DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Maria » Onze Lieve Vrouw Eren » Haar Titels »

Titels van Maria

De Heer Zelf siert Zijn Moeder met vele eretitels in de Boodschappen. Hier zijn er veel van:

Heilige Moeder van God (10.2.88 ; 10.5.88 ; 3.12.88 ; 5.10.92 ; 
27.1.96 ; 25.3; 3.4.969.4.96)
Gezegende Maagd der maagden, (3.4.96)
Heilige Co-redemptrix (Medeverlosseres), (11.11.93 ; 25.3.96)
Moeder van de Heer, (10.1.90)
Moeder van het Vleesgeworden Woord, (10.2.88 ; 22.4.90)
Moeder van Christus, (6.9.86 ; 9.11.86 ; 29.4.87)
Moeder van de Verlosser, (31.1.90)
Moeder van Goddelijke Genade, (25.3.96)
Beminde Moeder van God,(10.2.88),
Moeder geëerd door God,(8.10.97 ; 25.1.88 ; 19.3.88)
Bid voor ons eerwaardige Moeder,(22.12.87)
Bid voor ons vererenswaardige Moeder,(22.12.87)
Moeder die de komst van de Heer voorafgaat, (10.10.90)
Moeder die onze Verlosser ontving,(13.12.92)
Moeder die God ontving,(14.8.89)
Moeder van de Ware Wijnstok,(4.4.97)
Moeder van Goddelijke Liefde,(4.4.97)
Moeder die onze God voedde,(10.2.88)
Moeder wier armen de Zoon door de woestijn droegen, (27.1.96)
Moeder onafscheidelijk van God, (26.1.88)
Moeder van de onvergelijkelijke Verlossing, (25.3.96 ; 4.4.97)
Moeder van onze Redder,(15.8.88 ; 26.9.88 ; 31.1.90 ; 10.10.90)
Moeder van de hele mensheid (26.9.88 ; 21.11.88 ; 24.11.91 ; 9.9.92 ; 5.10.92)
Moeder van Smarten,(8.1.87 ; 6.8.88 ; 14.11.91)
Moeder dicht bij allen die U aanroepen, (25.3.96)
Moeder van Altijddurende Bijstand, (1.5.92 ; 15.4.96)
Moeder van het Onbevlekt Hart,  (25.1.88 ; 30.1.88)
Moeder van de discipelen, (25.3.96 ; 4.4.97)
Moeder van de Profeten,  (4.4.97)
Moeder van de charisma’s, (25.3.96 ; 4.4.97)
Moeder van de Triomf , (25.3.96 ; 4.4.97)
Moeder van onbeperkte genaden, (25.3.96)
Onze Moeder (Notre Mère) (9.11.86 ; 15.12.86 ; 2.19.87 ; 7.9.87 ; 23.9.87 ; 24.9.87 ; 
8.10.87 ; 4.12.87 ; 12.12.87 ; 26.12.87 ; 6.1.88 ; 25.1.88 ; 
26.1.88 ; 31.1.88 ; 10.2.88 ; 3.6.88 ; 7.6.88 ; 9.8.88 ; 
15.8.88 ; 19.8.88 ; 26.9.88 ; 5.10.88 ; 21.11.88 ; 7.12.88;
22.1.89 ; 3.3.89 ; 26.3.89 ; 13.8.89 ; 13.9.89 ; 10.3.90 ;
15.5.90 ; 31.1.91 ; 7.2.91 ; 8.4.91 ; 13.6.91 ; 18.6.91 ;
2.8.91 ; 4.8.91 ; 10.8.91 ; 12.8.91 ; 15.9.91 ; 5.10.91 ;
17.10.91 ; 13.11.91 ; 3.3.92 ; 4.3.92 ; 20.4.92 ; 1.5.92 ;
5.5.92 ; 15.5.92; 10.6.92 ; 2.7.92 ; 7.7.92 ; 10.7.92 ;
20.7.92 ; 9.9.92 ; 14.9.92 ; 8.10.92 ; 1.11.92 ; 13.12.92 ;
22.2.93 ; 26.4.93 ; 25.5.93 ; 3.6.93 ; 6.12.93 ; 19.4.94 ;
19.1.95 ; 13.10.95 ; 10.11.95 ; 25.3.96 ; 3.4.96 ; 9.4.96 ;
26.1.97 ; 4.4.97 ; 12.4.97 ; 26.1.98 ; 9.4.98
Onze Moeder (Notre Maman), (15.8.88)
Onze Opvoedster, (8.6.90)
Maagdelijke borst van genade en waarheid, (25.3.96)
De meest Heilige van alle Maagden, (25.3.96)
Onbevlekte Ontvangenis, (25.3.96)
De mooiste van alle vrouwen, (5.10.92 ; 11.11.93)
Vrouwe zeer begunstigd door God, (27.1.96)
Vrouwe met de zeldzaamste essenties van deugden,  (5.10.92)
Vrouwe zo mooi als de Hemel, (11.11.93)
Vrouwe geheel gekleed met deugden, (25.3.96)
Vrouwe van unieke perfectie,  (5.10.92 ; 11.11.93)
Vrouwe genaamd Gezegende door alle generaties, (27.1.96)
Vrouwe in wie de Schepper van hemel en aarde verrukt is
door Je luister (25.3.96)
Vrouwe die demonen van angst verlamd, (25.3.96)
Vrouwe wier Handen stralen van Genade (25.3.96)
Vrouwe bovenal door God geplaatst, (25.3.96)
Vrouwe stralend met de Heerlijkheid van God, (11.11.93)
Vrouwe van de Apocalyps,  (9.9.92)
Vrouwe bekleed met de Zon, (11.11.93 ; 27.1.96 ; 25.3.96)
Vrouwe versierd met de Heilige Geest, (27.1.96)
Zon om onze angstaanjagende duisternis te verlichten, (25.3.96)
Groot Teken aan de Hemel, (25.3.96)
Groot Teken dat de hemelen verlicht, de Duisternis beangstigt,
(25.3.96)
Zuil van schitterend vuur in de nacht om onze schreden te leiden,  
(25.3.96)
Brandende Oven van Goddelijke Liefde,  (25.3.96)
De Mooiste Liefde, (25.3.96)
Onophoudelijk gebed, (25.3.96)
Onophoudelijke aanbidding voor God, (25.3.96)
Herstellende Wierook, (25.3.96)
Troosteres van onze Trooster, (11.11.93)
Medeverlosseres van onze Verlosser, (11.11.93),
Pure emanatie van de Heerlijkheid van God,  (25.3.96)
Het Zoetste Lied van de Psalmisten, (11.11.93)
Nieuw Lied van God, (25.3.96)
Harp van God,(25.3.96)
Citadel van God, (25.3.96)
Stad van God (3.4.96)
Verheven Schat van God, (25.3.96)
Meesterstuk van de Vader, (11.11.93 ; 25.3.96)
Subliem Meesterstuk van Jahweh, (25.3.96)
Verrukking van het Hart van God, (3.4.96)
Verrukking van de Ziel van God, (11.11.93)
Paradijs voor God, (25.3.96)
Beeld van de Goedheid van God,  (25.3.96)
Genade in Genade, (11.11.93)
Weerspiegeling van het Eeuwige Licht van God, (11.11.93)
Troon van de Koning der koningen, (25.3.96)
Troon van Wijsheid, (25.2.98)
Troon van God, (25.3.96 ; 4.4.97)
Hemelse Troon van de Allerheiligste Drie-eenheid, (4.4.97)
Schitterend Tabernakel van God, (25.3.96)
Thema van de Vreugde van God, (11.11.93)
Eer en Trots van God, (11.11.93)
Deugdzaam Maagdelijk Hart,  (25.3.96 ; 4.4.97)
Koninklijk Hart vol van goedgunstigheid en goedheid, (4.4.97)
Gezegend Hart van de gezegende harten, (25.3.96)
Lichtgevend Hart, (25.3.96)
Hart zo helder dan de dag, (25.3.96)
Brandend Hart van grenzeloze liefde, (25.3.96)
Onvergelijkbaar Hart, (25.3.96)
Allerheiligst Hart van de Heiligen, (25.3.96)
Hart dat onze Koning droeg, (25.3.96)
Hart dat alles deelde tot aan het Kruis, (25.3.96)
Hart beloofd te triomferen met het Hart van God, (25.3.96)
Hart verenigd met het Hart van God in Een Hart, (25.3.96)
Hart van het Hart van God, (25.3.96)
Beeld en gelijkenis van het Heilig Hart, (25.3.96)
Schip van Waar Licht, (11.11.93)
Vat van de Heerlijkheid van God, (11.11.93)
Vat van het vleesgeworden Woord, (11.11.93)
Nieuwe Eva, (25.3.96)
Ware Wijnstok van de Wijngaard, (25.3.96)
Omheinde tuin, (5.10.92 ; 25.3.96)
Verzegelde fontein, (5.10.92 ; 25.3.96)
Fontein die de tuinen vruchtbaar maakt, (25.3.96)
Ark van het Verbond, (10.10.90)
Ark van het Verbond van de Goddelijke Werken van God,  (4.5.88)
Ark van het Verbond van het Woord van God, (26.12.87)
Poort der Hemel, (10.10.90 ; 11.11.93)
Deur wijd open naar de Hemel, (25.3.96)
Pad dat iedereen naar God leidt,  (25.3.96)
Morgenster, (11.11.93)
Troost van ons leed, (25.3.96)
Onze Voorspreekster, (27.7.92)
Onze Verdedigster,  (1.11.92)
Ons Schild, (29.1.88)
Onze Verdedigster, (2.8.91 ; 21.7.92)
Bemiddelaarster van alle goedheid, (4.4.97)
Kroon van Heerlijkheid van God, (25.3.96)
Bruid van de Heilige Geest, (11.11.93 ; 25.3.96 ; 4.4.97)
Koningin gekroond door de Hand van God, (23.3.88)
Gekroonde Koningin in tegenwoordigheid van
het hele hemelse hof, (25.3.96)
Gekroond met twaalf sterren, (8.10.87 ; 11.11.93)
Koningin van de Hemel, (8.10.87 ; 22.12.87 ; 10.2.88 ; 23.3.88 ; 10.5.88 3.12.88 ; 12.6.89 ; 
10.10.90 ; 13.10.91 ; 17.10.91 ; 11.11.93 ; 25.3.96 ; 3.4.96)
Koningin geëerd door God, (8.10.87)
Koningin altijd in aanwezigheid bij de troon van de Allerhoogste,
(25.3.96)
Koningin van de Schepselen, (25.3.96)
Koningin van de Engelen, (25.3.96)
Koningin van de Aarde,  (25.3.96)
Koningin van de Vrede, (10/10/90 ; 3.11.90)

O Koninklijke Maagd,
onafscheidelijk verenigd met het Hart van Jezus,
ik offer U op alle zondaars van de wereld
die Uw Zoon beledigen in het Heilig Sacrament;
mogen zij die Hem slaan, bij God vergeving vinden
door Uw Onschuld, Uw Heiligheid en Uw Zoet Hart
dat het Heiligste Tabernakel van God werd;
amen;

 
Spiritualiteit
Gebeden
Toespraken
Brieven
Maria
    Onze Lieve Vrouw Eren
        Maria in de Heilige Schrift
        Haar Titels
        Waarom de Rozenkrans
        Maria, Onze Moeder
        Koningin van de Hemel
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
WLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Aanbid De Schepper Van Hemel En Aarde
 
EERDERE BOODSCHAP:

Ik Heb Je Geroepen Tot Een Leven Van Vrede
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message