DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Jedność Duchowa

10 grudzień, 2001

O, Panie, unieś mnie,
kiedy się obawiam zwiedzenia.
Ukaż mi, że kroczę w Twej Obecności,
w Twym promiennym Świetle.
Daj mi usłyszeć szum skrzydeł Twoich aniołów
i lirę Twoich świętych.
Nie, nie chcę być łączona z wielkimi sprawami
lub cudami czy symbolami tego świata.
Wszystkie te sprawy mnie nie interesują.
Wystarczy mi, że służę Tobie, mój Panie,
że służę w Twoim Domu
i mogę spacerować po Twoich Dziedzińcach;
że wchłaniam zapach Twych szat, ofiarowany każdej duszy;
że widzę Twe Ręce i Twe Palce,
z których kapie czysta mirra,
gdy zamierzasz namaścić duszę,
i widzę radość, jaką Ci to daje.
Twoja dobroć wobec nas jest nieskończona
i łaską unosisz nas, abyśmy widzieli Twą Chwałę.

Moja Vassulo, zaufaj Mi. Jestem kimś więcej niż stróżem Twej duszy. Noś Moją Eucharystię1 w twoim sercu i otaczaj Mnie w zamian za to wonią!

Ja jestem autorem tego wielkiego dzieła. Uspokój Moje Serce, gdyż jest pełne smutków i zawodów. Ewangelizuj i wypowiadaj dane ci przeze Mnie słowa. Upiększ Mój Kościół i napełnij serca i umysły Moich dzieci wszystkim, czym Ja Jestem. Usuń twe obawy, że jesteś zwodzona. Nie jesteś. Ja jestem twoim Ojcem2 i troszczę się o ciebie. Być może, córko, powinnaś częściej przychodzić do Mnie, by pisać? Czy by ci się to podobało? O, nie! Ja ci znajdę czas.

A Ty? Chcesz tego, mój Panie?
Przyjmuję Twoją odpowiedź.

Córko, mam jeszcze przed Sobą wiele białych stronic, które muszą być zapisane przez namaszczenie Moim szlachetnym tematem.

Moje dzieło jest jak haft. Wyrysowałem już wszystkie szczegóły na materiale. Z tego powodu musiałem znaleźć czyste płótno. Na nim wyrysowałem Moją Własną Dłonią motywy różanych ozdób, które miałem na myśli. Utkałem cię złotą nitką, dając życie różom, aby rozszerzały wokół siebie słodki zapach, napełniając wonią wszechświat.

Jesteś także jak dźwięczna księga. W niej także jest jeszcze kilka stron do zapisania. Jesteś dziełem Moich rąk i muszę dopełnić Mego dzieła. Słyszałaś? „Gorliwość o Dom Mój pożera Mnie”? 3

Tak, Panie.
Czytałam to w Twoim Słowie...

Ja jestem Stróżem Mego Domu i Moich domowników. Dręczy Mnie widok Mojego rozdartego Domu. Czy czytałaś? „Skutkiem wielkiego lenistwa chyli się strop, gdy ręce są opuszczone, przecieka dom.” 4 Mój Dom został zaniedbany. Za każdy dom ktoś płaci. To Ja nabyłem Mój Dom Moją Własną Krwią. Dlaczego nikt nie słuchał Mego błagania, kiedy prosiłem Ojca, żebyście byli jedno? Gdybyście odpowiedzieli na Moje wezwanie, okazując posłuszeństwo, dzisiaj dzielilibyście się jednym kielichem wokół jednego Ołtarza.

Ach, Panie! Iluż jednak naprawdę wierzy,
że to Ty do mnie mówisz,
że Twoim największym pragnieniem jest jedność?
Jedność i dzielenie jednego Kielicha
przez zgromadzenie się wokół jednego ołtarza.

Powinni otworzyć serca, a wtedy uwierzą...

O, Chryste, jak długo jeszcze
Twoje Drogocenne Ciało
ma być przeszywane, przebijane i rozszarpywane,
nim uświadomimy sobie, że podzieliliśmy Twe Ciało,
będąc narzędziami samego „siewcy podziału”?
Uczyniliśmy to nieświadomie i przez nieuwagę.
Pomóż nam znaleźć i zachować świętą resztę,
zwaną Twoim Kościołem,
pomóż nam na nowo się połączyć.

Jeśli kościoły będą zdolne przezwyciężyć negatywne przeszkody, które powstrzymują je od zjednoczenia się – przeszkody, które według Pisma przeciwstawiają się powstaniu jedności wiary, miłości i czci wzajemnej – Ja dochowam Mej obietnicy udzielenia czasu pokoju całemu światu. Pokój ten przyciągnie wszystkie stworzenia do Mojego Mistycznego Ciała, wypełniając Moje Słowa, dane wam wszystkim przeze Mnie w Mojej modlitwie do Boga Ojca, kiedy Go błagałem:

„aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”. 5 To błaganie wyrażone Moimi Boskimi Ustami wciąż, w każdej sekundzie, rozbrzmiewa echem w Niebie.

Przytoczone tu Moje słowa oznaczają, że całe stworzenie powinno upodobać sobie jedność duchową, a nie taką, [która będzie wynikiem] podpisania jakiegoś traktatu. Dla wypełnienia Moich Słów kościoły powinny szukać najpierw pokory i miłości, łask, jakie można uzyskać od Ducha Świętego i poprzez wielki żal.

Nie bądźcie zaskoczeni Moimi przedsięwzięciami. Kto jest wezwany przez łaskę, ten staje się jedno z Bogiem w Trójcy i nie jest już sam, gdyż My żyjemy w nim. Mieszkamy w nim. Kiedy czynimy sobie w nim Naszą siedzibę, posiadamy go i on Nas posiada. To w taki sposób wezwaliśmy cię, córko – dla Naszej chwały i dla Naszej czci – do służenia Nam nie przez godzinę lub dwie, lecz abyś była z Nami przez cały dzień, bez żadnej przerwy, i żebyś stale szukała pomyślności Mojego Kościoła. Oby twe trudy mogły przynieść pokój i oby Kościół korzystał ze wszystkich Moich słów i – czyniąc to – oby się odnowił dzięki Moim błogosławieństwom.

Obyś ty czyniła postępy w Mojej Boskiej Miłości, córko, i oby Mój pocałunek odświeżał twe ciało i twoją duszę. Nie bądź już zakłopotana ani onieśmielona, gdy cię prześladują twoi gnębiciele. Bądź jak lilia, wolna od trosk. Niech Mój ojcowski pocałunek pocieszy twe serce, oddali niepowodzenia i wszelkie zakłopotane myśli, nie pochodzące ode Mnie.

Przyjmij z radością wszystkie Moje pocieszające słowa i pojmij, w jakim stopniu6 jestem blisko ciebie...


1 Chrystus rozumie przez to Siebie Samego.
2 Jezus zechciał określić siebie mianem Ojca (por. Iz 9,5), jak podobało Mu się uczynić to przy innych okazjach. Z powodu tego byłam niesłusznie oskarżana o mylenie osób Trójcy... (zob. też przyp. red. nr 151).
3 Ps 119, 139
4 Koh 10:18
5 J 17, 21
6 Bardzo blisko

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message