DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Powiedz Mojemu ludowi i przypomnij mu...

5 maja, 2011

Panie! Jesteś znany z tego, że strącałeś królów i władców z tronu, jednego imperium za drugim, gdy wszystkie one stawały się przeszkodami dla Twojego przejścia.

Jesteś znany z wytracania Swoich wrogów. Dlaczego więc opuszczasz teraz Swoich przyjaciół?

Niesprawiedliwość, arogancja jest tym, co niosą. Ty nienawidzisz pychy, mój Boże i Ojcze.

Czym zasłużyłam sobie na pogardę? Czy złamałam Twoje Przykazania? Czy porzuciłam Twoje zasady i Twoje Powołanie?

„Ubogacaj swoich bliźnich, ożyw i zjednocz Mój Kościół” było Twoją prośbą i zarazem Przykazaniem. „Pracuj ze Mną ręka w rękę i uwielbij Mnie” było Twoim pocieszeniem.

Oddaliłam się od mojej własnej rodziny, dla Twoich spraw.

Oto teraz oszczercy przekręcają dobro w zło. Otaczają mnie ze swoimi niegodziwymi sztuczkami i czyhają na okazję, by napluć na mnie i rozlać krew.

Moje dziecko. Twoja dobra wiara nie będzie daremna, otrzymasz swoją nagrodę ode Mnie. Nie dawaj miejsca rozpaczy, Ja Jestem panuje nad wszystkimi sytuacjami! Życie i śmierć, dobro i zło, nad tym też panuję! Moja Dłoń trzyma twoją dłoń. Każdy bezwzględny sąd uczyniony nad tobą został uczyniony nade Mną. Pałam gniewem przeciwko temu niewiernemu pokoleniu. Czy nie zauważyłaś, Vassulo? Moje wołanie przeszyło niebo, jak huragan ognia zstąpię na nich i rzeki ognia pochłoną liczne narody. Moja wzburzenie nie będzie miało końca, czy nie widziałaś znaków Czasów? Wody mórz nie przestaną burzyć się bezlitośnie przeciwko temu złemu i niewiernemu pokoleniu, wkrótce bowiem Ręka Mojego Ojca spadnie z mocą na odstępców. To pokolenie wpadnie w Ręce Mego Ojca i tłumy tych, którzy zapomnieli o Mnie, będą okropnie cierpieć. Ach! Tak! Nagle przypomną sobie o Mnie i wezwą Mojego Imienia, ale nie ze skruchą ani nie z miłości, lecz ze strachu o ich życie. Niektórzy z szaleńczym sarkazmem będą rzucać na Mnie obelgi i bluźnierstwa, nadal chełpiąc się swoją filozofią i swoją tak zwaną samo-realizacją, wiedzą o średnicach i obliczeniach, gardząc Moją Mądrością w tym Dniu. Ale ich nadzieja, Moja Vassulo, będzie pusta, a wszystko to, co to pokolenie uznawało za osiągnięcie beze Mnie, okaże się nieprzydatne. Wszystko, przy czym trudziło się bez Mojego Imienia, faktycznie, rozmyślnie usuwając Moje Święte Imię, okaże się bezskuteczne.

Córko! Pozwól Mi powiedzieć tobie: Ja, Bóg, poddałem to pokolenie próbie i, jak zauważyłaś, wielu okazało się niegodnych dzielenia Mojego Królestwa. Ich fascynacja odkrywaniem tego, co leży poza granicami wszechświata, zdumiewa Mnie1 i wprawia w zażenowanie Moich Aniołów! Łaska i Miłosierdzie zostały przedstawione całej ludzkości, lecz ci, którzy Mnie usłyszeli, wybrali jednak niesłuchanie ani nieprzyjmowanie Mojej zbawczej pomocy. Z powodu ich niedowierzania, będą niezmiernie cierpieli jak Kain! Ci, którzy są wierni, będą żyli w Moim Sercu, w miłości. Oni także są teraz próbowani jak złoto w piecu i okazali się godni Mojego Królestwa.  Ja będę ich Królem na zawsze. To jest początek końca tych Czasów2, kiedy Mój Ogień przyjdzie, wszystkie żywioły tego świata się stopią. Już teraz zmianom uległy przesilenia i następstwa waszych pór roku. A jeszcze więcej ma nastąpić.

Vassulo, Moje dziecko, pozwól Mi raz jeszcze odświeżyć ci pamięć: jesteś Moją własnością, nie lękaj się, narodziłaś się dla Mojego powołania. Ukształtowałem cię dla Mojego celu. Albowiem wiedziałem, że odwrócisz się od Prawdy oraz że Ja stanę się twoim Świętym Towarzyszem na tej ziemi. Zanim się narodziłaś, Ja wytyczyłem twoją ścieżkę3; Od samego początku złączyłem Moje Serce z twoim. Jednakże, twoja wolność ducha została ukazana ludziom, byłaś i jesteś jak ptak latający nad światem w przestworzach, szybujący w niebiosach. Urzędnicy4 Mojego Królestwa5 przyglądali się i zauważyli twoją wolność, i wydali bezwzględny wyrok na ciebie i bez współczucia wypuścili ku tobie strzały, by cię podłamać i uderzyć bezlitośnie, aby nie pozostał żaden dowód twojego przejścia w Moim Kościele. Oni nigdy nie przestali chełpić się ze swoich złych dokonań. Ponieważ Cnota i Miłość6 w nich nie trwa. Chociaż tobą gardzą, nie wyrządzą ci krzywdy, ani cię nie złamią. Choćby nawet góry upadały w morze, a wody huczały i kipiały, nie bój się, bo przy tobie Ja Jestem! Moje Królewskie Berło spoczywa na tobie, by prowadzić twe kroki i strzec cię przed odwracaniem się od Moich nakazów. Ciesz się Moją Obecnością. Ja cię podtrzymuję i będziesz bezpieczna.

Powiedz Mojemu ludowi i przypomnij mu, że: miłość zakrywa liczne grzechy. Niech wasza wzajemna miłość okaże się prawdziwa…

Pozwól Mi, że odświeżę ci twoje wspomnienia: jest to dla ciebie błogosławieństwo, kiedy oni cię znieważają i prześladują z Mojego powodu, ponieważ to dowodzi, że Ja, Bóg, spoczywam na tobie… Gdybyś miała wyłącznie zadowolić ludzi, nie powołałbym cię. Gdybyś miała ciężko pracować dla własnych spraw i chwały, a nie dla Moich, odwróciłbym od ciebie Moje Oczy.

Otwórzcie szeroko wasze serca i przyjmijcie Mnie. Bądźcie zjednoczeni, pomagając sobie nawzajem i starając się pocieszyć Mój lud w tych czasach. Miłość waszych bliźnich powinna być waszą główną troską.

Pamiętaj, by ogłaszać Moje Orędzie wszędzie, bo odór śmierci dosięgnął nieba, a kara, która czeka to pokolenie, zostanie sprowadzona na ziemię z powodu jego niedowiarstwa i jego odstępstwa. Nie słucha się posłańców, których wam wysyłam, i bluźni się Mojemu Duchowi. Wielu lekkomyślnie rani Mój Kościół, kamienując Moich proroków. Wielu ulega rozkładowi i obecnie dane są widoczne znaki proporcjonalnie do ciężaru ich odstępstwa oraz ich grzechów.

Bieda i udręka ciążą nad tym niewiernym pokoleniem. To są znaki, które są im już dane z powodu odmowy pojednania się ze Mną.

Wielu z was usprawiedliwiłem przed Moim Ojcem, jednakże pragnę powrotu miłości, powrotu wierności. Objawiłem wam, jak działam i czego szukam, usłyszeliście Moje Orędzie Jedności i uwierzyliście mu. Ukazałem wam cel Mojego wezwania. Złożyliście swoją pieczęć, oddając Mi wielką cześć, czy człowiek może zaprzeczyć temu, w co wierzy? Zachowujcie żywe w waszym sercu to, o czym zostaliście pouczeni na początku, i odmawiajcie zaprzedawania Mojej Krwi. Daję wam Mój pokój, mówiąc wam: nie lękajcie się, bo Ja Jestem z wami. Nieście Moje Imię7 i oddajcie Mi cześć. ic


1 To, jak potrafimy być głupi!
2 Nie końca świata.
3 Życie.
4 To nie jest pozytywny termin, Pan ma na myśli nieuduchowionych kapłanów.
5 Pan ma na myśli Kościół.
6 Zrozumiałam, że Cnota i Miłość oznaczają tu Boga. Te dwa słowa stoją tu w miejsce Imienia Boga.
7  I understood that "bearing the name of Christ" means bearing His Cross, but as He once said: His Cross does not bear only sufferings but joys as well ...

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message