DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden » Rooms-Katholiek » Zr. Rooney & Fr. Faricy »

Zr. Lucy Rooney en Fr. Bob Faricy

Lucy Rooney en Bob Faricy hebben veel geschreven over hedendaagse verschijningen en hebben Medjugorje sterk verdedigd.

Vassula Ryden: nationale tenniskampioen van Bangladesh, model van Sheraton Hotel, exposerend kunstenares, socialité, gastvrouw van haar echtgenoot, moeder van twee zonen, de ideale persoon om openbaringen in onze tijd te ontvangen? Misschien wel, omdat Gods wegen altijd verrassend zijn, Zijn keuzes zijn meestal niet die wij maken (zie Jesaja 55:8).

De buitengewone manier waarop deze onthullingen worden gemaakt – waarbij Vassula's hand overgenomen wordt om boodschappen te schrijven, is niet te omschrijven. Zelf had ze van tijd tot tijd twijfels – toch weet ze in haar hart dat het daadwerkelijk Jezus is die haar hand beweegt. "Ik ben te realistisch, te sceptisch. Ik kan het niet helpen dat ik vandaag opnieuw twijfels heb over wat er gebeurt... Ik weet heel goed dat ik mijn hand niet aankan en dat ik weet hoe machteloos ik word als God bezitneemt van mijn hand." (10:23)

Ze heeft alle argumenten onderzocht: dat ze wordt beïnvloed door het onderbewustzijn, of door boze geesten, door psychologische stoornissen. Ze weet wat er over haar gezegd zal worden: spot, zelfs haat. Maar moedig, alle minachting riskerend, publiceert ze deze boodschappen. Zij kent ook haar eigen laagheid als boodschapper, zoals Jezus tegen haar zei: "Denk zelfs niet één moment dat Ik je dit charisma gaf omdat Ik meer van je houd dan de rest van Mijn kinderen." (23 januari 1987)

Maar hoe weet men of de woorden die hier aan de Heer worden toegeschreven echt van Jezus komen? Hoe kan men er zeker van zijn dat Jezus tot Vassula sprak, door middel van haar hand schreef, haar dicteerde? Heeft men het recht om dat te geloven? Kan men het geloven? Wij geloven dat de ervaring van Vassula authentiek is. Dat is ons persoonlijk onderscheidingsvermogen. We doen en kunnen natuurlijk geen officiële erkenning of uitspraak doen over de geldigheid ervan. Integendeel, we onderwerpen ons oordeel aan dat van legitieme kerkelijke autoriteiten.

Het is duidelijk dat niemand gedwongen is te geloven dat Vassula zegt wat Jezus zegt. Maar iedereen kan geloven dat dit de woorden van Jezus zijn. Zouden we het wel geloven? Ga op uw eigen onderscheidingsvermogen af. Lees en beslis voor uzelf met de hulp van de Heer.

Wat is de boodschap van Jezus aan ons via Vassula? Hij zei: "Ik kom en verfris alles wat Ik al onderwezen heb." (1 maart 1987) "Mijn boodschap is er een van Vrede en Liefde... Ik kom om deze wereld Mijn Barmhartigheid te tonen." (8 maart 1987).

Het wordt duidelijk door de veelheid aan verschijningen en openbaringen in onze tijd, en het is volkomen in overeenstemming met de Evangeliën, dat het einde van deze tijd nabij is. Er is een strijd gaande voordat Satan zijn macht verliest. Er zijn geen aanwijzingen over het einde van de wereld, maar over een tijd van verdrukking voor degenen die daaronder zullen lijden, gevolgd door een nieuw tijdperk van liefde en vrede. We maken ons klaar voor die donkere dagen. Ondertussen leven we in een tijd niet van oordeel, maar van Barmhartigheid. Jezus zei tegen Vassula: "Jullie tijdperk heeft alle spirituele waarden verloren." (26 augustus 1987) "De wereld heeft Mij onophoudelijk beledigd en van mijn kant heb Ik onophoudelijk hen herinnerd aan Mijn bestaan en aan Mijn grote liefde voor hen. Schepping, Mijn Kelk van Gerechtigheid is vol! Mijn Gerechtigheid ligt zwaar op u... Mijn geroep weerklinkt en schudt de hele hemel en doet Mijn engelen beven voor wat er komen zal. Ik ben een God van Gerechtigheid en Mijn ogen zijn moe geworden van het zien van hypocrisie, atheïsme, immoraliteit; mijn schepping is in haar verval een replica geworden van wat Sodom was. Ik zal jullie teisteren met de donder van Mijn Gerechtigheid zoals bij de Sodomieten. Bekeer je, schepping, voordat Ik kom: (1 september 1987 en vervolgens) Toen Vassula pleitte dat Zijn kinderen alleen maar aan het slapen waren, antwoordde Hij: “Zij slapen uur na uur, jaar na jaar.”

Jezus zegt dat Hij tekenen en waarschuwingen heeft gestuurd maar dat ze alle afgewezen werden (1 september 1987). Hier in Vassula hebben we nog een boodschap van barmhartigheid: "Je bent één van de vele tekenen." (8 januari 1987) En Jezus bevestigt wat ons allemaal heeft verrast: de huidige uitstorting van de Heilige Geest over al diegenen die erom vragen, en de vermenigvuldiging van verschijningen en wonderen overal ter wereld: "Ik zeg jullie plechtig dat Ik de Heilige Geest zal blijven verspreiden over jullie zonen en dochters zoals nog nooit eerder tijdens zoveel generaties, Ik zal jullie met Mijn eigen hand voeden en Mijn hele Wet in jullie harten plaatsen". (Boodschap van het Heilig Hart voor Engeland, februari 1991).

"Alle boodschappen die de roep van liefde en vrede uitdragen en degenen leiden die hun weg hebben verloren om naar Mij terug te komen, zijn allen van de Vader en van Mij." (10 oktober 1986) Dit is het goede nieuws: "Hoe zwakker en ellendiger je bent, hoe meer Ik naar jou op zoek ben en van je houd." (17 maart 1987). Het is ons ongelofelijk voorrecht dat Jezus via Vassula tot een ieder van ons kan zeggen: "Ik houd zoveel van je dat je het niet kunt bevatten." (8 januari 1987) "Ik, God, houd zielsveel van je." (8 december 1986) En het diepzinnigste van alles: "Liefde heeft je lief." (29 augustus 1987)

Lees het boek en neem deel aan Vassula's ervaring van de Heer. Dat delen zal een deel van je eigen ervaring met de Heer vormen. Lees met geloof. Niet met geloof in Vassula, evenmin met geloof in de authenticiteit van haar ervaring, maar met geloof in Jezus. Heb vertrouwen, Jezus wil zichzelf en Zijn liefde voor jou met jou delen door middel van deze boodschappen. Tijdens het lezen kan Jezus je leiden om Hem beter te leren kennen en Hem meer lief te hebben en om Hem dicht op de voet te kunnen volgen.

Wat als jij als lezer niet Rooms-Katholiek bent? Wel, Vassula is dat ook niet. Dit boek is niet alleen voor Rooms-Katholieken, maar voor allen, voor iedereen die de Heer leidt om het te lezen. Wie je ook bent, als je Jezus kent, zal dit boek je helpen Hem beter te leren kennen. En als je dat niet doet, kunnen de boodschappen je helpen Hem te doen kennen. Hij kent jou. En Hij heeft je al zover geleid dat je tenminste tot hier hebt gelezen.

 
Getuigenissen
Positie Kerk
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
    Verzameling van Getuigenissen van Geestelijken & Religieuzen (meertalig)
    Orthodox
    Rooms-Katholiek
        Fr. Joseph Iannuzzi
        Aartsbisschop Frane Franic
        Bisschop João Evangelista Terra
        Bisschop Ramon C. Arguelles
        Fr. Emiliano Tardif
        Fr. Michael O´Carroll
        Fr. Michael O´Carroll
        Fr. René Laurentín
        Fr. René Laurentín
        Zr. Rooney & Fr. Faricy
        Fr. Ljudevit Rupcic, OFM
    Anglicaans
    Luthers
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Ben De Enige Rechter
 
EERDERE BOODSCHAP:

Je God Is Onderweg
 

 
TOP NIEUWS:

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum

ANDER NIEUWS:
De Eerste Online Getuigenisbijeenkomst - Zaterdag 14 november 19.00 uur
Met professor in de Theologie: Niels-Christian Hvidt, die vanuit Denemarken in het Engels tot ons spreekt.
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message