DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Spójrz, Oto Serce, Które Krwawiło Dla Ciebie I Dla Całej Ludzkości

3 sierpień, 2001

Pokój niech będzie z tobą.

W Moje Święto, powiedz Mi, Moja umiłowana, te słowa:

„Pociągnij Mnie, mój Umiłowany, po Śladach Twoich Kroków,
które wydają słodki zapach mirry.
Poprowadź mnie za rękę do twej Komnaty,
1 mój Królu,
tam, gdzie w zaciszu usłyszę Twój Królewski Głos.

Oświeć moją twarz Swoim uśmiechem o, Ty, który zakochany jesteś w ludzkości.
Niechaj spocznie na mnie Twoje czułe i miłosne spojrzenie,
spojrzenie tak niezwykłe, przenikające każdy zmysł.

Błagam Twe Najświętsze Serce o okazanie mi współczucia,
jeśli kiedykolwiek w czymś Ci uchybiłam albo jeśli choć przez moment sprawiłam,
że uniosła się Twoja brew z powodu mojej kruchości.
Ty masz moc nad życiem i śmiercią. Przychodzę więc teraz do Ciebie,
aby znaleźć moje schronienie w Twoim Najświętszym Sercu.
W nim bowiem jest Życie i wieczny odpoczynek "

Spójrz, oto Serce, które krwawiło dla ciebie i dla całej ludzkości. Oto Serce pocieszające, pełne miłosierdzia. Oto Serce, które ci sprzyjało. Każdy, kto adoruje to Serce, zostanie udekorowany welonem Mądrości. Upiększy on duszę, aby tak ozdobiona osiągnęła podobieństwo do Mnie.

- Czy możesz Mi powiedzieć, córko, gdzie się narodziłaś?

Narodziłam się w Twoim Najświętszym Sercu. 2

Tak! Zrodziłaś się w Moim Najświętszym Sercu. Wszyscy ci, którzy do Mnie należą, zrodzili się w Moim Sercu.

Czy nie czytałaś: „On zawoła do Mnie: ‘Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, Skałą mojego ocalenia!’ Wtedy uczynię go Moim pierworodnym, najwyższym z królów ziemskich”. Jego szlachetność będzie pochodzić od Króla królów i będzie żył na wyżynach – pośród tych, których przebóstwiłem Moim Bóstwem. Ziemscy królowie należą do ziemi, ci natomiast, którzy się narodzili ze Mnie, będą mieć w Niebie najwyższą władzę. Ludzie prości są jak oddech; ludzie ważni – to złudzenie; połóż ich razem na wadze: są jak tchnienie. 3 Powiedzcie więc waszym duszom, Moi umiłowani:

„Spoczywaj tylko w Bogu, gdyż On sam jest jedynym źródłem waszej nadziei”.

Niech wasze serce się raduje i niech wasza dusza zostanie odnowiona, gdyż w tych czasach wylewam Moje łaski na ludzkość – jak nigdy przedtem w historii. ic


1 Najświętsze Serce.
2 To Duch Pana dał mi te słowa...
3 Ps 62, 9

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message