DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Kruiswegstaties » Veronica wist het Gelaat van Jezus af  »

Kruiswegstaties 

Meditatie uit Waar Leven in God 

6. Veronica wist het Gelaat van Jezus af  

"Ik stond hen toe Mij te kronen met een doornenkroon; Ik stond hen toe Mij te bespotten en Mijn Gelaat te bespuwen; (3 maart 1989) toen voelde Ik dat iemand Mijn gelaat afwiste (9 november 1986) Vassula, ja, kijk naar Mijn Gelaat; Mij te hebben gezien, troost Mij, vertel hen dat er zo weinig voor nodig is om Mij te troosten; kom en prijs Mij, door Mij te beminnen;  (7 juni 1987)

als jullie eens wisten hoezeer Ik bereid ben de misdaden van jullie tijdperk te vergeven, al door een enkele vriendelijke blik naar Mij, een moment van spijt, een zucht van aarzeling, een geringe heroverweging; een glimlach naar Mijn Gelaat, en Ik zal vergeven en vergeten; Ik zal zelfs niet naar Mijn Wonden kijken; Ik zal al jullie ongerechtigheden en zonden uit Mijn blik wissen, als jullie een enkel ogenblik van spijt zouden hebben; en de hele Hemel zou jullie gebaar vieren, want jullie glimlach en jullie vriendelijke blik zullen door Mij worden ontvangen als wierook, en dat korte moment van spijt zal door Mij worden gehoord als een nieuw lied;" (29 augustus 1989)

BLADZIJDEN:  VORIGE  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  VOLGENDE

 
Spiritualiteit
Gebeden
    Liefdevolle Vader
    Het Gebed van Berouw en Bevrijding
    Gebed voor de Bekering van de Wereld
    HET ONZE VADER in het Aramees
    De Heilige Rozenkrans
    De Orthodoxe Rozenkrans of "Het Jezus Gebed"
    Gebed voor de Eenheid
    Heilige John Chrysostom's Inspiratie
    De drie dagelijkse gebeden
    Kruiswegstaties
        Jezus wordt door Pilatus ter dood veroordeeld
        Jezus draagt Zijn Kruis
        Jezus valt onder de last van het Kruis
        Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder
        Simon van Cyrene helpt Jezus het Kruis dragen
        Veronica wist het Gelaat van Jezus af
        Jezus valt voor de tweede maal onder het Kruis
        Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem
        Jezus valt opnieuw onder de last van het Kruis
        Jezus wordt van Zijn klederen beroofd
        Jezus wordt aan het Kruis genageld
        Jezus sterft aan het Kruis
        Jezus wordt van het Kruis genomen
        Jezus wordt in het Graf neergelegd
    Toewijdingen
    Geselecteerde Gebeden
    Heilige Geest, Gever van Leven
Toespraken
Brieven
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
HWLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Herinner Je Altijd Mijn Tedere Meesterschap
 
EERDERE BOODSCHAP:

Ik Zal Deze Extra Mijl Met Je Delen
Liefde Is Een Geschenk

 

 
TOP NIEUWS:

Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis is op 8 december
 
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message