DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden » Rooms-Katholiek » Fr. René Laurentín »

Fr. René Laurentín - 1

Fr. René Laurentín staat bekend om het promoten van Medjugorje en voor zijn onderzoek naar de wijdverspreide verschijningen van O.L. Vrouw over de hele wereld in de afgelopen jaren. Hij heeft veel beslissende werken geschreven over het Kerkelijk leven, het Tweede Vaticaans Concilie en de Mariale theologie. Het volgende is ontleend aan 'When God gives a Sign' (Wanneer God een teken geeft), een antwoord op bezwaren tegen Vassula en in 1993 gepubliceerd door Trinitas in de Verenigde Staten (zie bronnen van de boeken).

Vassula is één van de meest gebalanceerde en transparante zieners die ik ken. Ik zou zelfs geneigd zijn om te zeggen dat ze op een zeer bevredigende manier normaler, evenwichtiger is dan de meeste anderen. Niettemin heeft ze meer tegenstand opgewekt dan ieder ander. Waarom? Is het omdat ze Orthodox is? Een vrouw? Hertrouwd? Is het de omvang van haar invloed zodanig om de vrees op te wekken dat de vruchten van haar activiteit leiden tot vervolgingen van Satan? Het is moeilijk om de rol van elk van deze factoren te meten, evenals van verschillende andere factoren.

Vassula is Orthodox, dus wordt aangenomen dat ze zeker een ketter is. De Orthodoxen zijn afgescheiden van de Katholieken door een schisma, niet door een ketterij. Ze erkennen alle dogma's vóór de scheiding van 1054. Blijft over de Paus en de Onbevlekte Ontvangenis. Het laatste komt naar ons vanuit hun Oosterse traditie, maar het wordt nu door de meesten afgewezen vanwege de pauselijke definitie. Bij deze twee punten houdt Vassula zich volledig aan de Katholieke doctrine, en dat creëert een probleem voor bepaalde Orthodoxe mensen. Een Orthodoxe theoloog die was uitgenodigd om een voorwoord voor haar boodschappen te schrijven, weigerde de uitnodiging en zei: “Het is te Katholiek”. Vassula's oecumene is niet minimaal; het is geheel.

Een ander vooroordeel: ze is een vrouw die over theologie spreekt. Dat wordt nog steeds niet door iedereen geaccepteerd. Ze is van Griekse afkomst. Ze komt uit een andere cultuur. Dat veroorzaakt misverstanden voor anderen.

Ze is gescheiden en hertrouwd. Dat lijkt het grootste probleem te zijn. In feite is haar burgerlijke staat vandaag perfect in orde. Ze trouwde in de kerk met een Protestant (1966) in een tijd dat ze geen religie beoefende. Na een burgerlijke echtscheiding (1980) is zij op 13 juni 1981 hertrouwd. Ze dacht destijds dat het een Protestantse ceremonie was volgens de religie van haar man, maar in feite was het een burgerlijk huwelijk. Slechts een nominale Christen zijnde, zonder contact met haar Orthodoxe Kerk, wist ze niet eens dat haar hertrouwen de bron van problemen zou kunnen zijn. Toen zij zich aan haar kerk presenteerde om haar huwelijk te regulariseren, kon zelfs de eerste priester met wie ze sprak geen probleem erin zien aangezien het een gemengd huwelijk was. Maar ze stond erop om echt in overeenstemming te zijn met de Orthodoxe wetgeving. Het was toen dat zij werd verwezen naar de priester die verantwoordelijk was voor huwelijksproblemen, en hij was degene die de zaak benaderde volgens de 'wet van de economie, van clementie', die gebroken huwelijken in haar Kerk behandelt. Het huwelijk werd gevierd op 13 oktober 1990 in de Grieks-Orthodoxe Kerk van Lausanne. Dus, volgens de kerkelijke wet zijn er betreffende haar situatie geen problemen.”

Je zou je kunnen afvragen, maar waarom begon Christus er niet mee haar te vragen deze kwestie recht te zetten? Het is omdat Hij haar progressief heeft geleid, zoals een leraar, zoals hij heeft gedaan sinds het Oude Testament. Hij vroeg Abraham en de Patriarchen niet om hun polygamie op te geven. Het was een tolerantie die geleidelijk verdween door de spirituele vooruitgang van openbaring. Het was dus zo dat Vassula gaandeweg haar Kerk opnieuw binnenging en de waarden van de Katholieke leer overnam, inclusief het Heilig Hart, de Paus en het Vagevuur.

 
Getuigenissen
Positie Kerk
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
    Verzameling van Getuigenissen van Geestelijken & Religieuzen (meertalig)
    Orthodox
    Rooms-Katholiek
        Fr. Joseph Iannuzzi
        Aartsbisschop Frane Franic
        Bisschop João Evangelista Terra
        Bisschop Ramon C. Arguelles
        Fr. Emiliano Tardif
        Fr. Michael O´Carroll
        Fr. Michael O´Carroll
        Fr. René Laurentín
        Fr. René Laurentín
        Zr. Rooney & Fr. Faricy
        Fr. Ljudevit Rupcic, OFM
    Anglicaans
    Luthers
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Heb Vruchten Geoogst Van Mijn Goddelijke Werk
 
EERDERE BOODSCHAP:

Wees Niet Bang Kleine Boodschapster
 

 
TOP NIEUWS:

NIEUW BOEK: De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook (video)
De langverwachte Nederlandse publicatie van de internationale bestseller 'Heaven Is Real, But So Is Hell' van Vassula Rydén, is verschenen.
 
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Het COVID-19-vaccin en "het merkteken van het beest".
 
Onze Lieve Vrouw Eren
Onze Lieve Vrouw te eren in het bijzonder het sublieme geschenk van het Goddelijk Moederschap.

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message