DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Jedność » Daty Wielkanocy » Dalsza relacja (2001) »

Dalsza relacja (2001)

Dr Tom Best, sekretarz generalny Komisji "Wiara i Ustrój" w Światowej Radzie Kościołów, odniósł się do inicjatywy zapoczątkowanej w 1997 r. przez Środkowo-Wschodnią Radę Kościołów i Światową Radę Kościołów, by co roku wszystkie Kościoły miały możność wspólnego obchodzenia Wielkanocy.

Na spotkaniu w Aleppo (Syria), w marcu 1997 r., przedstawiciele głównych chrześcijańskich tradycji z całego świata zgodzili się na "genialny projekt, by ustanowić wspólna datę Wielkanocy" - według słów Światowej Rady Kościołów.

Wiele Kościołów na świecie życzliwie odniosło się do tej inicjatywy, chociaż nadzieje na to, że bieżący rok mógłby położyć kres istniejącemu podziałowi, okazały się nierealne.

Dr Best powiedział, że rozwiązanie zaproponowane w Aleppo pozwoli uniknąć "niezgodności kalendarzy", ponieważ stosuje ono formułę nicejską dla wyznaczenia daty Wielkanocy, opierając obliczenia na najbardziej dokładnych, dostępnych nauce danych astronomicznych, i wyznaczając południk przebiegający przez Jerozolimę jako punkt odniesienia.

Różnice dotyczące daty Wielkanocy sięgają wczesnego chrześcijaństwa. Obecnie Kościoły Zachodnie obliczają datę Wielkanocy stosując powszechnie znany kalendarz gregoriański, wprowadzony w 1582 r., natomiast większość Kościołów prawosławnych, włączając Kościół rosyjski, opiera swe obliczenia na starszym kalendarza juliańskim.

Według dr Best'a, około 25 Kościołów zgodziło się na propozycję z Aleppo, chociaż pierwotna odpowiedź Kościoła grecko-prawosławnego była negatywna. Dr Best podkreślił, że kilka międzynarodowych chrześcijańskich instytucji, m.in. Konferencja Biskupów Anglikańskich w Lambeth, Papieska Rada d/s Jedności Chrześcijan, Konferencja Kościołów Europejskich, i Światowa Federacja Luteran wyraziło duże zainteresowanie projektem.

Zapytany o perspektywy projektu z Aleppo, dr Best powiedział: "Jak dotąd reakcja jest pozytywna. Zdajemy sobie sprawę, że Kościoły prawosławne mają największe trudności z zaakceptowaniem projektu. Tradycja obliczania daty Wielkanocy przy pomocy kalendarza juliańskiego jest głęboko zakorzeniona w Kościołach prawosławnych, i rozumiemy, że trudno im będzie dokonać gwałtownej zmiany."

"A jednak - dodał dr Best - to same Kościoły prawosławne na spotkaniu w Chambesy (Szwajcaria), w 1977 r. dały początek projektowi z Aleppo, który był odpowiedzią na wiele ich wątpliwości.

Dwie wiodące instytucje prawosławne: Patriarchat Konstantynopolu i Moskwy poinformowały Światową Radę Kościołów, że zastanawiają się nad projektem z Aleppo. Znalazł on również gorące poparcie u związanych z prawosławiem organizacji w Północnej Ameryce. Jednocześnie Kirill - znany rosyjski prawosławny metropolita Smoleńska i Kaliningradu, przewodniczący departamentu Stosunków Zewnętrznych w Patriarchacie Moskwy, wezwał Kościoły Zachodnie do reformy kalendarza i obliczeń daty Wielkanocy według metody kalendarza juliańskiego. Podobna propozycję wystosowały do Światowej Rady Kościołów prawosławne Kościoły z Australii.

Zapytany o aktualne perspektywy projektu, w związku z niemożnością osiągnięcia kompromisu w tym roku, jak planowano na spotkaniu w Aleppo, dr Best powiedział, że plany dotyczące wspólnej daty Wielkanocy mogą być realizowane regionalnie, np. na Środkowym Wschodzie, gdzie podział dotyczący daty Wielkanocy jest szczególnie wyraźny. W rzeczywistości, jest to również propozycja wynikająca ze spotkania w Aleppo.

Dr Best podkreślił również że: "Stoimy - na szczęście - przed faktem, że za kilka najbliższych lat Wielkanoc będzie często przypadała w ten sam dzień. W 2004, 2007, 2010, 2011, 2014 i 2017 r. daty Wielkanocy pokrywają się.

"Mamy nadzieję, że ludzie przywiążą się do wspólnego obchodzenia Wielkanocy" - powiedział dr Best. "Zwróciliśmy się z prośbą do Kościołów, aby skoncentrowały się na owych latach wspólnego obchodzenia Wielkanocy, które jest znakiem naszej jedności. Mamy nadzieję, że większość będzie rozumiała coraz lepiej, iż wspólna celebracja Wielkanocy powinna być normą, a nie wyjątkiem."

 
Jedność
Wołanie Najświętszego Serca o jedność
Jedność wypływająca z serca
Daty Wielkanocy
    Ujednolicenie dat Wielkanocy
    Data Wielkanocy
    Przykład wspólnego obchodzenia Święta na Wschodzie
    Ruch z 1997 roku w celu ustalenie wspólnej daty Wielkanocy
    Dalsza relacja (2001)
Ekumenizm i duchowość
Przykład jedności na Wschodzie
Papież i Patriarcha Teoctist
Duchowe echo jedności

Wołanie Najświętszego Serca o jedność
Dnia 25 maja 2007 r., w czasie Pielgrzymki Ekumenicznej do Turcji, Vassula przemawia do 500 pielgrzymów, również kardynała, arcybiskupów, biskupów, duchowieństwa ekumenicznego i świeckich wszystkich wyznań, na temat nauki dotyczącej jedności, zawartej w "Prawdziwym życiu w Bogu".
 

Jedność wypływająca z serca
Vassula wygłasza tę płomienną mowę w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej, w 1998 r.
 

Daty Wielkanocy
Jezus wzywa nas do ujednolicenia dat Wielkanocy.
 

Ekumenizm i duchowość
Mowa ekumeniczna wygłoszona przez Vassulę w Międzynarodowym Centrum Brygidek w Farfie.
 

Przykład jedności na Wschodzie
Monsingore Najczcigodniejszy Isidore Battika ukazuje pielgrzymom Prawdziwego Życia w Bogu prawdziwy, zachęcający przykład jedności praktykowanej w Syrii
 

Papież i Patriarcha Teoctist
Vassula jest świadkiem tego szczególnego spotkania papieża Jana Pawła II i patriarchy Teoctista.
 

Duchowe echo jedności
Przemówienie wygłoszone przez Vassulę na Konferencji Ekumenicznej Światowej Rady Kościołów
 

"Jednosc, Cnota Milosci"
Ta ksiazka zlozona z fragmentów Oredzi, objawia nam jak Bóg mówi nam dzisiaj, ze jednosc pomiedzy Chrzescijanami jest esencja dla wprowadzenia pokoju, milosci i nawrócenia dla swiata.

Vote to Celebrate the Feast of Easter all in one date
OneDate.org - Glosuj za wspólnym celebrowaniem Swiat Wielkanocy w ten sam dzien

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

April 24, 2006
 
Kocham Świętość
Dostrzegaj Mnie W Moim Stworzeniu

 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message