DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Wysyłam Cię Jako Moją Posłanniczkę

23 październik, 1987

Tego rana zastanawiałam się, co Jezus mógł odczuwać, kiedy faryzeusze nie wierzyli w Niego i jak trudne musiało być dla Niego przekonywanie ich, że faktycznie był Synem Bożym. Jak bardzo Go nie rozumieli! Przekraczało z pewnością ich ludzkie możliwości zrozumienia, że wszystko to było możliwe w ich czasie. Nie mogli zrozumieć ani przyjąć takiego cudu.

A ilu obecnie rozumie albo wierzy w pełni w Moje Orędzie?

Jest kilku takich i są liczniejsi niż ci, którzy nie wierzą.

Powiedz Mi, czy wśród tych, którzy słuchają, wierzą i rozumieją w pełni Moje Orędzie więcej jest Moich owiec czy Moich baranków?1 Kto jest bardziej nastawiony na słuchanie?

Wydaje mi się, z doświadczenia, że Twoje baranki są bardziej skłonne do słuchania.

Dziś jest jak wczoraj Córko, czasy się nie zmieniły. Dziś jest jak wczoraj Gdy byłem między wami na ziemi, kilku uwierzyło we Mnie jako jednego z proroków. Zaledwie mała liczba wierzyła we Mnie jako Mesjasza. Kiedy usłyszeli Mnie faryzeusze, rzucili się na Mnie, żeby Mnie ukamienować za bluźnierstwo. A teraz, Vassulo, dlaczego jesteś zaskoczona tym, co ludzie sądzą? Przychodzisz ode Mnie. Wysyłam cię dziś jako Moją posłanniczkę z Orędziem Pokoju i Miłości. Przychodzę zjednoczyć Mój Kościół, lecz dziś jest jak wczoraj

Pozwól Mi powiedzieć ci: władze zostaną wprawione w zakłopotanie i wielu odmówi uwierzenia w pełni, że to Orędzie pochodzi bezpośrednio ode Mnie. Niektórzy wyśmieją się z ciebie, będą cię drobiazgowo badać, inni nie zadadzą sobie nawet trudu, aby poświęcić ci minutę uwagi. Jeszcze inni źle zinterpretują Moje Orędzie bo to znowu przekracza ich mądrość

Oto przychodzę z Moim Sercem w Dłoni, by wam Je ofiarować, Pełen-Miłosierdzia, posługując się tobą – słabą i nędzną – jako Moim narzędziem i ukazując się poprzez ciebie, chcąc zstąpić na ziemię dla zjednoczenia was. Zaprawdę powiadam ci, gdyby zajrzeli tylko do natchnień Mego umiłowanego Jana XXIII, natchnień, które wszystkie pochodziły ode Mnie, zrozumieliby, że godzina jest bliska. Szukajcie jego słów, bo wszystko, co przepowiedział, pochodzi naprawdę ode Mnie. Maleńka, niech wszyscy zobaczą, jak Ja działam.

Mój Boże i mój Umiłowany Ojcze, czasem się boję stawienia czoła wszystkim odrzuceniom, kpinom, głuchocie, odepchnięciom, bo naprawdę wierzę, że to wszystko pochodzi od Ciebie. Jakąż radość przeżywaliby, gdyby wierzyli, że dzięki Twemu Miłosierdziu i Nieskończonej Miłości powracasz do nas pomóc nam i nas zjednoczyć! Aby nas ocalić! Aby ożywić Twój Kościół!

Moja reszto, nie bój się. Jeśli śmieją się z ciebie, wyśmieją się ze Mnie; jeśli tobie zaprzeczają, Mnie zaprzeczą. Wszystko, co uczynią tobie 2

Mnie uczynią. Błogosławiona twoja dusza, bowiem rozpoznaje to, co rozpoznaje. Zaprawdę mówię ci, wiele dusz mających wielkie znaczenie w Moich Oczach chciało zobaczyć to, co ty widzisz, lecz nie było im to dane; słyszeć to, co ty słyszysz, odczuwać to, co ty odczuwasz, lecz nie było im to dane Vassulo, Moja Łaska jest nad tobą.

Błogosławię Cię, Ojcze, za to, że spojrzałeś na najnędzniejsze stworzenie i za to, że wylałeś na mnie wszystkie Swoje Łaski. Chwała Bogu Wszechmogącemu za to, że zajaśniał nade mną!

Pozostań blisko Mnie, bo staniesz wobec jeszcze liczniejszych doświadczeń.

My?

Tak, Panie. My.


1 Owce: kapłani. baranki: prości ludzie
2 Bóg przypomina mi, że dzieli ze mną wszystkie smutki i udręki i to mnie uspokaja.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message