DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Święto Objawienia Pańskiego

6 styczeń, 2003
Święto Objawienia Pańskiego

Będę wysławiać Boga za Jego Dobroć
i za Jego wspaniałe dzieła,
za wszystko, co uczynił dla nas,
i za Jego wielkie i czułe Miłosierdzie,
które nam okazał.

Ten, który przekracza wysokości,
Ten, który jest przyodziany w Królewską Potęgę,
Ten, który przyobleczony jest w jaśniejące szafiry,
nigdy nas nie opuścił, nas – Swój lud,
gdyż jesteśmy kością z Jego Kości,
ciałem z Jego Ciała
i tchnieniem Jego Ducha – Dawcy Życia.

A jak mówi Pismo o Jego Pięknie:

„Głowa jego – najczystsze złoto,
kędziory jego włosów jak gałązki palm, czarne jak kruk.”

Jego Oczy
są jak przejrzysty zbiornik turkusowy.
Kiedy Jego spojrzenie spoczywa na tobie,
od tego spojrzenia
dusza wpada w ekstazę,
ono bowiem zachwyca serce, miażdżąc je i raniąc.

Najrzadsze olejki do Niego należą
i kiedy On przechodzi obok ciebie,
powiew przynoszący zapach naszego Pana
przekracza wszelką chwałę
i jest jak mowa...
Kiedy On otwiera Usta
i wypowiada Słowo,
w tej samej chwili pojawia się
promień zalewającego światła,
bardziej jaśniejący niż każde słońce,
oświetlając cały wszechświat,
dając życie wszystkiemu.
Pan kroczy
jak Oblubieniec noszący Swą ślubną koronę1
i moja dusza raduje się już tym,
że widzi Go
przechodzącego blisko mnie...
a ja całkowicie rozpływam się w Jego Światłości...

Twoja pieśń, Mój kwiecie, oczarowała mnie. Jestem zadowolony z Siebie, bo dzieło Moich Rąk oddaje Mi cześć i chwałę.

Vassulo, nigdy nie byłabyś zdolna wychwalać Mnie, gdybym nie złączył się z tobą. Nigdy nie byłabyś też zdolna wykonać tej pracy, przekraczającej twe zdolności, gdybym Ja nie był zjednoczony z tobą. Tak, jaką zdolność posiada człowiek, jeśli nie jest mu dana z wysoka?

Teraz więc, córko, idź ogłaszać narodom wszystko, co uczyniłem dla ciebie, i wszystko, co widziałaś; i to, jak na początku rozprawiłem się z twoją winą, i to, jak poślubiłem ciebie w niewysłowiony sposób.

Nawiedzam od czasu do czasu ziemię, aby nawodnić jej pustynię i utworzyć rzeki pełne oczyszczającej wody, by wydała ziarno. 2 Wtedy ci, którzy pragną zgromadzić3 plon, spożyją go z korzyścią, wychwalając Mnie. Ci, którzy – choć nie mają ziarna – odmawiają zgromadzenia plonu, umrą...

Moja Obecność jest Życiem i Światłem. Moja Obecność jest Nadzieją i Zbawieniem. Spójrz, jestem jak wschodzące słońce, którego światło przenika ciemności, aby dać światło tym, którzy żyją jak szakale w ciemnościach, i tym, którzy żyją w krainie głębokiego mroku – w krainie, którą sami przekształcili w ciemność, dla ukrycia swoich złych uczynków.

Jestem bardziej niż kiedykolwiek obecny w waszych dniach cierpienia, 4 gdyż pociągają was światowe ambicje, które nie prowadzą was do Mnie. Ale oto Ja, oto wasz Bóg, na progu waszego serca. Oto jestem, jaśniejący, jaśniejszy niż tysiące konstelacji razem wziętych – jak to często mówisz, córko – aby oświetlić wasze kroki i wprowadzić wasze stopy na drogę pokoju.

Widzisz? Drogi Moje nie są drogami ludzkimi. Moja obecność jest Światłością, a Moje Światło przeszkadza Ciemności. Ciemność prowadzi teraz wojnę ze Światłością i chce zgasić Światło, aby nie dało wam już blasku dnia. Ale Ja jestem jak wiecznie jaśniejące Słońce, które nigdy nie przestaje was wszystkich opromieniać Swoją Wspaniałością.

Jak już kiedyś powiedziałem, idź ty, karmiona Moimi Bogactwami królewskimi, i nadal ogłaszaj Królestwo narodom oraz to, że Ja jestem waszym Zbawicielem, w którym mieszka wszelka chwała; że Ja, a nikt inny, jestem waszym Odkupicielem. Idź i głoś prochom, i przekształć je w złoto, aby znalazły swą wolność we Mnie, który jestem Światłością. Idź i powiedz im, jak ty sama zostałaś pochwycona i uwięziona jak gołębica, i jak Ja, w Moim czułym Miłosierdziu, przyszedłem zniszczyć tę klatkę,5 i jak dałem ci wolność. Uwolniłem cię od złego i namaściłem cię, składając na twoim czole namaszczenie Mojego Pocałunku, pieczętując cię jako Moją... Idź i umocnij, i pociesz Mój lud. W Moje Imię przyozdób Moje ogrody, dając im prawdziwe Poznanie zbawienia. Upiększ serce Moich sanktuariów. 6

Każdego dnia twego życia, pokolenie, Moja łaska jest objawiana i jak Ja jaśnieję nad całym rodzajem ludzkim, aby doprowadzić go do zawarcia pokoju ze Mną i ze swoim bliźnim, tak też i oni zajaśnieją pośród siebie, jeśli tylko posłuchają Mnie. Ja jestem twoim Wybawicielem, Moja Vassulo, i doprowadzę do rozkwitu ciebie oraz innych ludzi przez te Pieśni – tak jak róże, które rosną nad brzegiem strumienia. Pismo mówi: „Wydajcie przyjemną woń jak kadzidło, rozwińcie się jak kwiat lilii, rozsiejcie daleko swój zapach, podnieście głos i zaśpiewajcie pieśń pochwalną, błogosławiąc Mnie za wszystkie Moje boskie dzieła i głosząc wielkość Mojego Imienia!”7

Oto twoje zadanie. Nie bój się, czyniąc to wszystko w Moje Imię, bo Ja jestem zjednoczony z tobą. Miłość jest z tobą i u twego boku, w każdej chwili twojego życia.

Bądźcie jedno.

I Am;


1 W prawosławnej ceremonii zaślubin jest taki zwyczaj, że młoda para nosi koronę, jej wstęgi łączą ją ze sobą.
2 Duchowe ziarno, mannę duchową.
3 W tym samym czasie usłyszałam: zbierać zboże.
4 Pan użył tu dosłownie greckiego słowa patos (w dniach patosu), które oznacza pasję, przeciwieństwo do obojętności.
5 W orędziu danym na początku, 23 kwietnia 1987.
6 Nasz Pan rozumie przez to dusze.
7 Syr 9:14-15

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message