DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Wielkanoc – Wtorek Wielkiego Tygodnia 2005

Ja Jestem. Wszystko, czego pragnę, to wierność i miłość. Strzeż Mojego Słowa.

Panie! Skąd mogę wciąż mieć siłę do oglądania i kontemplowania Tego, który wewnętrznie zranił moje serce? Ty wiesz, Panie Jezu, że nie trudziłam się, by studiować i nauczyć się teologii, Wiedzy czy Świętej Mądrości. Brakowało mi Mądrości, która pochodzi od Ciebie. Brakowało mi wszystkiego, co Święte, ani też nigdy nie byłam znana z cnotliwości, lecz raczej przeciwnie. A jednak, w tym moim żałosnym stanie Ty przeniosłeś mnie na Twoich Skrzydłach, tak bym ja nie musiała się męczyć. Podarowałeś mi niezmierzone łaski, słyszenia Ciebie, widzenia Cię, rozmowy z Tobą. I wspólnie, Majestacie, Doradco i Panie Wszystkiego, wzbiliśmy się w niebiosa, by zabrać mnie na Twoje Niebieskie Dziedzińce i do duchowego życia w Tobie!

Twoje Królestwo przyszło do mnie darmo… droga w górę – do życia. Jesteś znany z poddawania serc próbom, więc zapraszam Cię do tego, byś wypróbował moje serce, ponieważ wiem, że nie wykonałam żadnego świętego czynu. Czuję, że nie usunęłam jeszcze moich wad, lecz mam wrażenie, że one się powiększyły. A jeśli chodzi o Twoje przykazania, to podejrzewam, że złamałam niejedno.

Droga życia to przestrzeganie karności – czy dotrzymałam Tobie moich obietnic? Czy wypełniłam w ogóle moje śluby? W to także wątpię. A jednak, Ty jesteś wciąż ze mną, pomimo wszystkich moich upadków, Twoje Światło stale mnie obejmuje, czarując mnie Twą zachwycającą Obecnością, a także sposobem, w jaki Twoje spojrzenie spoczywa na mnie.

Dajesz mi poczucie, że nikt się dla Ciebie nie liczy, że nie ma już na ziemi nikogo prócz mnie i że jestem Twoją jedyną miłością – wybraną! Pismo mówi1: „Lampą Pańską jest duch człowieka: on głębię wnętrza przenika”. Potrzebuję jasnego sądu z Twojej strony, pokierowania mną tam, gdzie mnie nie dostaje i gdzie zawiodłam. Boże Pełen Miłosierdzia, Ochrono naszego życia, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.

Wszczepiłem cię we Mnie, abyś wzrastała w Moim Duchu i w Mojej Miłości. Vassulo, miłość jest ponad wszystkim. Ona ożywia wszystkie inne cnoty. Widzisz, Moja Władza nad wszystkim skłania Mnie do bycia łagodnym dla każdego. Rządzę wszystkimi z wielką łagodnością, wszyscy możecie być niegodnymi grzesznikami, lecz Moja wyrozumiałość jest wielka. Mówię to po to, by nauczyć cię, jak powinnaś traktować innych. Abyś rozmyślała o Mojej dobroci, gdy osądzasz, a kiedy jesteś sądzona, byś szukała miłosierdzia. Tak, pozwalam Sobie poddawać cię próbie, byś okazała się godna być ze Mną. Nie pozwalaj więc, by twoja nadzieja była próżna. Tym, czego pragnę od was wszystkich, jest osiągnięcie doskonałości. Zabiegaj o to, by Mnie się podobać, ponieważ tego właśnie pragnę, wytrwaj na drodze prawości, a Ja, Najwyższy zatroszczę się o ciebie. I jeszcze, nie lękaj się wzburzonego morza2; Moja chwała ukaże się ze Wschodu.

Kościół jest w twoich czasach atakowany. Zachodni świat dopuścił się odstępstwa. Diabeł zachęca ich do promowania relatywizmu, sekularyzmu, liberalizmu, materializmu i całkowitego braku szacunku dla życia. Takie zło pochodzi od diabła, który usiłuje zniszczyć Mój Kościół, Moje Przykazania, Moje Zasady i Moje Prawo oraz wszelkie wartości związane z życiem. Mój Kościół znajduje się w takim zamieszaniu z powodu swojego podziału, a jeżeli jest słaby, to z powodu winy podziału wśród hierarchii. Ich duch jest obojętny na Moje wezwania do okazania skruchy i pojednania się. Ich duch ostentacyjnej pychy powinien ustąpić miejsca duchowi pokory i cichości. Ich duch uprzedzenia – duchowi bezstronności. Ich duch lęku – duchowi zaufania. Ich duch uporu – duchowi łagodności. Oczekuję, że się pojednają. Kościół musi zostać wzmocniony, a jedność doprowadzi do wyznania wszystkich ich błędów i zapobiegnie powiększaniu się ich.3 Błędów, które są narzucane przez tych odstępców, tak by wnikały do Mojego Kościoła. Prawdziwi duchowi przewodnicy są dziś potrzebni bardziej niż kiedykolwiek w Moim Kościele. Niech kaznodzieje wygłaszają w Moim Kościele kazania według Mojego upodobania. Niech nie będzie nikogo, kto by ograniczał się w poprawianiu tego, co nieduchowe, ponieważ ci ludzie nie podobają Mi się. Mój smutek jest wielki, kiedy słyszę nieduchowe kazania pozbawione życia. Co mam powiedzieć dzisiaj? Pogratulować im? Pogratulować im, gdy ich duch jest wypełniony martwymi słowami? Gdy ich duch nosi w sobie wciąż żale z przeszłości? Bądźcie zjednoczeni jest Moim Przykazaniem i zawsze nim było dla wszystkich Kościołów. Żyjcie w pokoju,4 a pokój zstąpi na ziemię. Przyznajcie, że zawiniliście wobec Mnie, i w ten sposób podnieście ciężar waszego grzechu. Czy nie zostaliście wszyscy ochrzczeni w Nas? I czy nie przyodzialiście się we Mnie? A zatem, skąd różnice między wami? Wszyscy stanowicie jedno we Mnie. Ogłaszaj, Moja Vassulo, Moje Słowa i działaj według nich. Wyraziłem Moją Wolę w tobie. Wkładam na ciebie obowiązek czynienia wszystkiego, co zostało tobie przeze Mnie powiedziane. Nie wątp o Mojej Mocy ani o Mojej Władzy. Pozwalam ci doświadczać trudności, ale one nie przeszkodzą Mojej Mocy ani Władzy. Moja Wola spełni się na końcu wbrew temu, co sądzi większość twoich przeciwników… Ukończę Moje Dzieło w tobie. Zawsze oddawaj Mi cześć zanim obdarzysz nią ludzi. Bądź prawdziwa wobec Mnie i pozostań wierna, Moje dziecko, jak Ja jestem wierny tobie. Uchwyć się Mnie i pozostań słaba, abym to Ja mógł być nadal twoją siłą. Kochaj Mnie ponad wszystko. Ja, Jezus, Syn Boży i Zbawiciel, błogosławię cię. ic

(Później)

Panie?

Ja Jestem. Posłuchaj swego Nauczyciela. Tak. Znoś wszystko z miłością. Córko, wezwij Mnie, kiedy zechcesz. Niektórzy ludzie przyjmą te Dzieła, lecz inni nie. Bądź zawsze świadoma Mojej Potężnej Obecności. Pozostaw wszystko w Moich Rękach i miej wiarę i zaufanie. Żadne z Mych Słów nie są daremne. Chodź, Ja i ty razem. Pozwól Mi posługiwać się tobą dla Mojej Chwały i pamiętaj: Ja Jestem, który Jestem.

Delikatne stworzenie, z powodu niczego innego jak tylko z Mojej własnej wiernej miłości zbawiłem ciebie i innych przez Mój oczyszczający Ogień wraz z odnową od Ducha Świętego… Pamiętaj, Ja jestem Autorem tego objawienia. Wielkie są Moje Tajemnice wiary. Wielka jest Moja miłość do was wszystkich. Nigdy nie wątp. Obrońcą i Autorem tego Hymnu Miłości jest: Mój Święty Duch. Ach, Vassulo, wzywaj Mnie. Tak! Ugaś Moje pragnienie i wzmocnij twoją miłość do Mnie. Przyjmuj Mój Kielich w każdym czasie. My? ic


1 Prz 20, 27.
2 Zrozumiałam, że to symbolizuje „ludzi”.
3 Błędów.
4 Zrozumiałam, że Pan chce, by hierarchowie pojednali się i zawarli pokój między sobą.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message