-sur-Meuse w Belgii, w Naju w Korei Południowej, w Akita w Japonii. – Przyp. red.)
11 Por. Jl 3, 1.
12 Aluzja do Mt 24, 29.
13 Nas.
14 Nas.
15 Nas.
16 Bagno, miasta będące dziś zwaliskami i zburzone ołtarze to obrazy nas samych.
17 Por. Ap 21, 5.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message