DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Toewijdingen » Toewijding aan het Heilig Hart van Jezus »

Toewijding aan het Heilig Hart 

26 januari 1992

Heilig Hart van Jezus,

kom en maak U volledig van mij meester 
opdat mijn motieven Uw Motieven zijn, 
mijn verlangens Uw Verlangens,  
mijn woorden Uw Woorden, 
mijn gedachten Uw Gedachten, 
en sta mij dan toe me 
in de diepste plaats  
van Uw Heilig Hart te nestelen; 
vernietig mij volkomen;
ik, Vassula, 
zal Uw Heilig Hart aanbidden 
uit het diepst van het mijne,
ik beloof Uw Heilig Hart te dienen
met een innerlijk vuur,
ik zal U dienen
met nog gloeiender ijver dan ooit;

ik ben zwak,
maar ik weet dat Uw Kracht
mij zal steunen;
sta mij niet toe dat ik U uit het oog verlies,
en laat ook niet toe dat mijn hart
naar elders fladdert;

ik, Vassula,
zal uitsluitend Uw Heilig Hart zoeken
en alleen naar U verlangen;

Heilig Hart van Jezus,
laat mij afkerig zijn
van alles wat strijdig is
met Uw Heiligheid en Uw Wil;
zift mij door en door,
dat geen enkele rivaal in mij blijft;
trek vandaag
de banden van Liefde strakker aan
waarmee U mij hebt omgord,
laat mijn ziel dorsten naar U
en mijn hart ziek zijn van liefde voor U;

Heilig Hart van Jezus,
wacht niet,
kom en verteer mijn hele wezen
met de Vlammen van Uw vurige Liefde;
wat ik voortaan ook zal doen,
zal slechts worden gedaan voor Uw
Belangen en Uw Glorie,
en niets voor mijzelf;

ik, Vassula,
wijd mijn leven aan U toe
en vanaf vandaag ben ik bereid
de slavin van Uw Liefde te zijn,
het slachtoffer van Uw Brandende
Verlangens en van Uw Passie,
de weldaad voor Uw Kerk
en het speelgoed van Uw Ziel;

doe mijn gelaatstrekken gelijken
op die van Uw Kruisiging
door de bitterheid die ik zal ervaren
vanwege de doofheid van de zielen en bij
het zien van hun val;
geef aan mijn ziel haar vervulling;

Heilig Hart van Jezus,
bespaar mij Uw Kruis niet,
evenals de Vader U niet heeft gespraard;
beteugel mijn ogen, mijn gedachten
en mijn verlangens,
om de gevangene te zijn
van Uw Heilig Hart;

onwaardig ben ik, en ik verdien niets,
maar help mij te leven
volgens mijn akte van toewijding
door trouw te zijn en onvermoeibaar
Uw Heilige Naam aan te roepen;
laat mijn geest alles afwijzen
wat niet van U is;

Heilig Hart van Jezus,

laat mijn ziel meer dan ooit tevoren,
de Merktekenen van Uw Lichaam dragen
voor de bekering van de zielen;

ik, Vassula,
onderwerp vrijwillig mijn wil aan Uw Wil,
nu en altijd; amen;

 
Spiritualiteit
Gebeden
    Liefdevolle Vader
    Het Gebed van Berouw en Bevrijding
    Gebed voor de Bekering van de Wereld
    HET ONZE VADER in het Aramees
    De Heilige Rozenkrans
    De Orthodoxe Rozenkrans of "Het Jezus Gebed"
    Gebed voor de Eenheid
    Heilige John Chrysostom's Inspiratie
    De drie dagelijkse gebeden
    Kruiswegstaties
    Toewijdingen
        Toewijding aan het Heilig Hart van Jezus
        Toewijding aan de Twee Heilige Harten
    Geselecteerde Gebeden
    Heilige Geest, Gever van Leven
Toespraken
Brieven
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
HWLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

De Schrift Is Een Spiegel Die Mij Weerspiegelt
 
EERDERE BOODSCHAP:

Kleine Dingen Behagen Mij
 

 
TOP NIEUWS:

NIEUW BOEK: De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook (video)
De langverwachte Nederlandse publicatie van de internationale bestseller 'Heaven Is Real, But So Is Hell' van Vassula Rydén, is verschenen.
 
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Het COVID-19-vaccin en "het merkteken van het beest".
 
Onze Lieve Vrouw Eren
Onze Lieve Vrouw te eren in het bijzonder het sublieme geschenk van het Goddelijk Moederschap.

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message