DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebedsgroepen » Richtlijnen voor Gebedsgroepen »

Enkele Richtlijnen van Vassula voor de WLIG Gebedsgroepen

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u enkele instructies voor de HWLIG-gebedsgroepen te geven:

Ik wens alle lezers en gebedsgroepen van Waar Leven in God te informeren over hoe we een Waar Leven in God leven gebaseerd op basis van de Geest van Christus, zodat we als Hem zullen worden en Zijn wegen volgen. In de boodschappen en de spiritualiteit van Waar Leven in God leren we om: meelevend te zijn, onszelf uit te wissen, klein te zijn, nederig, geduldig, verdraagzaam, zachtmoedig, zachtaardig, verenigd, zwak in de betekenis van Jezus, en ons totaal overgegeven in Christus. We willen graag als kinderen zijn.

Wil je groeien in de liefde van God? Vergeld kwaad met liefde; heb elkaar lief. Word vervolgens een getuige en je kunt duizenden aantrekken tot de onderrichtingen van Waar Leven in God. Jezus leerde mij hoe de Bijbel te lezen en Hijzelf legde het aan mij uit. Ik ben Zijn leerlinge. Door het aan mij uit te leggen legt Hij het aan al degenen uit die Waar Leven in God lezen. Jezus geeft ons wat nodig is voor onze bekering, voor onze tijd. We hebben opgemerkt dat degenen die de boodschappen lezen, door passages te onderstrepen van Waar Leven in God, en de boodschappen 2, 3, 4, 5 keer vanaf het begin herlezen, dat zij vandaag de dag degenen zijn die de grootste apostelen van Waar Leven in God zijn en een grote overvloed aan goede vruchten geproduceerd hebben om aan Onze Lieve Heer aan te bieden. Ze hebben heel gemakkelijk gebedsgroepen opgericht, omdat ze gevormd werden zoals ik gevormd werd in de geest van Waar Leven in God en ze staan ​​solide. Ik heb gemerkt dat de volgelingen van Waar Leven in God ook mensen zijn die zeer, zeer sterk zijn. Sterk in de zin van het tegenover oppositie staan en vervolging, en hoe hier mee om te gaan; dit wordt gegeven door de Geest.

Als iemand een gebedsgroep voorbereidt, dient men altijd in gedachte te houden wat de heilige Paulus zei: "Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in alle nederigheid de ander hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten ... iedereen dient zichzelf weg te cijferen. Beschouw altijd de andere persoon als beter dan jezelf ... Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was."

Als God een charisma wil geven, kan niemand Hem tegenhouden, Hij geeft hem. Maar als je ernaar verlangt, dan is het mogelijk dat de duivel komt. Dus, men dient op zijn hoede te zijn. In feite, zelfs als we denken dat we door genade een charisma of een mystieke genade verkregen hebben, moet men het ontkennen en het verwerpen en er in het begin tegen strijden, en als het niet van God komt gaat het weg en als het van God komt verdubbelt het zich in haar kracht. (Ik heb in het begin Jezus ongeveer 3 maanden lang weggejaagd, nadat mij was verteld dat Hij de duivel zou kunnen zijn ...)

Als mensen mij vragen of ik de gave van genezing heb, zeg ik: "Ik heb die niet." Ik genees niet, alhoewel er steeds genezingen zijn. Ik ben het niet die geneest, zelfs niet degenen die op wonderbaarlijke wijze genezen werden van kanker en van allerlei dodelijke ziektes. Ik weet dat ik het niet ben en ik kan dus gewoonweg niet zeggen dat ik over deze gave beschik. Ik zeg altijd: “Ik heb niet genezen en ik heb niet de gave van genezing.” Als iemand genezen wordt is het omwille van zijn of haar geloof en de Heilige Geest, die de Gever van Leven is en hen genezen heeft... Hij is de Geneesheer, niet ik, ik heb niets en heb niets gedaan en verdien niets....

Iemand die mensen zijn of haar handen oplegt, moet klein en nederig blijven, uitgewist, wetende dat het niet in zijn of haar macht ligt, deze zegening, maar in de macht van de Geest. De maximale nederigheid is niets te zijn.

Ik zou graag jullie groepen willen waarschuwen over bepaalde dingen die zich kunnen ontwikkelen en die de groep vernietigt. Als een groep oppervlakkig is en zich niet uitbreidt, maar kleiner wordt, of de interesse verliest en andere boodschappen gaat volgen die niet eens afkomstig zijn van God, dan zou het kunnen zijn dat ze niet meditatief de boodschappen gelezen hebben - en ook niet de Heilige Schrift openden - om te groeien in heiligheid en te worden doordrongen door de liefde van God. En dus drogen ze uit. Ze zullen zijn als degenen die zich richten op en alleen maar spreken over gebeurtenissen, data, tekenen, etc..

Waardoor vervielen deze mensen weer in hun eerste fase, net als vóór hun bekering? We kwamen erachter dat het diegenen waren die nooit echt geworteld waren in Christus, niet vertrouwden op genade voor innerlijke kracht, maar vertrouwden op hun eigen kracht. Ze hebben nooit de boodschappen gelezen die contemplatief zijn en die je leren om in stil gebed met God te zijn en Zijn aanwezigheid te voelen, waarin God de ziel verheft en haar verenigt in Zijn liefde. De Heilige Schrift waarschuwt ons door ons te zeggen: "Streeft naar vrede met alle mensen, en naar een heilig leven, want zonder dat zal niemand de Heer zien. Past op dat niemand van u de genade van God verspeelt. Laat geen bitter, schadelijk onkruid opkomen dat uw hele gemeente vergiftigt.” (Heb. 12:14-15) Dus, volg Jezus na. God zelf heeft gezegd: "Ik zal je niet verzaken of je verlaten." Waar er liefde is daar is God.

Vergeet niet dat bekering het grootste wonder van alle wonderen is.

Vassula, 8 december 1998

 
Spiritualiteit
Gebeden
Toespraken
Brieven
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
    Vind een Gebedsgroep in uw buurt
    Richtlijnen voor Gebedsgroepen
    Richtlijnenboekje voor de Gebedsbijeenkomst
    Gebedsgroepen - Vragen & Antwoorden (Q&A)
    Stichtingen van Waar Leven in God
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
WLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Wil Jullie Ontrouw Genezen
 
EERDERE BOODSCHAP:

Elke Stap Die Je Zet In Mijn Naam Zegen Ik
 

 
TOP NIEUWS:

De Onderscheiding van Gods Wil
Lezing 13 maart 2021 door Fr. Dr. Joseph Iannuzzi STL, STh.D.

ANDER NIEUWS:
Profetieën Die Voor Dit Einde Van
De Tijden Worden Gerealiseerd

Onder de vele boodschappen van Waar Leven in God die ons al die jaren zijn gegeven, liep ik snel door een aantal van hen heen die lijken te profeteren wat er in onze dagen met COVID-19 gebeurt. De Heer roept ons sinds 1985 vanuit Zijn uitbundige Liefde in
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message