DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Językiem Mojego Krzyża Jest Miłość

10 wrzesień, 1990

Panie Zastępów, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze,
abyśmy doznali zbawienia. (Ps. 80:3)

Pokój niech będzie z tobą.

Wesprzyj się na Mnie... Nie kształtowałem cię nadaremnie. Nie rozpocząłem tego Dzieła z tobą, aby pozostawić Je niezakończone. Pobłogosławiłem Moje Dzieło, aby Ono Mnie wychwalało, a na twoje ramiona włożyłem Moje Jarzmo, na ciebie, która jesteś niczym i która nie masz Mi żadnego daru do zaofiarowania. Uczyniłem to, aby zmieszać mądrych i rozproszyć ich, aby im pokazać, że dopóki zachowają swą postawę, dopóty Ja, Pan, nie objawię się im, lecz tobie, córko... chwiejąca się z zakłopotania Moim wyborem. Kto może powiedzieć: “Oczyściłem moje serce, oczyściłem się z mojego grzechu”? Twoi prześladowcy, głusi na Moje Pouczenie, mają nadzieję znaleźć coś, czego mogliby użyć przeciw tobie. Zaprawdę powiadam ci: wśród wszystkich dzieci zrodzonych z niewiasty, nigdy nie widziano istoty mniejszej od ciebie. Twoja rana, córko, rani również Mnie...

Tak, całe to pokolenie jest wiarołomne... Ale pragnę ocalić to pokolenie, jak ocaliłem ciebie. Nawet jeśli będę musiał wyprowadzić je na pustynię i uczynić z nim to, co uczyniłem z tobą. 1 Ukażę jego oczom jego nagość, ale na pierwszą oznakę skruchy przybiegnę, jak przybiegłem do ciebie. Potem w obecności Moich Aniołów zaśpiewam mu Moją Pieśń Miłości. Zawrócę je z drogi iluzji i udzielę mu łaski Mojego Prawa. Następnie wezmę jego rękę w Swoją Rękę, aby je poprowadzić i zaprowadzę je do Mojego Domu, w którym pokażę mu wszystkie Bogactwa Mego Najświętszego Serca. Moje Serce zachowało te Skarby na koniec Czasów po to, aby ożywić ten migocący, prawie wygasający płomień, zamieniając go w Ogień Gorejący; aby dać światło tym, którzy w mrokach i cieniach śmierci mieszkają.

- Vassulo, Moja córko, twoi prześladowcy będą próbowali zedrzeć ci szaty, którymi cię obdarzyłem, i zrabować ci Moje klejnoty! Ale Ja przyrzekam ci, że odsunę każdą rękę zbliżającą się do ciebie. Pragnę położyć kres ich rozwiązłości i zagubieniu. Pragnę dać ostrzeżenie, które na zawsze pozostanie niewzruszone: Ja, Król Królów, Baranek Boży, Pierwszy i Ostatni, Słowo Boga, Zmartwychwstały, Chrystus, Odkupiciel, pragnę obalić i położyć kres zarówno temu spiskowi przeciw Mojemu Kościołowi, jak i ich nauczaniu fałszującemu Moje Słowo i Mój Obraz. Już nie przemawiam w przypowieściach, lecz mówię wam w jasnych słowach, że oni nadają Mi tytuł, który do Mnie nie należy ani nie ma ze Mną nic wspólnego: fałszywy Chrystus, martwy obraz, fałszywy bóg, ukryty subtelnie pod fałszywym ekumenizmem ... Obiecuję ci jednak, Moje dziecko, że na koniec Ja zwyciężę. Powalę na ziemię tych fałszywych nauczycieli waszej ery i dam wam ukryte skarby Mojego Najświętszego Serca, wkładając w wasze usta język Mojego Krzyża którym jest Miłość z wszystkimi Jej Tajemnicami, Cudami i tym, co budzi Zachwyt!

Wtedy przypomnę Moim pasterzom słowa: “prowadzić i służyć”. Nakażę im, aby nie byli jak wyniośli ludzie, dający odczuć swą władzę ubogim. Nie. Kto chce być wielki pomiędzy ubogimi, ten musi stać się ich sługą, a ktokolwiek chce być pierwszym między nimi, powinien stać się najmniejszym. Dokładnie jak Ja, który przyszedłem na ziemię nie po to, aby Mi służono, lecz aby służyć i dać Swoje Życie jako okup za wielu.

- A ty, Moje dziecko, nie bój się Mnie 2 Podtrzymam w tobie Moje Światło na wieki, na zawsze! Módl się o zbawienie i nawrócenie twojej epoki

Błogosławię cię. Błogosław i kochaj Mnie


1 Oczyszczenie jak w czyśćcu. Kiedy widziałam swoje grzechy oczami Boga.
2 Bałam się, że Jezus się na mnie gniewał.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message