Vassula heeft zojuist verzocht dat aan de mensen van Het Ware Leven in God wordt gevraagd om dagelijks, gedurende dit hele jaar, het gebed te bidden dat zij ontving op 28 november 2009.

Het gebed werd oorspronkelijk verzonden op de dag dat het werd ontvangen (de 24e verjaardag van HWLiG) en daarna opnieuw op 14 december 2009.

Hier is het gebed dat Vassula aan ons vraagt dagelijks te bidden voor de rest van het jaar.

 

“Vassula, richt je tot Mij op deze wijze:

 

Liefdevolle Vader, gesel dit geslacht niet met Uw toorn,

waardoor het volledig vernietigd zou worden.

Gesel Uw kudde niet met tegenspoed en angst

want de wateren zullen droog vallen en de natuur zal verdorren.

Uw toorn zal alles verwoesten zonder een spoor achter te laten.

 

De hitte van Uw Adem zal de aarde doen ontvlammen en tot een woestenij maken!

Aan de horizon zal een ster te zien zijn.

De nacht zal vernietigd worden en er zal as vallen als sneeuw in de winter

die Uw volk zal bedekken als spoken.

 

Wees ons genadig, God en verzacht Uw oordeel over ons.

Denk aan de harten die zich in U verheugen en waarin U Zich verheugt!

Denk aan hen die in U geloven en laat Uw Hand ons niet met kracht slaan,

maar verhef ons daarentegen in Uw barmhartigheid

en plaats Uw geboden in ieder hart. Amen.”

 

***

Volgend op het verzoek van Vassula dat we dit jaar dagelijks het gebed bidden dat haar op 28 november 2009 werd gegeven, was er gisteren een meteoorinslag in Rusland. Details en een video van dit gebeuren zijn verkrijgbaar op:

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-21482252

Vassula heeft hierop gereageerd met de volgende boodschap:

“Begreep je waarom we het gebed moesten bidden? Zie wat er in Rusland gebeurde! Er moet worden doorgegaan met het bidden van dit gebed.”

Het gebed waarnaar Vassula verwijst staat hier boven.