DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden » Rooms-Katholiek » Fr. Michael O´Carroll »

Fr. Michael O´Carroll CSSp

Fr. Michael O'Carroll, Vassula's spirituele adviseur voor vele jaren, reisde veel met haar op haar spreekmissies. Hij was een gerenommeerd theoloog en lid van de Pauselijke Mariale Academie. Hij bracht de volgende verklaring begin 1997 uit nadat hij zijn taak als reiziger had moeten opgeven.

Het is mijn wens dat de steun die ik aan Vassula Ryden geef, bekend raakt, zoals ook al blijkt uit de twee boeken die ik heb geschreven: Vassula van de Hartstocht van het Heilig Hart en Drager van het Licht en een derde boek dat in voorbereiding is: Vassula: Apostel van de Heilige Drievuldigheid. Het is nauwelijks nodig om iets toe te voegen aan deze verklaring, maar ik wil duidelijk maken dat ik als priester, die tot nu toe haar raadgever ben geweest, wens dat elke luisteraar wordt verlost van elke verdenking of twijfel van welke aard dan ook over mijn geloof in de goddelijke oorsprong van de boodschappen die aan Vassula zijn gegeven.

Deze vraag is besproken en theologen over de hele wereld, van Noord- en Zuid-Amerika, tot ver weg in Japan en velen in Europa, hebben hun conclusie bevestigd en overvloedig verwoord. En ik ben verheugd te mogen vermelden dat ik het volledig eens ben met al diegenen, die met vertrouwen hun geloof in de boodschappen hebben betuigd en deze tot uitdrukking hebben gebracht ten overstaan van de hoogste beschikbare autoriteit, namelijk aan de kardinaal-prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, Kardinaal Ratzinger, die uiteindelijk, nadat er zeer veel brieven hem hadden bereikt, een belangrijke verklaring aflegde aan onze vrienden in Guadalajara; deze laatsten hebben ons verzekerd dat zij bereid zijn onder ede te getuigen wat hij tegen hen had gezegd, en ik citeer de essentiële woorden van zijn boodschap: "U mag haar geschriften blijven promoten..."

Dit lijkt mij een voldoende bewijs en ik wil mijn volledige aanvaarding van deze positie bevestigen die mijn trouw aan de Heilige Stoel op geen enkele manier compromitteert. Ik sta bekend als een verdediger van het pausschap.

Toen ik de huidige Paus ontmoette op 29 november 1995, vroeg ik hem om een zegen voor Vassula. Ik had hem eerder mijn twee boeken over hemzelf aangeboden, een over zijn Poolse afkomst en een over zijn leven en zijn leringen en ik verzekerde hem: "Ik ben uw verdediger." Hierop antwoordde hij: "Er zijn veel vijanden."

Op mijn verzoek gaf hij me vervolgens een zegen voor Vassula. Het is ook bekend dat toen hij wist dat er op 11 augustus 1996 vertegenwoordigers van onze Spaanse vrienden in een audiëntie met hem waren, hij hen in het openbaar aanmoedigde en vroeg om te blijven getuigen van de liefde van God, die zoals we weten op zulk een prachtige wijze is uitgedrukt in de boodschappen.

Ik denk dat ik hiermee iedereen die geneigd is te denken dat ik mijn mening over de boodschappen in Waar Leven in God heb veranderd, gerust kan stellen.

Fr. Michael O´Carroll CSSp,
2 januari 1997
Black Rock College
Dublin, Ierland

 
Getuigenissen
Positie Kerk
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
    Verzameling van Getuigenissen van Geestelijken & Religieuzen (meertalig)
    Orthodox
    Rooms-Katholiek
        Fr. Joseph Iannuzzi
        Aartsbisschop Frane Franic
        Bisschop João Evangelista Terra
        Bisschop Ramon C. Arguelles
        Fr. Emiliano Tardif
        Fr. Michael O´Carroll
        Fr. Michael O´Carroll
        Fr. René Laurentín
        Fr. René Laurentín
        Zr. Rooney & Fr. Faricy
        Fr. Ljudevit Rupcic, OFM
    Anglicaans
    Luthers
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Ben De Enige Rechter
 
EERDERE BOODSCHAP:

Je God Is Onderweg
 

 
TOP NIEUWS:

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum

ANDER NIEUWS:
De Eerste Online Getuigenisbijeenkomst - Zaterdag 14 november 19.00 uur
Met professor in de Theologie: Niels-Christian Hvidt, die vanuit Denemarken in het Engels tot ons spreekt.
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message