DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Błogosławieństwa

18 styczeń, 2002

Mój Panie?

Ja Jestem. Pokój niech będzie z tobą.

Ukazałem ci Moją Wszechmoc na wiele sposobów. Przez wszystkie te lata nie odmawiałem ci Mojego Światła ani Mojego Miłosierdzia. Wszystko, czego chcę od ciebie, Moja siostro, to miłość; miłość za miłość, serce za serce. Oto Moja dewiza dla ciebie.

- Obyś nadal czyniła postępy na drodze jedności i niech Mój pocałunek na nowo cię odświeży. Pozwól Mi przypomnieć ci, że masz być na Moim polu jak lilia, wolna od wszelkich niepokojów i trosk.

- Obyś czyniła postępy na drodze jedności, jaką kroczysz ze Mną, a która teraz jeszcze bardziej się rozszerza dla Mojej chwały.

- Niech Mój ojcowski pocałunek pocieszy twe serce i napełni twego ducha gorliwością dla Mojego Domu.

- Niech każdy z twoich członków spoczywa słodko na Moim Sercu, abyś otrzymała moc, wytrwałość i wewnętrzną radość pomyślności.

- Niechaj twe trudy będą owocne, a działania, podejmowane w Me Imię – namaszczone oliwą ze Źródła Życia.

- Bądź życzliwa dla serc w potrzebie oraz dobra i czuła wobec wyczerpanych.

- Niechaj pozostanę dla ciebie Kimś droższym niż ktokolwiek i cokolwiek, co istnieje na tej ziemi, abym dzięki temu aktowi wyrzeczenia się wybaczył ludziom złość – tak, żeby mogli okazać skruchę.1

- Niech własne grzechy spadną na głowy twoich prześladowców, którzy rządzą z próżną chwałą i pychą. Oskarżają cię bez litości, gdyż brak im zdrowego osądu, i rzucają oszczerstwa na Moje dary, których ci udzieliłem.

- Pozwól Mi wzrosnąć w tobie, aby twoi przyjaciele – kiedy będą na ciebie patrzeć – ujrzeli Mnie zamiast ciebie i niech to będzie prawdziwa przyczyna, dla której cię kochają.

- Będę nadal jeszcze bardziej dawał Siebie tobie, abyś pozwoliła Mojej Boskiej Woli pozostać w tobie, powierzając Jej siebie i odrzucając swą wolę dla Mojej.

- Bądź błogosławiona za odsunięcie się od wszystkiego, co cię wiązało z tym światem, i za to, że wolałaś Źródło Boskiej Słodyczy.

- Niechaj twa dusza będzie teraz jeszcze bardziej pobudzona gorliwością o chwałę Mojego Domu, ciągnąc Go więzami miłości ku duchowej jedności. Wtedy Mój Boski Obraz stanie się w Nim w pełni wyryty i rozszerzy w Nim jeszcze raz Moje Światło.

- Bądź doskonałą ikoną jedności, pociągając z wdziękiem każdego do życia prawdziwym życiem we Mnie. Przez ten królewski akt miłości przyjmę na Moją Głowę królewską koronę jedności.

- Niech Nasze błogosławieństwa zastąpią każdy akt przemocy i nienawiści, spadający na ciebie przez człowieka. 2 Ci łotrzy będą musieli odpowiedzieć przede Mną w dniu Sądu.

- Niech każde włókno twego serca żyje dla Mnie, udzielając ci entuzjazmu w pracy dla Mnie. Jak niewolnik nie dopomina się o zapłatę, tak i ty nigdy nie będziesz się dopominać o żadne wynagrodzenie, lecz oddasz twe serce i duszę dla Królestwa Niebieskiego.

Posłuchaj Mnie. Stworzyłem cię i umieściłem cię na tej ziemi jedynie dla tego szlachetnego dzieła. Kość z Mojej Kości, ciało z Mego Ciała, pozostań zjednoczona i jednym duchem ze Mną. Rozmyślaj nad wszystkimi szatami, którymi cię przyodziałem, aby ci zapewnić wolny przystęp do Moich Dziedzińców: możliwość wchodzenia i wychodzenia. Jest w tym rzeczywiście zaskakująca tajemnica, przewyższająca wszelkie ludzkie poznanie i pojmowanie większej części Mojego stworzenia. Lecz Ja, Niebieski Nauczyciel, Moje oczy skierowałem na ciebie i Moją Dłonią ująłem twoją, aby razem z tobą wyhaftować złote róże, dać im życie, aby rozlały swój słodki zapach, napełniając nim nie tylko Kościół, lecz i cały świat.

Bez współpracy z tą Bożą łaską, jakiej ci udzieliłem, pozostałabyś uboga. Ale teraz, dzięki tej Bożej łasce, całkowicie zamknąłem cię w Moim Sercu! Uszlachetniłem cię po złączeniu cię z Nami. Wyryliśmy na tobie – napełnionej i oświetlonej Naszym wzniosłym światłem – Nasze Imię uniesionym Berłem, abyś służyła Naszemu Domowi i abyś się zwróciła z Naszym Poematem Miłości do całego świata.

- Niechaj twój język będzie tak samo gotowy, jak pióro pilnego pisarza, i niech się nigdy nie nuży dawaniem świadectwa, nawet pośrodku płomieni.

Ja, Jezus Chrystus błogosławię cię. ic


1 Przez ten akt wyrzeczenia miłosierdzie Boże osłoni człowieka, nakłaniając go do skruchy.
2 Trójca Najświętsza.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message