DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Kruiswegstaties » Jezus draagt Zijn Kruis »

Kruiswegstaties 

Meditatie uit Waar Leven in God 

2. Jezus draagt Zijn Kruis 
(Mt 27,31; Mc 15.20; Lc 23.26; Joh 19.17)

"zij bonden Mijn Voeten vast met touwen en bevalen Mij te lopen naar waar Mijn Kruis was; dochter, Ik kon niet lopen omdat ze Mijn Voeten hadden vastgebonden, dus wierpen ze Mij op de grond en sleurden Mij aan Mijn haren naar Mijn Kruis; Mijn pijn was ondraaglijk; stukjes vlees, die door de geseling loshingen, werden afgerukt; ze maakten de touwen los van Mijn Voeten en schopten Mij opdat Ik zou opstaan om Mijn Last op Mijn Schouders te nemen; Ik kon niet zien waar Mijn Kruis was, want Mijn Ogen waren vol bloed dat over Mijn gelaat stroomde tengevolge van de doornen die in Mijn Hoofd gedrongen waren; dus tilden zij Mijn Kruis op, legden het op Mijn Schouder en dreven Mij voor zich uit naar de poorten; dochter, o wat was Mijn Kruis zwaar! Ik zocht Mij tastend een weg naar de poort, voortgedreven door de zweep achter Mij; Ik probeerde Mijn weg te zien door het bloed heen, dat in Mijn Ogen brandde;" (9 november 1986)

het kruis dat je zal dragen is Mijn Kruis van Vrede en Liefde, maar om Mijn Kostbaar Kruis te dragen, dochter,  zal je veel zelfoffering moeten doen; wees sterk en draag Mijn Kruis met liefde; met Mij zal je het delen en je zal Mijn  lijden delen;

BLADZIJDEN:  VORIGE  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  VOLGENDE

 
Spiritualiteit
Gebeden
    Liefdevolle Vader
    Het Gebed van Berouw en Bevrijding
    Gebed voor de Bekering van de Wereld
    HET ONZE VADER in het Aramees
    De Heilige Rozenkrans
    De Orthodoxe Rozenkrans of "Het Jezus Gebed"
    Gebed voor de Eenheid
    Heilige John Chrysostom's Inspiratie
    De drie dagelijkse gebeden
    Kruiswegstaties
        Jezus wordt door Pilatus ter dood veroordeeld
        Jezus draagt Zijn Kruis
        Jezus valt onder de last van het Kruis
        Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder
        Simon van Cyrene helpt Jezus het Kruis dragen
        Veronica wist het Gelaat van Jezus af
        Jezus valt voor de tweede maal onder het Kruis
        Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem
        Jezus valt opnieuw onder de last van het Kruis
        Jezus wordt van Zijn klederen beroofd
        Jezus wordt aan het Kruis genageld
        Jezus sterft aan het Kruis
        Jezus wordt van het Kruis genomen
        Jezus wordt in het Graf neergelegd
    Toewijdingen
    Geselecteerde Gebeden
    Heilige Geest, Gever van Leven
Toespraken
Brieven
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
HWLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik, De Heer, Verlang Deze Eenheid
De Voorspreker

 
EERDERE BOODSCHAP:

Ik Zal Je Als Een Teken Van Afwijzing Laten Zien, De Afwijzing Van De Eenheid
 

 
TOP NIEUWS:

Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis is op 8 december
 
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message