DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden » Rooms-Katholiek » Bisschop Ramon C. Arguelles »

Bisschop Ramon C. Arguelles

 

Aan alle geliefde kapelaans en pastoraal werkers van Filippino's in het buitenland 

Geprezen zijn Jezus en Maria!

Het is waarschijnlijk één van de tekenen van onze tijd dat velen in de lekensector een speciale roeping van God voelen om in dienst van het Evangelie te zijn. Ik geloof dat Mw. Vassula Ryden één van hen is. De Kerk neemt veel tijd alvorens de officiële authenticiteit van zogenaamde privéopenbaringen erkend wordt. Normaliter vestigt zij geen definitief oordeel indien de 'bevoorrechten' nog in leven zijn. Zelfs na de verklaring van de orthodoxie en de effectiviteit van zogenaamd goddelijk inzicht, verplicht zij niemand zich eraan te houden.  Maar de Kerk erkent de bijdrage die mensen als Vassula aan het evangelisatiewerk leveren.  

Vassula is niet eens Katholiek. Ze was niet eens een vroom lid van de Grieks-Orthodoxe Kerk. Maar op een gegeven moment in haar leven, hemelse interventies waarnemend, werd zij een intieme gelovige in Christus, en, zonder het te beseffen, begon zij te werken voor de Christelijke Eenheid. Haar beweging ‘Het Ware Leven in God’, doet veel goed aan iedereen, vooral voor de vernieuwing van vele Christenen en de evangelisatie van degenen die nog nooit van Jezus hebben gehoord.

Ik aarzel niet om haar aan jullie aan te bevelen. Sta alsjeblieft toe dat ze tot Filipijnse migranten spreekt over haar geloofservaring. Ik wil dat ons gewone Filipijnse volk gevormd wordt door haar en meer overtuigd geraken over hun potentieel als Derde Millennium Evangelisten.

Dank jullie voor jullie voortdurende samenwerking, ik wens u een heel Gezegend Kerstfeest en een voorspoedig en genadig Nieuwjaar 2004.

Met genegen groet in Jezus en Maria

Bisschop Ramon C. Arguelles
20 december 2003

 
Getuigenissen
Positie Kerk
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
    Verzameling van Getuigenissen van Geestelijken & Religieuzen (meertalig)
    Orthodox
    Rooms-Katholiek
        Fr. Joseph Iannuzzi
        Aartsbisschop Frane Franic
        Bisschop João Evangelista Terra
        Bisschop Ramon C. Arguelles
        Fr. Emiliano Tardif
        Fr. Michael O´Carroll
        Fr. Michael O´Carroll
        Fr. René Laurentín
        Fr. René Laurentín
        Zr. Rooney & Fr. Faricy
        Fr. Ljudevit Rupcic, OFM
    Anglicaans
    Luthers
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Ben De Enige Rechter
 
EERDERE BOODSCHAP:

Je God Is Onderweg
 

 
TOP NIEUWS:

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum

ANDER NIEUWS:
De Eerste Online Getuigenisbijeenkomst - Zaterdag 14 november 19.00 uur
Met professor in de Theologie: Niels-Christian Hvidt, die vanuit Denemarken in het Engels tot ons spreekt.
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message