DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Twoja Słabość Mnie Zachwyca

15 październik, 1988

Panie?

Jestem

Przez całą wieczność nie spotkałem takiej słabości jak twoja. Ona jest zaskakująca... 1 Dziecko, potrzebujesz Mnie. Twoja słabość Mnie pociąga, Mnie, który jestem Nieskończoną Siłą. Twoja słabość Mnie zachwyca. Słabość przyciągała Mnie zawsze jak magnes.

Posłuchaj uderzeń Mojego Serca. Jestem Jezusem, a Moje Najświętsze Serce jest twoim Mieszkaniem. Córko, każde uderzenie Mojego Serca jest miłosnym śpiewem dla ciebie. Rozwiązałem twoje niewolnicze łańcuchy łączące cię z tym światem. Pozostań teraz oderwana, jak tego pragnąłem od całej wieczności. Od każdej duszy oczekuję tego oderwania. Pomyśl, kto inny mógłby to zrobić, jeśli nie Ja, twój Zbawiciel? Ja jestem Tym, który odkupił cię z niewoli grzechu i dlatego właśnie demony są wobec ciebie agresywne. Odczułaś ich bliską obecność w tym tygodniu. Poświęć się Mnie, bo twoja pobożność i wierność radują Moje Najświętsze Serce, to Serce spragnione miłości i wierności z twej strony

Wspinaj się do Nas, aż do tej groty 2 Tam Nas wzywaj.

Dobrze, Jezu. Tak, Najświętsza Matko.

Vassulo Mojego Najświętszego Serca, czuj się kochana przeze Mnie, czuj się kochana przez twoją Najświętszą Matkę. Pozwól Mi posługiwać się tobą jeszcze przez jakiś czas My?

Tak, Panie. Panie?

Jestem.

Czy ta miłość, którą mam do Ciebie, i to gorące pragnienie odczuwania Ciebie i pragnienie posiadania Ciebie nieustannie przy sobie, czy ta coraz większa tęsknota za Tobą, myślenie o Tobie w dzień i w nocy, krótko mówiąc pragnienie życia jedynie dla Ciebie, czy to pragnienie zobaczenia Cię kiedyś własnymi oczyma, ta tęsknota za zobaczeniem Ciebie, czy wszystko to jest takie samo, jak przeżycia dusz w czyśćcu, które nie są jeszcze z Tobą?

Te odczucia są bardzo podobne do tych, które one odczuwają, jednak ich doznania są głębsze i wyraźniejsze.3

Zatem to naprawdę musi być straszne!

Tak, one bardzo cierpią. Jeśli Mnie nigdy nie pragnęły za życia na ziemi, to uczą się Mnie pragnąć w czyśćcu. Tam nie widzą Mojego Oblicza i płoną tym pragnieniem.

Tak, mój Panie. Dziękuję Ci, mój Panie.


1 to z powodu kolejnej okropnej fali moich wątpliwości. Tam, gdzie postawiłam trzy kropki, zostawiłam Boga oniemiałego.
2 jaskinia nad Pustelnią Longeborgne
3 ich cierpienia są dużo silniejsze.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message