DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Pilne Orędzie dane Krótko po Modlitwie

14 grudnia, 2009

Vassula pisze:

W minioną sobotę, tu w Rodos mieliśmy spotkanie modlitewne. Tego dnia nie wszyscy byli obecni, lecz tylko niektórzy. Pod koniec wzięliśmy tę modlitwę, którą wam przekazałam, tę z 25 listopada i wszyscy ją odmówiliśmy. Potem wzięliśmy Biblię grecką (był to całkiem nowy egzemplarz) i ja ją otworzyłam. Mój palec zatrzymał się na Księdze Ezechiela, rozdział 7, wersety 1-14. Podczas czytania tego fragmentu wszyscy odnieśliśmy wrażenie, jak byśmy raz jeszcze czytali tę modlitwę! Jej ciąg dalszy. Kiedy otworzyłam Biblię angielską by przeczytać ten fragment, jako że mój grecki nie jest doskonały, miałam zakładkę dokładnie w tym miejscu. Zrozumieliśmy, że Pan chciał przez to podkreślić powagę i pilność Jego poprzedniego orędzia, które stanowi ta modlitwa. After the prayer we opened the TLIG messages to read. Also there, Christ was emphasizing our prayer. I opened on September 13, 2002 and my eyes fell on the following passage: "O Judgement Day! when My Son will shine above in the sky!" until the end.

Nazajutrz w niedzielę, gdy usiadłam w kościele, po mniej więcej 5 minutach usłyszałam, że Pan wzywa mnie, aby mówić do mnie. Obawiałam się, że nie zapamiętam i nie zdołam ZAPISAĆ wszystkiego, co mówił. Matka Najświętsza powiedziała na koniec dosłownie kilka słów. Ale nasz Pan dał mi do zrozumienia, że nie muszę się obawiać, ponieważ On przypomni mi Swoje słowa, gdy będę pisać, a właściwie że On poprowadzi raz jeszcze moją rękę. Oto więc co Jezus Chrystus powiedział wczoraj, a dzisiaj, w poniedziałek 14 grudnia Jego Słowa zostały spisane.

Dawaj świadectwo, dziecko, ode Mnie i w Moim Imieniu, przemawiaj i powiedz temu pokoleniu:

nie słuchaj dłużej fałszywych proroków, którzy nie przestają głaskać cię pieszczotliwie mówiąc ci, że wszystko jest w porządku oraż że poczyniłeś postępy, podczas gdy w tym samym czasie ty, który uważasz się za chrześcijanina nie postępujesz jak on, niemal wcale bowiem nie postępujesz zgodnie z Moimi Słowami zawartymi w Ewangelii. Zaprawdę powiadam ci, jeśli twoja cnota jako chrześcijanina nie będzie głębsza niż u bezbożnych, Mój Ojciec nie rozpoznając Mnie w tobie nigdy nie pozwoli ci wejść do Naszego Królestwa! Gniew Mojego Ojca pobudzi się przeciwko tobie. Czy nie nauczyłeś się, że Moja surowość jest równie wielka co Moje Miłosierdzie? Ty, który przed swoim otoczeniem występujesz jako dobry chrześcijanin, ukazując mu fałszywy obraz chrześcijaństwa, podczas gdy jesteś dokładnie czymś przeciw, zostaniesz odsłonięty a wraz z tobą twój grzech. A tobie, tobie, którego język nigdy nie przestał osądzać niesprawiedliwie, twój grzech spadnie na twą własną głowę. Mój gniew rozpala się przeciwko takim jak ty i Ja osądzę cię za twoje postępowanie według tego, na co ono zasługuje.

Tobie, który nie możesz przebaczyć i zapomnieć, jak i Ja przebaczam i zapominam, Mój Ojciec także zatrzyma ten grzech przeciwko tobie! Jahwe jest blisko, nadchodzi bardzo szybko, powiedz Mi zatem, gdzie się ukryjesz? Prowadzić grzeszne życie oznacza należeć do diabła. Poznałeś, w jaki sposób będziesz sądzony, gdy jesteś niechętny, aby pojednać się z tym, względem kogo stale nosisz urazę. Ja tobie powiadam, ten grzech niechęci do ułożenia się z tym, którego uważasz za odpowiedzialnego, będzie gorzko opłacony przez ciebie do ostatniego pieniążka. Czyż nie powiedziałem: masz kochać swego bliźniego jak samego siebie, a nawet więcej, że masz nauczyć się kochać swoich nieprzyjaciół? A cóż oglądają Moje Oczy? Widziałem znikomą cząstkę, która prawdziwie przestrzega Moich dróg, lecz większość pozostaje w grzechu i dokonuje dzieł Szatana. Nie łudźcie się, albowiem w tych nadchodzących dniach pozostajecie związani ku zniszczeniu, ponieważ nie postępujecie zgodnie z Moim Słowem. Jeśli ktoś do dnia dzisiejszego odmawia dania posłuchu Moim zasadom, Mój Ojciec także odmówi mu mieszkania w niebie. A ty, który przyjąłeś Moje Imię, jednak działasz przemocą, w gniewie i pysze, ten sam bicz, którego twój ostry język używał na twych braci, ty otrzymasz podobnie i grzech twój potępi cię. A ty, który ciągle jeszcze śpisz w swej apatii i letargu, nie sądź, że nie zwróciłem na ciebie uwagi, zostaniesz zaliczony do pogan i będziesz zbierał to, co zasiałeś.

Co do odstępców, zakosztują płomieni piekła! Gniew Mojego Ojca jest rozpalony przez to złe i przewrotne pokolenie. Jak mogę dłużej powstrzymywać Jego Ramię przed uderzeniem was? Zawrócenie was z waszych złych dróg, to był Nasz stały temat, jednak zarówno dobrzy jak i źli odmówili porzucenia ich dróg życia. Dobrzy – ponieważ nie potraktowali poważnie Moich Słów zawartych w tych orędziach i nie postępowali zgodnie z nimi, źli – ponieważ odrzucali przyjęcie zbawienia, odrzucali Moje Miłosierdzie, odrzucali Moją Dłoń. Powiedzcie Mi, co zrobicie, gdy uświadomicie sobie w tym Dniu, że jesteście zaledwie gliną, a będąc gliną, bez Mojej Obecności w waszych wnętrzach jesteście niczym więcej jak tylko prochem?

Katastrofa jest już u drzwi i liście zwiędną. Zmieńcie wszyscy wasze postępowanie i wasze czyny. Nie pozwólcie, aby ogarnęło was zniszczenie. Wejdźcie na prawą drogę i zaprzestańcie waszych obrzydliwości i waszych zboczeń. Skierujcie swe serca na Mnie, waszego Pana, w przeciwnym wypadku zamienicie się w popiół jak spalone miasto.

A teraz, nawet jeśli was zmartwiłem, choćby przez małą chwilę, to uczyniłem tak z powodu ogromu miłości, jaką was darzę. Chcę doprowadzić was do skruchy i ocalić was. Pragnę czystych warg do wzywania Mojego Świętego Imienia, zwłaszcza w tych dniach, kiedy Moje Święte Imię będzie profanowane i nie będzie znaczyło nic dla wielu, którzy świętować będą Moje narodzenie bez czci i uwielbienia. Okażcie wszyscy skruchę i skupcie się na Mnie. I módlcie się, aby wina tego pokolenia nie stała się przyczyną waszego zniszczenia. W przeciwnym razie gniew Mojego Ojca doprowadzi Go do wykrzyknięcia: dosyć! I Jego gwałtowna wściekłość okryje liczne narody i świat się rozpadnie. Szczęśliwy człowiek, który Mnie teraz słucha i oczyszcza się. Ja go podtrzymam.

Ja jestem Jezusem Chrystusem i jestem Autorem tych Orędzi i jestem znany z tego, że posługuję się wobec was łagodnością. Jestem znany z tego, że doprowadzam was do rozkwitu, jeśli tego pragnienie, a jeśli to konieczne zraszam was Moimi Łzami. Jestem znany jako Dobry Pasterz, który nigdy nie porzuca Swoich owiec. Prowadzę was na zielone pastwiska, ale kiedy traktaty są zrywane, kiedy świadkowie, których posyłam są lekceważeni i odrzucani, czyż mogę milczeć? Skoro wiem, że kierujecie się ku śmiertelnej zagładzie, miałbym nie reagować? W tym Dniu gniewu Ojca, ci, którzy o Mnie zapomnieli, przypomną sobie o Mnie. I zostaną potraktowani jak na to zasłużyli.

Wielu istotnie pyta: „Za jakie grzechy?” Grzechy, o jakich wspomniałem i grzechy waszego bluźnierstwa przeciw Mojemu Świętemu Duchowi, grzechy waszego buntu i waszego podziału, grzechy zboczenia, które jest obrzydliwością w Moich Oczach, grzechy uprzedzeń, grzechy pogardy, zepsucia, arogancji, pychy, grzechy upodlenia i letargu. Świat jest zanieczyszczony grzechem. Zrozumcie teraz, jak Moje Najświętsze Serce jest obrażane i jak cierpi. Opanujcie wasze myśli i nie grzeszcie więcej. Nigdy o Mnie nie zapominaj, Vassulo, i daj Mojemu ludowi poznać Moje ostrzeżenia. Ja jestem tu. ic

Potem Matka Najświętsza powiedziała:

Postępuj według tego wszystkiego, co Mój Syn ci daje i zapisz to. Nigdy się nie lękaj.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message