HOME MESSAGES
Nieuwe Boodschap

22 mei 2012

Ik ben de Poort van Hoop waar wanhoop is; van Vreugde waar verdriet is; van Troost waar droefheid is; Ik ben de Poort van Leven waar dood is; Ik zal tot hun hart spreken en hen uit hun wildernis leiden en met grote tederheid zal Ik Mijn schapen verzorgen; Ik zal niet hard voor hen zijn en Ik zal luisteren naar de nederigen wanneer ze om vergeving zullen vragen;

velen van jullie zijn inderdaad Mijn onderricht vergeten en zijn Mij vergeten; toch ben Ik jullie nooit vergeten, hoewel, ach, zo velen van jullie tegen Mij gezondigd hebben kom tot Mij en leer dat Ik de Goede Herder ben; Ik ben jullie machtige bescherming, jullie sterke steun die jullie geest doet herleven en jullie ogen verlicht; Ik geef genezing, leven en zegen; Ik ben Alles;

kom tot Mij en spreek met Mij vanuit je hart en Ik zal luisteren; verander je leven in een onophoudelijk gebed en verheug Mij; bid, bid, bid en maak je wegen recht; maak jezelf schoon door berouw en verspil je dagen niet langer met wereldse dingen die verslijten, maar keer je ogen in plaats daarvan naar Mijn Rijkdom die Leven geeft; doe alles wat je kunt om heilig en in vrede met iedereen te leven; wees volmaakt zoals je Hemelse Vader volmaakt is en je zonden zullen niet langer je leven overheersen; leef door genade een Waar Leven in Mij, je God, en Ik zal je dorst lessen; Ik, Jezus Christus, zegen ieder van jullie; ic.

index