DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebedsgroepen » Stichtingen van Waar Leven in God »

Stichtingen van Waar Leven in God

door Vassula

De goddelijke boodschappen van Waar Leven in God begonnen op 28 november 1985. Het is aan mij geopenbaard dat deze boodschappen naar elke natie zullen gaan, dat wil zeggen, ik zal het woord dat Hij mij gegeven heeft echoën aan elk volk.

Deze boodschappen omvatten het geheel aan spiritualiteit, in het bijzonder de Heilige Drie-eenheid. Deze Spiritualiteit is zeker een schat. God geeft ons een banket vandaag en Hij selecteert mensen om de instrumenten van Waar Leven in God te zijn. Deze boodschappen zijn voor ons allemaal en we zouden ons allemaal verantwoordelijk moeten voelen voor deze boodschap. Het behoort net zo zeer toe aan jou als aan mij.

Het werken van een WLIG "eenheid" of stichting kan vergeleken worden met een kantoor. God is de baas van het kantoor. Vervolgens zijn er de secretaresses, de griffiers en andere werknemers, die de baas in dienst heeft. Welnu, deze Baas neemt alleen de ellendigen en de invaliden in dienst; en omdat niemand perfect is, zullen er zeker fouten gemaakt worden. Zo zal de dove man de blinde man vertellen: “Je hebt niet gelezen wat ik schreef.” Omdat invaliden in dienst zijn genomen, kan niemand de ander beschuldigen. We moeten begrijpen dat als we tot instrumenten van deze boodschappen worden, is het niet omdat we de beste zijn, maar omdat we de ergste zijn. We moeten klein en nederig blijven, en door zo te doen wordt God zelfs nog meer verheerlijkt! Hoe nederiger je wordt, hoe meer de Heilige Geest in je kan ademen. Het moment dat je begint 'iemand' te worden, begin je af te wijken en ga je eigen ding doen.

We zijn blij om te zien dat er over de hele wereld WLIG groepen zijn met dezelfde geest, soortgelijke mensen die op dezelfde manier functioneren... en het lijkt erop dat in WLIG God diegenen selecteert die sterk zijn. Maar vergeet niet dat God je zwakheid met Zijn kracht vult, en dat is de reden waarom je nooit wankelt, dat wil zeggen dat je niet met elke wind meewaait.

Tussen de organisatoren van het WLIG apostolaat moet er geen concurrentie of rivaliteit zijn, omdat er dan verdeeldheden zullen zijn. God wil dat wij ons verenigen. Als er verdeeldheden onder jullie zijn over het verkondigen van deze boodschappen van eenheid, zal het Satan zijn die zegeviert, omdat niemand naar deze boodschappen van Eenheid zal luisteren als jullie jezelf verdelen. Iedereen moet elkaar respecteren en werken (samen)! Jezus zegt: “doe je best en Ik doe de rest.”

Je moet niet alleen lezen, maar de Boodschap leven. Onze Heer wil je transfigureren in het instrument dat Hij wil dat je bent. Dus het is noodzakelijk, nadat je de boodschap gelezen hebt, te veranderen alvorens te getuigen. Wat wij nastreven is een bekering, een “zich tot God wenden” en “een verandering van hart” - dit is de manier waarop God in de WLIG boodschappen begint. Hij wil dat we ons bewust zijn van Zijn Liefde en dat datgene waarmee we bezig zijn geweest verkeerd is. Vervolgens, door het veranderen van ons leven en met een nieuw hart, verkrijgen we Zijn liefde en kun je dit doorgeven aan anderen. Je dient aan anderen door te geven wat je ontvangt.

Jezus zegt dat deze boodschap voor jullie allemaal is, want je bent zo kostbaar in Zijn ogen. Hij kwam tot jullie met Zijn zaad (de WLIG Boodschap), zodat jullie haar zaaien in jullie grond; en als je je hart erop instelt de grond te bewerken, zal de oogst zeker rijk en overvloedig zijn. Als je dit veel doet, zal de aarde reageren op het graan; dan zal iedereen weten van Zijn liefde en op Zijn oproep reageren. Als je luistert naar Zijn oproep om met je hart voor Hem te werken, om Zijn Boodschap te verspreiden, zal Hij je helpen! Door het verkondigen van deze boodschap zullen er vervolgingen zijn. Tot het einde van je leven zul je worden vervolgd omwille van Jezus; maar vergeet niet, dat als je leeft in God en Zijn vrede in jou woont, zul je niet verstoord worden door wat voor vervolgingen er ook zullen komen. We moeten Jezus volledig vertrouwen.

Weet je waarom deze boodschappen zo hevig aangevallen worden door Satan? Omdat deze boodschappen zo krachtig zijn en door middel van deze boodschappen worden een heleboel mensen gered. Jullie moeten volhouden!

Vassula

 
Spiritualiteit
Gebeden
Toespraken
Brieven
Maria
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
    Vind een Gebedsgroep in uw buurt
    Richtlijnen voor Gebedsgroepen
    Richtlijnenboekje voor de Gebedsbijeenkomst
    Gebedsgroepen - Vragen & Antwoorden (Q&A)
    Stichtingen van Waar Leven in God
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
WLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Wil Jullie Ontrouw Genezen
 
EERDERE BOODSCHAP:

Elke Stap Die Je Zet In Mijn Naam Zegen Ik
 

 
TOP NIEUWS:

De Onderscheiding van Gods Wil
Lezing 13 maart 2021 door Fr. Dr. Joseph Iannuzzi STL, STh.D.

ANDER NIEUWS:
Profetieën Die Voor Dit Einde Van
De Tijden Worden Gerealiseerd

Onder de vele boodschappen van Waar Leven in God die ons al die jaren zijn gegeven, liep ik snel door een aantal van hen heen die lijken te profeteren wat er in onze dagen met COVID-19 gebeurt. De Heer roept ons sinds 1985 vanuit Zijn uitbundige Liefde in
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message