DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Kruiswegstaties » Jezus wordt aan het Kruis genageld  »

Kruiswegstaties 

Meditatie uit Waar Leven in God 

11. Jezus wordt aan het Kruis genageld 
(Mt 27,35; Mc 15,25-26; Lc 23, 33-38; Joh 19,18)

"eerst spijkerden ze snel Mijn Polsen vast, en nadat de nagels vast in het Kruis zaten, rekten ze Mijn gebroken Lichaam uit en doorboorden met geweld Mijn Voeten; dochter, o dochter, wat een pijn, wat een doodsangst, wat een kwelling voor Mijn Ziel! verlaten door Mijn geliefden, verloochend door Petrus, op wie Ik Mijn Kerk zou bouwen, verloochend door de rest van Mijn vrienden, alleen gelaten, overgeleverd aan Mijn vijanden heb Ik geschreid, want Mijn Ziel was vervuld van smarten; (9 november 1986)

Ik stond hen toe Mij te kruisigen, alles uit Liefde voor jullie; o kinderen van de Gekruisigde! hoe konden jullie vergeten alles wat Ik voor jullie heb gedaan? de Wijsheid is neergedaald om met geweld en volgens de wet te worden vastgegrepen; Ik was veracht en afgewezen door de mensen, om jullie pijnen te dragen; Ik ben aan het Hout genageld om jullie te bevrijden; Ik stond hen toe Mij te doorboren om jullie te verlossen; Ik aanvaardde een uitermate pijnlijke dood, opdat jullie ziel zou mogen leven en in staat zou zijn aan Mijn Koninkrijk deel te hebben; Ik liet Mijn Bloed in stromen vloeien, opdat jullie het Eeuwige Leven zouden kunnen verwerven, om jullie liet Ik Mij uitmaken voor een zondaar; (2 maart 1989)

hoe is het mogelijk dat jullie elkaar niet beminnen? hoe kunnen jullie Mij eren terwijl jullie selecteren en afwijzen?;"

BLADZIJDEN:  VORIGE   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   VOLGENDE

 
Spiritualiteit
Gebeden
    Liefdevolle Vader
    Het Gebed van Berouw en Bevrijding
    Gebed voor de Bekering van de Wereld
    HET ONZE VADER in het Aramees
    De Heilige Rozenkrans
    De Orthodoxe Rozenkrans of "Het Jezus Gebed"
    Gebed voor de Eenheid
    Heilige John Chrysostom's Inspiratie
    De drie dagelijkse gebeden
    Kruiswegstaties
        Jezus wordt door Pilatus ter dood veroordeeld
        Jezus draagt Zijn Kruis
        Jezus valt onder de last van het Kruis
        Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder
        Simon van Cyrene helpt Jezus het Kruis dragen
        Veronica wist het Gelaat van Jezus af
        Jezus valt voor de tweede maal onder het Kruis
        Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem
        Jezus valt opnieuw onder de last van het Kruis
        Jezus wordt van Zijn klederen beroofd
        Jezus wordt aan het Kruis genageld
        Jezus sterft aan het Kruis
        Jezus wordt van het Kruis genomen
        Jezus wordt in het Graf neergelegd
    Toewijdingen
    Geselecteerde Gebeden
    Heilige Geest, Gever van Leven
Toespraken
Brieven
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
HWLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik, De Heer, Verlang Deze Eenheid
De Voorspreker

 
EERDERE BOODSCHAP:

Ik Zal Je Als Een Teken Van Afwijzing Laten Zien, De Afwijzing Van De Eenheid
 

 
TOP NIEUWS:

Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis is op 8 december
 
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message