HOME MESSAGES
Nieuwe Boodschap

5 mei 2011

  vertel mijn volk en herinner hen eraan dat liefde vele zonden bedekt; laat jullie liefde voor elkaar echt blijken te zijn…

sta Mij toe jullie geheugen op te frissen: het is een zegen voor jullie wanneer ze jullie beledigen en vervolgen om Mijnentwil, want het bewijst dat Ik, God, op jullie rust … als jullie er alleen op uit waren om mensen te behagen, zou Ik jullie niet geroepen hebben; als jullie hard voor je eigen belangen en eer zouden werken en niet voor die van Mij, zou ik Mijn Ogen van jullie hebben afgewend;

open je harten wagenwijd en ontvang Mij; wees één, elkaar helpend en probeer Mijn volk te troosten in deze tijden; de liefde voor je naaste zou jullie grootste zorg moeten zijn;

denk eraan Mijn Boodschap alom te verkondigen, want de reuk van de dood heeft de hemel bereikt en de straf die deze generatie te wachten staat zal over deze aarde komen vanwege haar ongeloof en geloofsafval; de gezanten die Ik jullie stuur worden niet gehoord en Mijn Geest wordt bespot; velen kwetsen roekeloos Mijn Kerk, Mijn profeten stenigend; velen raken in verval en er worden nu zichtbare tekenen gegeven die in verhouding staan tot de afmetingen en de zwaarte van hun afvalligheid en hun zonden;

ontberingen en leed komen over dit trouweloze geslacht; dit zijn tekenen die hun reeds gegeven zijn vanwege hun weigering om zich met Mij te verzoenen;

velen van jullie heb Ik voor Mijn Vader gerechtvaardigd, Ik wil evenwel een terugkeer van liefde, een terugkeer van geloof; Ik heb jullie geopenbaard hoe Ik werk en wat Ik zoek; jullie hebben mijn Boodschap van Eenheid gehoord en geloofd; Ik heb jullie het doel van Mijn oproep laten zien; jullie hebben jullie zegel gewaarmerkt, waardoor jullie Mij grote eer hebben bewezen, kan men ontkennen wat men gelooft?

Houd dat wat jullie in het begin is geleerd, levend in je hart en weiger Mijn Bloed te verkopen; Ik geef jullie Mijn vrede en zeg jullie: vrees niet, want Ik Ben met jullie; draag Mijn Naam en eer Mij; ic Ik begreep dat “de Naam van Christus dragen” betekent Zijn Kruis dragen, maar zoals Hij eens heeft gezegd: Zijn Kruis draagt niet alleen lijden maar ook vreugden …

index