DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Wchłonęliście Płonące Odstępstwo

5 listopad, 1998

(W USA, przed moim przyjazdem, pojawiły się wobec mnie liczne sprzeciwy. Wydawało się, że na zbliżanie się Ducha Świętego – jak Pan kiedyś mi to powiedział – wszystkie demony się zrywały i używały całej potęgi swych mocy zła, aby wywołać zamęt. Jakże to typowe dla demona, że w ten sposób zwalcza zbawcze przesłanie Pana! Ileż razy okazywał wściekłość, przed moim przybyciem, wobec tych, którzy są oddanymi dziećmi Pana! Oby dusze – które pozwalają, żeby szatan szeptał im do uszu i słuchają go – uzyskały przebaczenie i zostały zachowane od zła... Ponieważ wszelki ten odgłos pochodził z głębin piekła, potężna ręka Boga zdołała go stłumić. Na koniec nasz Pan zatryumfował: przyszło tysiące ludzi. Zgromadzili się, żeby słuchać przesłania naszego Pana. Ci zaś, którzy fałszywie świadczyli o herezji, aby mi przeszkodzić w przybyciu, okazali się bezsilni...)

Niech będzie błogosławiony ten,
kto się troszczy o sprawiedliwość i działa w sposób prawy...

Moje dziecko, wiedz, że w czasie Sądu każdy język, który wypowiadał oskarżenia przeciw tobie, otrzyma odpowiedź, odpierającą zarzuty, chyba że się nawróci. Oni potrzebują modlitwy i kadzidła wynagradzania.

Odgłos Mego Świętego Ducha rozdrażnia wszystkie demony i na wszelkie sposoby wzmagają one swą siłę, która osiąga szczyt. Napadają na Moich rzeczników przez nieubłaganą wściekłość i kłamstwa, gdyż te Panowania, Zwierzchności i Władze mają wielką moc na ziemi. Nie bój się jednak. One są poddane Moim rozkazom, przede Mną się cofają i drżą wobec Mego Krzyża.

Namaściłem cię olejem, Moja radosna posłanniczko, żebyś była Moim Echem Miłości, Jedności i Pojednania. Powtarzam wiele, wiele razy, że uczyniłem ciebie świadkiem dla Mego ludu. Widzisz? Wszyscy się gromadzą i przychodzą słuchać Mego Hymnu Miłości. Kiedy to czynią, rozpromieniają się, gdyż Ja jak słońce jaśnieję nad nimi Moim blaskiem i Moją Chwałą.

Dziś mówię ci: twój Zbawiciel przybliży Swe zwycięstwo. Mój Powrót nie opóźni się. Przyniosę ocalenie kochającym Mnie.

Od początku przepowiadałem przyszłość i z wyprzedzeniem zapowiedziałem przyszłe wydarzenia, lecz już osiwiały włosy wielu, a oni wciąż nie zrozumieli Moich przysłów i nigdy ich nie pojmą. Teraz tobie udzielę zrozumienia. Pewnego razu uprzedziłem cię, 1 pokolenie, że z powodu tego wielkiego Odstępstwa buntownicy,2 którzy uważają się za erudytów z powodu [swego] stanowiska, uczynili sobie tajemne przejście w Mojej Świątyni dla swobodnego grabienia i pustoszenia. [Zrobili to] z zamiarem zdeptania jak błoto na ulicach Mojej Boskości i Mojej nieustannej Ofiary, ustanawiając siebie prawodawcami haniebnych ustaw.

Powiedziałem, że Moja Ręka jest nadal uniesiona, aby uderzyć, i że Moja Sprawiedliwość tchnie na was, wywołując niezliczone poparzenia, paląc wasze pokolenie i wszystko, co żyje wokół niego. Wtedy wielu będzie chciało oddychać, lecz będą wdychać tylko wysuszający wiatr, który wypali ich od wewnątrz, czyniąc z nich jakby żyjące pochodnie.

Czyś nie wiedziało, zwyrodniałe pokolenie, żeś w tych dniach ciemności, w których żyjesz, wchłonęło płonące odstępstwo? Odstępstwo palące cię we wnętrzu i na zewnątrz, wywołujące niezliczone pęcherze na twym wewnętrznym bycie? Niektórzy zapytają: „Dlaczego Bóg nam to uczynił?”[68] Czy nie czytaliście: „Gniew Boży ujawnia się w waszym czasie z wysokości nieba wobec wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy nakładają prawdzie pęta swej niegodziwości.” 3 Lecz nie ma ani jednego, kto by pojął Moje słowa...

Prosiłem o wielkie i prawdziwe wynagrodzenie, abyście nie musieli cierpieć konsekwencji tego Odstępstwa, lecz otrzymałem bardzo niewiele aktów zadośćuczynienia. Moje słowa bowiem zostały zganione przez brak zaufania do Mnie. Nie zawierzyli Mi ani nie uwierzyli w pełni Mojej Mocy.

Twoje własne zachowanie, pokolenie, i twoje działania sprowadziły na ciebie to Odstępstwo. Ono przeszywa twe serce. Kiedy ci to mówię, Moje Oczy napełniają się Krwawymi Łzami i Moje Serce nadal gorzko łka nad wami wszystkimi...

Dziś błagasz, pokolenie: „Mój Boże, trwożę się o moją rodzinę i o mnie samego. Słabnę od cierpienia z powodu tego palącego wiatru.” Jednak dziś to, co mówię, jest ignorowane i nie traktuje się tego poważnie. Dusicie się, szukając świeżego powietrza, a wasze wnętrze płonie. Kiedy jednak Mój Święty Duch Łaski zstępuje na was z mocą, aby was uwolnić, kiedy przychodzi do was w chwale, abyście wdychali Tchnienie Życia, Tchnienie Boga, którym jest Duch Święty, wasze zbuntowane i niesforne serca nadal Mnie odrzucają.

Mój Powrót jest bliski, lecz wy nie pojęliście także Jego znaczenia. To dlatego, Moja Vassulo, Moja Miłość do was wszystkich przynagla Mnie do przyspieszenia Mego Powrotu.

Moc Wszechmogącego, Mądrość i Dobroć zwyciężą już wkrótce. Kościół ożyje w Troistej Chwale.

Niech będzie błogosławiony ten, kto się wspiera na Mojej Piersi i pozwala Mi się objąć. Jego dusza zostanie rozpoznana4 na Moich Dziedzińcach po woni Mojego zapachu na niej.

Niech będzie błogosławiony ten, kto przyjmuje Moje Słowo i zachowuje Je. Zostanie uznany za świętego.

Powiedz temu pokoleniu, a szczególnie tym, którzy Mnie nie znają, że Ja, w Mojej Boskiej Miłości, udzieliłem ci mistycznych łask, aby podnieść Kościół, upiększyć go i dać mu Źródła Wody Żywej. Ja jestem Autorem tego objawienia i zachowuję w Mojej Mocy łaski o wiele większe, gdyż zostaną ci udzielone później, w stosownym czasie.

Udzieliłeś mi ze Swej woli
Twych Dóbr,
Panie, Miłujący Życie.
Twój dar Miłosierdzia ocalił mnie,
jak i wielu innych.

Chwała Bogu!
Niech będzie uwielbione Jego Święte Imię!

Odpocznij teraz, Moja umiłowana, w twym Miejscu Odpoczynku.5 Melodyjne uderzenia serca, które słyszysz, to Moje Miłosne Westchnienia dla każdego z was.

Pójdź. My?


1 Orędzie z 3.7.88
2 Buntownicy to dym szatana, o którym mówił Paweł VI.
3 Rz 1:18
4 Zaakceptowana
5 W Jego Najświętszym Sercu.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message