DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Program Moich Spotkań

17 grudzień, 1988

Mój Panie?

Jestem.

Zaskoczyło mnie, że ujrzałam tak wielu ludzi. Było co najmniej 130 osób!

Vassulo, zapowiedziałem ci: “Liczni będą nasyceni!”

Panie, zauważyłeś na pewno, że było kilka nieporozumień co do programu.

Jak mógłbym tego wszystkiego nie zauważyć? 1 Vassulo, będą sprzeciwy, ale Ja nie pozwolę nikomu cię zdeptać. Oderwij się i uzależnij tylko ode Mnie. Od tej chwili to Ja będę organizował i dawał ci program Moich Spotkań. Ja będę dyktował ci to, co masz mówić. Program będzie ci dawany z góry. Ja jestem Mądrością i Mądrość cię Sobą obdarzy

Napisz: Najpierw poświęcisz miejsce, gdzie ma odbyć się Moje Spotkanie, tak jak to uczyniłaś, modląc się do świętego Michała.

Rozpoczynaj Moje Spotkanie wypowiadając słowa: “Pokój niech będzie z wami.”

Pamiętaj o powiedzeniu Moim małym kwiatom, że to Ja, Pan, daję im Mój Pokój i że te Słowa pochodzą z Moich Ust.

Potem wszyscy wezwiecie Ducha Świętego. Wszyscy odmówicie modlitwę do świętego Michała. Wasza epoka rozpaczliwie potrzebuje tej modlitwy.

IWskażę ci zawsze w Piśmie Świętym fragment do przeczytania, podobnie jak wskazałem ci przed ostatnim spotkaniem wyjątek z Joela 3,1-5. W ten sposób pokażę ci fragment, który należy przeczytać. Pragnę, abyś to ty go im przeczytała.

Potem powiedz im, dlaczego wybrałem te słowa. Następnie przeczytasz fragmenty Mojego Orędzia Pokoju i Miłości.

Skąd będę wiedzieć, co powinnam przeczytać?

Nie niepokój się. Czyż nie jestem twoim Doradcą i Przewodnikiem?

Tak, mój Panie.

Po tej lekturze możesz ich zapytać, czy mają pytania. To chwila otwartej rozmowy. Będę twoim natchnieniem, maleńka.

Pragnę, byś następnie przeczytała im Moje Orędzie, które ich dotyczy.

Spraw Mi radość, ofiarowując im miłość. Daj Mi zadowolenie, kończąc Świętym Różańcem.

Gdyby ktoś chciał ze mną rozmawiać, czy powinnam się zgodzić?

Tak, umiłowana, rozmawiaj z nimi.

Dziękuję Ci, mój Panie Jezu.


1 Jezus wcale nie był zadowolony, a właściwie był zły na niektórych.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message