DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Trzeba Bardzo Wynagradzać
Potwierdzę Moje Objawienia W Garabandal

4 grudzień, 1987

Jezu?

Jestem. Córko, pragnę, aby Moje Słowa były jasne. Nie potępiam tych, którzy prześladowali objawienia, chcę tylko, by uświadomili sobie i uznali błędy i aby przyszli do Mnie okazać skruchę. Przebaczę im ich grzechy. Córko, wielu będzie prześladować Moje Orędzie i na nowo zaprzeczać, że to jestem Ja, Jezus, ze strachu przed uznaniem swej winy, bo to znowu przewyższa ich mądrość, Moje dziecko.

Może nie robią tego celowo? Może podświadomie wierzą? Jestem pewna, że gdyby sobie to uświadomili, uwielbiliby Ciebie! Po prostu nie rozumieją.

Jakże lubię twój sposób rozumowania. Dlaczego ich usprawiedliwiasz?

Dlatego, że nie wiedzą, a ponieważ nie wiedzą i nie rozumieją...

Słucham...

Jeśli wolno mi się ośmielić Cię prosić, to proszę Cię o wybaczenie im i o Miłosierdzie dla nich.

Ale, Moje dziecko, oni staną się twoimi prześladowcami. Oni zadadzą twej duszy cierpienia i staną się tymi, którzy cię ubiczują.

Nawet wtedy, skoro nie rozumieją, nie uczynią tego specjalnie. Oni nie wiedzą, co czynią, bo są słabi. Twoją Boską Miłością możesz im dopomóc w zrozumieniu, że to wszystko pochodzi od Ciebie. Mój Boże, niech ich nie uderzy Twoja Boska Ręka, bo jeśli ich uderzysz, również wiele niewinnych dusz może zostać ukaranych.

Vassulo, Moje stworzenie zwyrodniało. Trzeba bardzo wynagradzać. Pragnę, żeby Moje stworzenie zrozumiało, dokąd się kieruje. Chcę, aby Moje kapłańskie dusze czerpały ze Mnie i syciły Moje baranki miłością i poznaniem. Ono1 żyje teraz w zupełnej ciemności.

Tak, Jezu, ale oświeć władze Kościoła. Nawet jeśli ta niecodzienna droga przekracza ich zrozumienie, otwórz ich oczy i uszy, Panie!

Udzielę Mądrości jedynie prostym dzieciom, a nie uczonym.

W takim razie, Panie, ich szanse są nikłe, stracili je!

Stracą je, jeśli nie przyjdą do Mnie jak dzieci...

Vassulo, zwiększę twą wytrzymałość na cierpienie, zostaniesz ubiczowana2 Pozostaw Mi swobodę i nie mieszaj się do Moich Dzieł.

Panie, czy przebaczysz im i zamkniesz Oczy na ich słabości? (Dalej ośmieliłam sie wtrącać)

Nie zniosę zadawanego ci przez nich bólu, dziecko.

Nie wiem, co Ci powiedzieć, Panie, ale czy mógłbyś zamknąć Oczy na ich słabości?

Kwiecie, nie chcę cię widzieć zdeptanej przez nich. Nie zniosę tego, żeby cię miażdżyli.

Nie uderzaj w nich, Panie, lecz poucz ich.

Będą więc musieli otworzyć uszy

Vassulo, wiesz, co cię czeka. Widziałaś Mój Krzyż. Pamiętaj, że nawet jeśli ciężkie będą twoje doświadczenia, Ja nigdy cię nie opuszczę. Twoja Najświętsza Matka jest przy Mnie. Posłuchaj Jej Słów:

"Córko umiłowana, uświęć Garabandal. Objawiłam się w Garabandal, żeby dać Moje Orędzie. Moje Orędzie nie zostało rozpowszechnione tak, jak powinno było to być zrobione. Wiele dusz kapłańskich zaprzeczyło Moim objawieniom, odmawiając Nam miejsca w swoich sercach. Jednak Ja nie zapomniałam o Moich umiłowanych dzieciach. Zdarzyło się, że nawet one same czasem wątpiły i w zamieszaniu zaprzeczały Moim objawieniom. Zostało to dane jako przykład dla ukazania Moim dzieciom3 w jakim stopniu i jakie zamieszanie panuje w dzisiejszym Kościele. Obiecałam, że potwierdzę Moje objawienia w Garabandal 4 Godziny uciekają, a Moje Orędzia nie zostały rozpowszechnione tak, jak trzeba było to uczynić ani Moja Świętość nie została uczczona."

Czy myślisz, że cię teraz opuszczę, Moja Vassulo?

Nie, Panie. Potrzebujemy Twojej siły, aby kontynuować.

Otrzymacie dość siły, aby wypełnić tę misję, do której zostaliście wezwani.


1 stworzenie Boga
2 Ubiczowana; symbolicznie o cierpieniu duszy
3 Świat
4 Objawienia Najświetszej Maryi Panny w Garabandal, Hiszpania (1961-1965)

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message