DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

17 września, 2013

Daję ci Mój pokój, kwiecie. Bądź Moją świątynią, ponieważ poprzez tę świątynię Ja odbuduję Mój Kościół. Żyj więc dla Mnie. Każdego dnia zwracaj na Mnie uwagę, nigdy nie wahaj się jeśli chodzi o przychodzenie do Mnie, a zwłaszcza nigdy nie wątp w Moją Miłość, którą ciebie darzę.

W każdej chwili twego oddechu rozmawiaj ze Mną. Nie pozwól nigdy, aby zły odwrócił twoją uwagę, nigdy nie wątp o Mojej stałej Miłości. Nie ustawaj w umacnianiu Mojego Kościoła przez gromadzenie pasterzy razem! Wszyscy Moi Pasterze sprawiają Mi przyjemność i uwielbiają Mnie, kiedy widzę ich zgromadzonych razem, tworzących jedność. Natomiast przykrość sprawiają Mi ci, którzy są nieprzychylnie usposobieni w swych sercach.

Panie, oni wywyższyli Twoje Święte Imię.

Rzeczywiście oni wywyższyli Mnie, a ich uwielbienia dosięgły Moich Uszu. Vassulo, czy znasz znaczenie słów: „otrzymali wodę z litej skały, w pragnieniu ochłodę – z kamienia twardego”? To oznacza, że Ja strzegłem i strzegę ich dusz pomimo otaczającej ich pustyni, z powodu palących wiatrów odstępstwa, Ja dałem im wodę na tej pustyni. Trzymałem i będę trzymał ich blisko Mojego Serca z dala od węża tej wyniszczającej pustyni.

Ja u każdego zaspokoję pragnienie jedności i będę ich napełniał, jak długo będą okazywali się pokorni i skłonni do ugięcia się z miłością. Dlatego, Vassulo, uczyń wszystko, co w twojej mocy, by żyć prawdziwym życiem we Mnie. Zachowuj pokój z każdym, pracuj z pilnością dla Mnie i nie poddawaj się z powodu drobnostek, tak! drobnostek!, bo rzeczy, które ty uznajesz za ciężkie prześladowania, są dla Mnie drobnostkami. Rozraduj się więc i bądź zadowolona. Łaska udzielona tobie różni się od daru, jaki tobie udzieliłem, czy rozumiesz, Moje dziecko? I pamiętaj: Bóg nigdy nie odbiera Swoich darów ani nie odwołuje Swoich wyborów…1

Błogosławię twoje wysiłki. Błogosławię twoich towarzyszy, których zbliżyłem do ciebie, aby ci pomagali. Liczne ich grzechy zostały odpuszczone. Nie zapominaj o tym, jak wynagradzam tych, którzy czynią Moją Wolę z miłością i poświęceniem. Każdy, kto służy Mnie, swemu Bogu, odniesie korzyść… Pozwól Mi przypomnieć na nowo każdemu: Moim Ciałem jest Kościół. Kościół, który jest jeden. Zostaliście wszyscy ochrzczeni w Jednym Duchu, którym zostaliście napojeni. I wy wszyscy, którzy się zgromadziliście, chociaż byliście z różnych części Mojego Ciała, wy wszyscy uczyniliście Moje Ciało kompletnym, ponieważ wszyscy należycie do tego samego Ciała. To jest dla was rzeczą wiadomą. A jednak Szatan głośno rozpowiada swoje bluźnierstwa już od lat, zachowując wasz podział, lękając się tego, że wszystkie członki Mojego Ciała pojednają się, spotkają się i zjednoczą. On usiłuje zachować was wszystkich podzielonymi, a Mój Kościół słabym do tego stopnia, by szkody nie dało się naprawić. 

Ja mam moc zjednoczyć Mój Kościół i uzdrowić Go. Ja rzeczywiście mam moc, aby wskrzeszać z martwych. Ja sam powstałem z martwych, lecz potrzebuję waszej woli oraz zgody, aby to uczynić. Potrzebuję waszej współpracy i potrzebuję, abyście złagodnieli i ugięli się z prawdziwą pokorą i miłością! Odrzućcie grzech waszego podziału…

Są tacy, którzy nie znają Mnie wcale, ani wielkości Mojego Miłosierdzia. Tym mówię: w waszym nieprzejednaniu i ciemności udręka odkłada się w waszych sercach, a wasze światło przygasa pośród cieni. Strzeżcie się, aby nie zgasło zupełnie!

Powiedziałem kiedyś, że światłość Izraela stanie się ogniem oraz że Ja, jego Święty - płomieniem, który pożre i pochłonie jego ciernie i jego głogi w jednym dniu2Dziś mówię wam: przez tak wiele lat stałem pośrodku spustoszenia z powodu waszego podziału, albowiem wielu spośród Moich pasterzy przestało troszczyć się o stado. Oni je rozproszyli. Nic nie jest przed Mną zakryte.

Wielu przestało Mnie słuchać. Niegdyś w przeszłości mogłem usłyszeć: „mów Mistrzu”, dzisiaj mówią: „któż może mi dorównać?” Ich bezczelne postawy świadczą przeciwko nim. O, jak bardzo Moi prawdziwi pasterze cierpią z powodu ich bezczelności i zatwardziałości serca! Masz nieprzejednane serce i płaszcz przesiąknięty krwią, twój blask cię opuścił. Nie mając bojaźni obrażasz Mnie, znieważając Moje Miłosierdzie i wszystkie Moje dary, które udzielane są na twoje budzące litość czasy!

 Podnieś swoje oczy, aby dostrzec, kim jest Ten, który rozdziela Swoje dary ludzkości. Wy wszyscy, którzy odrzucacie Moje dary udzielane w Moim Miłosierdziu, dopuściliście się odstępstwa i z tego powodu zdecydowałem się zstąpić i namaścić wasze miasta poprzez tych, których namaściłem, oraz przyjść do was wszystkich i przekazać Moje Słowo jak w przeszłości, aby jak rosa, Moje słowo odnowiło was raz jeszcze i zbawienie wytrysnęło na nowo. Moja Miłość stanie się ogniem pożerającym ciernie i głogi na Mej Drodze.

Będę nadal rozszerzał Moje Orędzie Prawdziwego Życia w Bogu, ponieważ Mój Duch Łaski spoczął na tobie, mały wojowniku. Pamiętasz, jak od początku zapowiedziałem ci, że Moje Orędzie rozprzestrzeni się i pomnoży jak las cedrowy? Będę nadal ukazywał Moją Chwałę. Będę nadal wspierał Moimi Błogosławieństwami wszystkich, którzy tobie pomagają. Poniosę także ich na Moich skrzydłach i oni również zakosztują Mojej Słodyczy.

Przypomnij wszystkim, aby zachowywali wzajemną jedność między sobą, tak aby mogli być w jedności ze Mną. Niech twoje pragnienia dotyczą tylko Mojego Domu, a Ja zatroszczę się o twój własny dom. Żyj we Mnie i módl się nieustannie. To im powiesz ode Mnie. Wiedz córko, że chociaż czujesz się, jakbyś była pozostawiona na opustoszałej wyspie, nie lękaj się, Moja Obecność stale jaśnieje na tobie. Ja, Pan, byłem i jestem zawsze blisko ciebie. Miłość kocha cię! ic

1 Rz 11, 29
2 Iz 10, 17

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message