HOME MESSAGES
Gehoorzaamheid tegenover God komt voor gehoorzaamheid aan de mens

29 December 1996Mijn Heer ?

Ik Ben; Ik sta voor je; wees niet bevreesd, Mijn kind; 1 heb je niet gehoord dat gehoorzaamheid tegenover God vˇˇr gehoorzaamheid aan de mens komt ? wat heb je gedaan, Mijn kind !

(Toen ik deze laatste zin hoorde, voelde ik de verbazing van God, maar ik voelde tegelijkertijd dat Hij 'geshockeerd' was, en Zijn verwijt was als dat van een moeder die verbaasd is dat haar kind iets verkeerds doet. Er was totaal geen irritatie, er lag ook teleurstelling en droefheid in.

- Terwijl Hij deze enkele woorden uitte, deed Hij mij begrijpen dat Hij ze al eens eerder had geuit; en voordat Hij de zin beŰindigde, gaf Hij mij een licht tot besef waar en aan wie Hij deze woorden had gegeven.

Nadat de Boodschap was voltooid opende ik Genesis 4,10 en las woord voor woord hoe Hij Ka´n verraste toen deze alleen in het open veld liep nadat hij zijn broer Abel had gedood. Juist daardoor besefte ik hoe zwaar mijn zonde was...)

je behoort Mij toe, en hoewel je een niets bent zal Mijn Liefde je altijd steunen, hoewel je beklagenswaardig bent zal Mijn Barmhartigheid je altijd naar je erfenis brengen; ja, ze zal je in Mijn Heilig Hart brengen; tegenover Mijn Glorie en voor Mijn Heiligen ben je niets waard, 2 en toch, als je middenin Me bent, ben je in Mij geborgen, ben je in Hem die zondaars rechtvaardigt, 3 bijgevolg wordt je ziel, nietig klein schepsel, beschouwd als door Mij gerechtvaardigd;

dit was een van de keren dat je bent gevallen, maar hoewel je zonde 4 zwaar was, zal de genade nu nog groter zijn, daar je hebt beseft 5 wat je hebt gedaan, en je tot Mij bent gekomen om Mij om vergeving te vragen; nu ben je weer levend, niet uit eigen kracht maar door Mijn Macht;

kom altijd tot Mij voordat je een of andere beslissing neemt en raadpleeg Mij, Ik zal je altijd goede raad geven en altijd beantwoorden aan je behoeften; houd je altijd aan Mijn bevel aan jou en bedroef Mij niet; herinner iedereen eraan wat de schoonheid van Mijn Geest aan de mensheid brengt; ze 6 brengt hun vrede, liefde, zachtheid, vriendelijkheid, geduld, trouw, edelmoedigheid, zelfbeheersing en barmhartigheid, die hen naar eeuwig leven zullen leiden


word het nooit moe, Mijn kind, voor Mij te werken, en hoewel je kruisen talrijk zijn, klaag niet; - als jij Mijn verreweg meest gekwelde boodschapster van jullie tijden bent, komt dat omdat je van Mij komt, en omdat het Woord dat je gegeven wordt waar is; Mijn Woord getuigt ervan dat de wegen van deze generatie slecht zijn en aan de onderwereld binden, maar Ik zal met je blijven, en Mijn Heilige Geest zal je Verdediger zijn en je Lamp, je Vreugde en je Sterkte; Hij zal je opgewekt houden, daar je in Ons bent geborgen, Die driewerf Heilig zijn;

kom tot Mij in volledig vertrouwen en herinner je: jouw beproevingen zijn Mijn Glorie... ic


"Jahweh is mild en barmhartig,
lankmoedig, allerbeminnelijkst.
Zijn verontwaardiging duurt niet eeuwig,
Zijn verbolgenheid duurt slechts korte tijd;
Hij behandelt ons nooit en straft ons nooit
overeenkomstig onze schuld en zonden".
(Psalm 103, 8-10)1 Zijn Tegenwoordigheid was niet alleen glorieus en majesteitelijk, maar had ook alle schittering van Zijn Goddelijkheid, wat mij deed aarzelen.
2 Ik was blij deze woorden te horen zodat iedereen ze leest, vooral diegenen die nooit ophouden mij op een hoog voetstuk te plaatsen door te zeggen : "Vassula, Vassula" in plaats van "God, God, God zij geprezen !"
3 Ons vergeeft.
4 De zonde van ongehoorzaamheid.
5 Terwijl ik dit schrijf, vraagt Hij mij eraan toe te voegen : "Niet uit jezelf, maar door Mijn Genade"...
6 De schoonheid van de Geest.

previous index next