DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Wznieś Wszędzie Nasze Beth Myriam

27 marzec, 2002

Dowiedziałam się od Ciebie, Panie,
że nasza myśl nie może nigdy unieść się do Nieba własną mocą,
lecz że to całkowicie zależy
od Ducha Świętego,
i że tylko dzięki łasce
nasza myśl może się unieść,
pozwalając nam ujrzeć to,
czego żadne oko nie widziało,
i przeniknąć tajemnice naszego Boga w Trójcy...

W Swojej Dobroci i nieskończonym Miłosierdziu
pozwalasz każdemu, kto tego pragnie,
podążać za Tobą drogą cnót,
aby kroczył ramię w ramię z Twoim Majestatem,
podczas gdy Twoje Boskie Usta
przekazują Wiedzę ze Źródła Mądrości.

Czy ktoś kiedykolwiek o własnych siłach wspiął się ku Niebu?
Jeśli jest ktoś taki, niech się zbliży
i niech mi wszystko o tym powie...

Błogosławiony niech będzie ten, kto się uniża,
zostanie bowiem wyniesiony na wyżyny, by oglądać Boga...

Pokój niech będzie z tobą, Moje dziecko. Posłuchaj Mnie. Wszystko, co powiedziałaś, jest prawdą. Nikt nie może się wznieść sam, chyba że Ja wywyższę go przez łaskę. A teraz posłuchaj: czy podniosłem ciebie czy nie, żebyś w sposób wolny kroczyła wszędzie po Moich Niebieskich Dziedzińcach?

Tak, uczyniłeś to, Panie...

Czy nie zamieniłem cię w Moją harfę, abyś grała muzykę dla narodów i przebudziła je melodią i pieśnią?

Tak, uczyniłeś to, Chryste...

Aby nieść ratunek tym, których kocham, czyż nie mówiłem do nich w poezji, aby ich ocalić? Wiem przecież, że człowiek nie trwa dłużej niż trawa, nie dłużej niż polne kwiaty i że przy pierwszym podmuchu wiatru całkiem ginie. Ach! Nie chciałbym go utracić...

Czyż nie ukoronowałem cię miłością i czułością, czy nie napełniłem twoich ust miodem,1 nie wylałem na ciebie oleju namaszczenia?

Tak, uczyniłeś to, mój Boże...

Powiedz Mi więc, Moja umiłowana, dlaczego twe oko ogarnął mrok? 2 Żadne złe berło nie panowało nad tym dziedzictwem3 ... Ja zawsze sprawiałem, że Moi ulubieni przyjaciele podróżowali drogami wyboistymi. Czasem – aby korzystali tylko z Mojego towarzystwa i z Mego współczucia – pozwalam na to, by się znaleźli całkiem ogołoceni i sami, bez nikogo, kto by im towarzyszył...

Moi ulubieni przyjaciele cieszą się Moją łaską. Są arcydziełami Mojego stworzenia, gdyż ich barwa promienieje jak szafir, upiększając blaskiem Mój Kościół i wszechświat. Moi ulubieni przyjaciele są dla Mnie tak drogocenni, że ach!... 4 Tak wielka jest Moja łaskawość względem nich, że nie mogę ich pozbawić udręk lub uderzenia rzuconym w nich kamieniem

Być może pomyślisz, że jestem niewrażliwy, zakryty obłokami bardzo gęstymi, zbyt gęstymi, by błagania i prośby mogły Mnie dosięgnąć. [Nie,] lecz gdybym im ułatwił drogę, byłoby to całkowitym szaleństwem z Mojej strony! Czy Moje pouczenia nie nauczyły cię tego? Powiedz więc swemu sercu to, czego się nauczyłaś. Mów: „Moim działem jest Chrystus, lecz także, w tym samym stopniu, Jego Krzyż.”

Ja nie poniżam ciebie. Przeciwnie, wywyższam twoją duszę, aby dosięgła wysokości Nieba, aby ujrzała to, czego żadne oko nie widziało. Ja jestem tym, który cię prowadzi, abyś kroczyła w Moim Świetle. Nie musisz być ani rzemieślnikiem, ani filozofem, aby to wszystko zrozumieć! Moja ulubiona przyjaciółko i balsamiczne drzewo, dałem ci dobry posag, o rzadkim zapachu. To było niezbędne dla twego postępu... Teraz Mnie posłuchaj i napisz te słowa:

Wznieś Nasze Beth Myriam wszędzie, gdzie możesz. Podnieś ciemiężonych i wspomóż sierotę. Chroń Mnie, podnieś Mnie z rynsztoku, daj Mi schronienie i nakarm Mnie. Zdejmij ze Mnie brzemię i trud, podtrzymaj Mnie i pociesz, ale przede wszystkim kochaj Mnie. Wszystko, co czynisz najmniejszemu z Moich braci, Mnie czynisz...

Błogosławię tych, którzy podtrzymują Moje życie. Niechaj trwają w cnocie i miłości.

Ja jestem z wami. ic


1 Pan powiedział mi, że miód oznacza Wiedzę.
2 W minionych dniach nie czułam się dobrze. Ciążył mi Krzyż i czułam, jakby każda osoba z otoczenia rozszarpywała mnie na kawałki...
3 Inaczej: nikomu nie wolno mnie krzywdzić (mnie – dziedzictwa), ponieważ należę do Pana... Dlaczegóż więc miałabym się uskarżać?
4 Pan pochylił się, dotykając otwartą prawą Dłonią Swego Najświętszego Serca.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message