DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » De Heilige Rozenkrans » De Mysteries van het Licht »

De Mysteries van het Licht van de Rozenkrans

Meditaties uit Waar Leven in God 

1. De Doop van Jezus in de Jordaan (Mt 3, 13-17)

“waarmee kun je Mijn Heilig Hart vergelijken? met een Fontein die de tuinen vruchtbaar maakt? ja, dus als iemand dorst heeft, laat hij dan tot Mij komen! laat de mens komen en drinken; Mijn Hart is een bron van levend water; kom en dompel jezelf onder in deze stromen1 die uit Mijn Heilige Hart stromen";(28 nov 1996)

1 Jezus sprak over Zijn Geest 

2. Jezus openbaart Zich op de bruiloft van Kana (Jn 2, 1-12)

“vind je troost in Haar omhelzing en in deze zelfde armen die Mijn Zoon door de woestijn naar Egypte hebben gedragen; eer de Moeder die Mij eerde door Haar bereidwilligheid; waarom? heb Ik Haar niet in hoge mate begunstigd? Ik heb grote dingen gedaan voor de Vrouw bekleed met de zon, zodat vanaf die dag, toen Mijn Geest Haar overschaduwde, alle generaties Haar gezegend zouden noemen (...) wie zegt jullie dat Ik niet naar Haar zal luisteren? is jullie Moeder in Kana niet tussenbeide gekomen? deze tekenen zijn getoond opdat jullie geest zou begrijpen wat jullie geest vandaag afwijst1; dit teken was bedoeld voor alle komende eeuwen; de Vrouw, bekleed met de zon, gesierd met Mijn driewerf Heilige Geest, en die de wereld vult, bezit de rang van Moeder van God;” (27 jan 1996)

1 God spreekt alleen tot hen die Onze Heilige Moeder afwijzen, en tot degenen die Haar niet genoeg eer bewijzen. 

3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering (Mk 1, 15)

God komt tot jullie allen, zelfs tot de ellendigste; keert terug naar God en Hij zal terugkeren tot jullie; kom jullie woning opslaan in Zijn Hart, zodat Hij dat doet in jullie hart, maakt bekend dat jullie zonder vurige gebeden niet in staat zullen zijn het Koninkrijk van God te zien; Zijn heerschappij op aarde is nabij; bedenk dat wat God van jullie verlangt verandering van hart is; wees niet bang jullie zonden te bekennen; leef en praktiseer het sacrament van de Biecht. (23 apr 1993)

4. De Gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor (Lk 9, 28-36)

“zoals bij de gedaanteverandering zal Ik Mijn Kerk van gedaante doen veranderen, om alle stralende heerlijkheid van Haar jeugd te hebben, in Haar bruidsdagen” (20 okt 1990) “Mijn Wil zal geschieden op aarde zoals in de Hemel, want jullie zullen één zijn en Mij aanbidden rondom één Tabernakel, met liefde in jullie hart en een Vuur brandend in jullie binnenste; Ik zal Mijn priesterlijk gebed tot vervulling brengen, op aarde zoals in de Hemel; jullie zielen zullen in Mij geworteld zijn, in Liefde, in Eenheid, en vervuld van de uiterste volheid van Mijn Geest; ja, Mijn beminden, Ik zal jullie niet alleen je dagelijks brood geven, maar als een verborgen Schat uit Mijn Hart het Hemelse Manna1, dat omvormt, jullie geest verheft tot een verafbeelding van Mijn Geest; jullie zullen omgevormd worden door de uitstorting van Mijn Geest; (19 dec 1990) “Ik zal van ieder van jullie een stralende stad maken en Ik zal jullie volledig vernieuwen, want dit is de manier waarop Ik jullie gereedmaak voor de bruiloft van Mijn Heilige Geest" (13 mei 1991) “Ik ben op Mijn weg terug om heel Mijn schepping te herscheppen in de goedheid en heiligheid van de Waarheid; (21 dec 1992)

1 Dat is:De Heilige Geest.

5. Jezus stelt de Heilige Eucharistie tijdens het Laatste Avondmaal (Joh. 13)

“Ik openbaar jullie Mijn genade en de redding is jullie gegeven door Mijn Zoon, Jezus Christus; om jullie te bevrijden heeft Hij Zichzelf voor jullie geofferd; om jullie te kunnen laten deelhebben aan een Goddelijk Leven heeft Hij de Heilige Eucharistie ingesteld, om jullie te heiligen en deel te doen hebben aan Zijn Lichaam en Bloed; jullie hebben geen deel aan gewoon brood en aan gewone wijn, maar aan God Zelf; als jullie slechts zouden willen nadenken over dit Mysterie en het ten volle zouden begrijpen! de Onbereikbare God is bereidbaar voor jullie, de Onzichtbare God is zichtbaar voor jullie, en bereid jullie te vergoddelijken; Hij, Wiens pracht alle engelenmachten, alle wezens en alles wat geschapen isovertreft, staat tot je beschikking, schepping! God Zelf wordt jullie aangeboden om jullie je goddelijkheid terug te geven door jullie ziel te vergoddelijken om het Eeuwige Leven binnen te gaan; Ik zal Mijn Eucharistie weer oprichten in de huizen die beroofd zijn van Mijn Tegenwoordigheid, en zij zullen heilig worden"; (16 okt 2000)

 

 

4.De opdracht van het Kind Jezus in de Tempel

Jezus zegt: ‘vandaag kijk Ik neer vanuit de Hemel om de zuivere harten te tellen; wat moet Ik zeggen? was Mijn Offer tevergeefs? Mijn Geest is gebroken… Ik heb Mijzelf voor jullie geofferd om jullie te bevrijden van alle slechtheid, en een volk te zuiveren, zodat het Mijn volk zou kunnen zijn, dat geen ander ideaal zou hebben dan om goed te doen; Ik heb alles gedaan opdat jullie gerechtvaardigd zouden kunnen worden door genade, en erfgenamen zouden kunnen worden van Mijn Koninkrijk; Ik heb jullie allen intensief en met groot medelijden Mijn Wet geleerd, door jullie te vernieuwen met de Heilige Geest van Genade, door Mij zelf steeds weer te herhalen; Ik onderricht nu door jullie instructies te geven op de manier van de Heilige Wijsheid; het is geen nieuwe leer, maar dezelfde van de Bruid[1], waarop je kunt vertrouwen, jullie allen behoren tot Mijn


 

[1] Jezus sprak over Zijn Geest.

 
Spiritualiteit
Gebeden
    Liefdevolle Vader
    Het Gebed van Berouw en Bevrijding
    Gebed voor de Bekering van de Wereld
    HET ONZE VADER in het Aramees
    De Heilige Rozenkrans
        De Blijde Mysteries
        De Mysteries van het Licht
        De Droevige Mysteries
        De Glorierijke Mysteries
    De Orthodoxe Rozenkrans of "Het Jezus Gebed"
    Gebed voor de Eenheid
    Heilige John Chrysostom's Inspiratie
    De drie dagelijkse gebeden
    Kruiswegstaties
    Toewijdingen
    Geselecteerde Gebeden
    Heilige Geest, Gever van Leven
Toespraken
Brieven
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
HWLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Hoe Zal De Triomf Zijn?
 
EERDERE BOODSCHAP:

Mededogen En Liefde Openbaart Zich Aan De Mensheid
 

 
TOP NIEUWS:

De Eerste Online Getuigenisbijeenkomst - Zaterdag 14 november 19.00 uur
Met professor in de Theologie: Niels-Christian Hvidt, die vanuit Denemarken in het Engels tot ons spreekt.
 
NIEUW BOEK: De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook (video)
De langverwachte Nederlandse publicatie van de internationale bestseller 'Heaven Is Real, But So Is Hell' van Vassula Rydén, is verschenen.
 
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Het COVID-19-vaccin en "het merkteken van het beest".

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message