DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » De Heilige Rozenkrans » De Glorierijke Mysteries »

De Glorierijke Mysteries 

Meditaties uit Waar Leven in God 

1. Jezus verrijst uit de doden (Mt 28,1-15; Mc 16,1-18; Lc 24,1-12; Joh 20,1-28)

"Heer der heerscharen, zalving van onze ziel, driewerf heilig Licht, U vergoddelijkte Uw Goddelijk Lichaam terwijl U op aarde verbleef, door Uw Verrijzenis, door Het geestelijk en onbederfelijk te maken; U overwon alle materiele dingen van de aarde; U triomfeerde over de Dood; U schiep een Openbaring1 voor alle eeuwigheid; Beminnaar van de mensheid, U bent de levende God die ons Uw Bruid2 hebt gegeven waarin Zij de Waarheid handhaaft en haar veilig bewaart; ah, driewerf heilig Licht, U werd zichtbaar gemaakt in vlees om ons de Vader te tonen; de Vader die is in U en U bent in Hem"; (31 dec 2000)

1 De Heilige Schrift
2 De Kerk

2. Jezus stijgt op ten Hemel (Lc 24,39-53; Mc 16,19-20; Hnd 1,6-9)

"blijf Mij trouw en smacht naar alles wat Ik ben, om alles uit te wissen wat jij bent; vernietig alles wat jij bent door alles wat Ik ben in je op te nemen; bid voor de bekering van de zielen, bid om vrede, liefde en eenheid; herinner je Mijn Oneindige Liefde, een Liefde die niemand op aarde ten volle kan begrijpen; Ik zegen je; keer je tot Mij en zegen Mij"; (20 juli 1990)

3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen (Hnd 1,14 - 2,47)

"Mijn Heilige Geest uitte herhaaldelijk uitspraken tegenover jullie die allen zoeter zijn dan honing, zelfs zoeter dan die welke druipt uit de honingraat; Ik heb heel de kosmos geurig gemaakt door Mijn schepping te zalven; Ik heb ieder, die Mij wenste te kennen, toegestaan Mij te naderen en de genade uit Mijn Mond in te ademen, die zij nodig hebben om hun ziel vredig en hun hart op Mij en Mijn Wet geënt te houden...
wie anders zou de ziel een zodanige kalmte en vrijheid kunnen geven dan Mijn Heilige Geest? wat anders zou jullie ziel kunnen verheffen tot de Goddelijke dan Mijn welwillendheid en de onuitsprekelijke minzaamheid van Mijn Liefde?" 
(7 aug 2002)

4. Maria wordt in de Hemel opgenomen (Apk 2,11)

"het Onbevlekt Hart van Mijn Moeder is verenigd met het Mijne; Ik verlang van ieder van jullie de devotie die Haar Onbevlekt Hart toekomt; zie je, dochter, hoe Onze Goddelijke Harten bedekt zijn met doornen, door de mensen die Ons alleen ondankbaarheid, heiligschennis en een gebrek aan liefde tonen, het is het geheel van hun zonden;
Vassula, Ik, die het Woord ben, bemin en respecteer Haar; Ik verlang dat jullie Mijn Moeder benaderen en Haar eren zoals Ik Haar eer; Ik verlang dat iedere knie zich buigt om Haar te eren; Ik verlang dat jullie de Rozenkrans bidden en jullie Heilige Moeder groeten; Ik verlang dat jullie eerherstel geven voor jullie zonden en Haar vragen jullie dat te leren;"
(25 jan 1988)

5. Maria wordt in de Hemel gekroond (Apk 12,1 )

"... Zij is de Koningin van de Hemel, Zij is Mijn Moeder en jouw Moeder, de beminnelijkste van alle vrouwen, mooi als de Hemel, stralend als Mijn Glorie, uniek in Haar Volmaaktheid, de Verrukking van Mijn Ziel; Zij is de Vrouw met de twaalf sterren als een kroon op Haar Hoofd, het Vat van Mijn Heerlijkheid, een Weerspiegeling van Mijn Eeuwig Licht;
Zij is degene wier Aanwezigheid in Mijn Hoven alle sterrenbeelden tesamen in glans overtreft;
Zij is het Vat van het Ware Licht, van het Woord, dat vlees geworden is en dat onder jullie heeft geleefd"; "
(11 nov 1993)
"kijk, Ik heb Haar niet alleen aangewezen als de Koningin van Mijn engelen en Mijn schepselen, maar Ik heb Haar bestemd Mijn Troon te zijn"; (25 mrt 1996)

 
Spiritualiteit
Gebeden
    Liefdevolle Vader
    Het Gebed van Berouw en Bevrijding
    Gebed voor de Bekering van de Wereld
    HET ONZE VADER in het Aramees
    De Heilige Rozenkrans
        De Blijde Mysteries
        De Mysteries van het Licht
        De Droevige Mysteries
        De Glorierijke Mysteries
    De Orthodoxe Rozenkrans of "Het Jezus Gebed"
    Gebed voor de Eenheid
    Heilige John Chrysostom's Inspiratie
    De drie dagelijkse gebeden
    Kruiswegstaties
    Toewijdingen
    Geselecteerde Gebeden
    Heilige Geest, Gever van Leven
Toespraken
Brieven
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
HWLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

God Houdt Nooit Op Zichzelf Aan Jullie Allen Te Geven
 
EERDERE BOODSCHAP:

Zij Die Zich Tegen Petrus Verzetten, Verzetten Zich Tegen Mijn Kerk
Buig Om Te Verenigen

 

 
TOP NIEUWS:

NIEUW BOEK: De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook (video)
De langverwachte Nederlandse publicatie van de internationale bestseller 'Heaven Is Real, But So Is Hell' van Vassula Rydén, is verschenen.
 
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Het COVID-19-vaccin en "het merkteken van het beest".
 
Onze Lieve Vrouw Eren
Onze Lieve Vrouw te eren in het bijzonder het sublieme geschenk van het Goddelijk Moederschap.

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message