DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Ukrywanie Mojego Głosu To Grzech Śmiertelny - Moi Słudzy Są Formowani Przez Moje Słowa

28 wrzesień, 2000

Usłysz, mój Panie, mój głos w Twej Świątyni
i daj mi słyszeć Twój Głos.
Niech to pokolenie otworzy swe uszy
i usłyszy Twe Słowa,
które są słodsze nad miód,
słodsze od miodu, płynącego z plastra
- jak powiedział Dawid:

"Twoje słowa formują Twoje sługi...." 1

Tak jest. Spójrz! Cóż wszyscy ujrzeliście? Co usłyszeliście? Kogoś uprzywilejowanego kroczącego pośród wyróżnionych? Filozofa lub członka akademii teologicznej wysokiego rangą? Czy widzieliście kogoś odzianego w królewską purpurę, w bogactwo i zdobywającego światową wiedzę? Nie? A zatem wy, którzyście przyszli słuchać, kogoście usłyszeli? [Posiadającego] władzę daną przez ludzi? O, nie! Ci bowiem, którzy zasiadają i rządzą wami, nie są namaszczeni olejem proroctwa. Cóż więc usłyszeliście przez te wszystkie lata?

Serce? Tak! Oto co przyszliście ujrzeć i usłyszeć. Serce uformowane przez Moje Słowa. One są wyzwaniem dla mocy zła oraz dominacji Złego, otaczają Moje Imię chwałą i uwielbieniem, pocieszając zniechęconych i strapionych, karmiąc złaknionych Moich Słów. Przyszliście usłyszeć serce łagodne, uformowane przeze Mnie i przez Moje Słowa. Tak, Moi słudzy są formowani przez Moje Słowa. Zasiadam do dziś na Moim tronie, górując nad tym miastem, zachęcając wszystkich przechodzących:

„Kto się zdecyduje utrzymywać swe życie w karności, według Moich [pouczeń]? Kto przygotuje swój umysł, żebym go poprawił i żeby on zamieszkał we Mnie? Biada sercom niezdecydowanym, biada sercom obojętnym, biada sercom pysznym i upartym, ciężar ich grzechu pociągnie ich ku piekłu! Dziś znowu przychodzę do ciebie, pokolenie, uformować cię Moimi Zbawczymi Słowami i namaścić cię, abyś czyniło dobro. Nie bądź jak wysuszone drzewo. Przyjdź do Mnie, a Ja sprawię, że zakwitniesz i twój owoc będzie dobry. Przyjdź do Mnie, a kiedy Ja dotknę twoich ust, twoje usta rozpłyną się od dobroci i zostaniesz uwolniony od śmierci.

Jahwe, kieruj naszymi krokami,
W przeciwnym bowiem razie
jak będziemy mogli widzieć, dokąd idziemy?
Tron Jahwe jest wzniesiony wyłącznie na dobroci.
Tak mówi Pismo.

I tak jest... zatem nie mówcie: „Na mocy jakiej władzy ona przyszła do nas mówić?”2 Ja jestem Władzą i ta Władza przyszła mówić do szyderców:3 „Usunę was z waszych siedzib, a podniosę pokornych, aby ich wysłać ewangelizować zdechrystianizowany lud. Wziąłem głęboki oddech, wzdychając, kiedy szedłem ku tym szydzącym. Ich duch jest całkowicie zarośnięty pokrzywami. Kiedy spoglądałem na Winnicę,4 pozostawioną im 5 przez Mojego Syna Jezusa Chrystusa, wydałem kolejne długie westchnienie... gdzież jest uczta z wybornych win, pożywienie bogate i soczyste, wina dokładnie przefiltrowane, czy to jest miejsce, na którym znajdowało się tysiąc winnic?”

O, pokolenie! Jakąż mam litość nad tobą. Bieda jest u twego boku i jak żebrak jest w potrzebie. 6 „Spożywaj miód, 7 gdyż jest dobry, miód, płynący z plastra ma słodki smak i was ocali!” – mówią wam. Nikt jednak naprawdę nie słucha. Jedynie reszta pozostaje spragniona słuchania.

Mądrość wzniosła Dom, odkupiony Drogocenną Krwią.[31] Nagle zemsta szatana wybuchła, aby Go zniszczyć: „Kogo mam wysłać, aby wykonał tę pracę zniszczenia? O, wyślę bestię i jej zwolenników, aby niszczyli i dzielili, aby znieważali i usuwali to, co jest najbardziej Święte...”

Kiedy przyszło to doświadczenie, przybyłem, aby dopomóc, lecz nikt pośród urzędników Kościoła naprawdę nie słuchał. „To tylko prywatne objawienie. Nie musicie tego słuchać” – mówią.

Ukrywanie Mojego Głosu to grzech śmiertelny. Krytykowanie Mnie, przyglądanie Mi się i badanie Mnie wiele, wiele razy to wstrętny grzech w Moich Oczach. Czy wasze niedowiarstwo powie pewnego dnia: „No, popatrz, nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy, że znieważamy Twoje Miłosierdzie”. Tak istotnie, obrażaliście Moje Miłosierdzie. I nie tylko znieważyliście Moje Miłosierdzie, ale pozwoliliście mocom zła – z powodu waszego niedowiarstwa – zagarnąć teren i ogołocić Mój Dom, który Mój Syn odkupił Swą Drogocenną Krwią. I to jak! Z jaką pomysłowością przekręcaliście Moje Słowa, aby usprawiedliwić wasze niedowiarstwo!

Czy nie uświadamiacie sobie, że zajęliście Moje Miejsce?[32] Czy nie uświadamiacie sobie, że stajecie się nieprzyjaciółmi całej ludzkości? Stawiając bowiem przeszkody i pomniejszając wartość Moich Słów, [wypowiadanych] przez Moich proroków, przeszkadzacie w ujawnianiu Mojej Woli Mojemu ludowi i zgromadzeniu razem i zjednoczeniu Domu Mojego Syna.

Czy nie słyszeliście: „bez objawienia proroczego lud nie ma hamulca, ale szczęśliwy, kto przestrzega nauki.” 8

Modlę się za tego,
który zawołał do Ciebie:
„Ogarnęła mnie rozpacz z powodu wszystkich wysiłków,
jakie dla Ciebie podjąłem pod słońcem”.

A Ja mówię mu: „Nie trudziłeś się nadaremnie. Nie znajduję żadnej przyjemności w tym podziale, który jest grzechem ciężkim. Jedność jednak nie jest poza twoim zasięgiem”. Wiele zniekształconych słów wyjdzie z wielu serc, czy jednak Ja w międzyczasie nie wzywam? Jeśli się zniechęcasz, zwróć się do Mnie...

„Moje Słowa formują Moje sługi” – powiedział Mój Duch do Dawida. I ty poznasz ich po tym, co mówią i po tym, jak mówią. To pokolenie marnieje. Czyż nie zadziałam wobec takiego odstępstwa? Niszczyciel pustoszy Nasze Winnice, grabiąc Pisma i wy o tym wiecie. Czyż nie zadziałam? Spójrzcie, Moi Ablowie uskarżają się na pustyni. Moi posłańcy pokoju płaczą gorzko nad zatwardziałością waszych serc, jak Mój Syn płakał gorzko nad twardością serca Jerozolimy, która prześladowała każdego proroka...

Jak długo jeszcze, Panie?

Aż się nauczą wołać:

„Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie!”9

A tobie, Vassulo, mówię: W tobie znajduję Moją radość, kiedy strzeżesz i nie zapominasz Moich słów, które ciebie uformowały, a poprzez ciebie, innych. Miej oczy otwarte, aby kontemplować Moje nieocenione skarby i cuda Moich Słów. Powiedziałem, Moja Vassulo, że kontemplowanie światła Mojej chwały przewyższa wszelką teologię. Czyż jest coś większego na świecie od przenikania twego Boga i radowania się Jego Obecnością? Cóż jest większego w świecie niż oglądanie Mnie, Mnie – Boskości? Ten, kto jest odziany w majestat i moc, mówi do was. Przenikam wysokości chwały i króluję na nich, to właśnie tam powinny być wzniesione stale wasze oczy, a zostaniecie ocaleni.

O tym właśnie powinnaś nadal pouczać to pokolenie. Idź opowiadać o Moich czynach, aby to pokolenie otwarło przede Mną serce i abym Ja wtedy otwarł przed nimi wrota cnoty.

Wołaj do pasterzy czuwających nad Kościołem i pytaj ich: „Czy jest pośród was ktoś, kto zakosztował słodyczy i dobroci naszego Pana? Czy jest tu ktoś, kto celuje w poznaniu Boga?”

Jeśli odpowiecie: ‘tak’ na pierwsze pytanie, a ‘nie’ na Moje drugie pytanie, to dlaczego Mnie prześladujecie? Błagałem, a wy [Mnie] potępiliście. Nawiedziłem was, sprawiając, że rozbłysła nad wami Moja życzliwość, lecz zarozumiałość i wrogość były waszymi darami ofiarnymi dla Mnie. Pukałem do waszych drzwi, lecz wy Mi nie otwarliście i sprawdziliście jeszcze, czy wasze okna są również zaryglowane. Wcale nie zrobiliście miejsca waszemu Panu. Czy mam teraz pochwalać wasze przemowy i wasz potok słów, które Mi dajecie w Moich Zgromadzeniach? Wszystkie te słowa są czcze i próżne. Czemu służycie? Stańcie się pokorni, zanim się rozchorujecie. Niech Moje Słowa będą waszym nauczycielem, waszym doradcą i waszą radością, a będziecie żyli.


1 Ps 19 : 11
2 Bóg czyni chyba aluzję do mnie (por. Mt 21,23 – przyp. red.).
3 Bóg dał mi zrozumieć, że chodzi Mu o pasterzy, którzy zachowują się jak Kain i nie pasą owieczek, które zostały im powierzone. To ci, którzy są jak wilki odziane w skóry baranków (por. Mt 7,15 – przyp. red.). Niektórzy z nich zajmują wysokie stanowiska i prześladują „Ablów” – dobrych i wiernych pasterzy – i wszystkie dobre dzieła Boga.
4 Symboliczna nazwa Kościoła.
5 Stróżom, czyli kapłanom (por. Mt 21,33 – przyp. red.).
6 Zob. Prz 24,34.
7 To oznacza Słowo Boga.
8 Por. Prz 29,18. „Nauka” oznacza pouczenia proroków lub Prawo.
9 Mt 23 : 39

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message