HOME MESSAGES
De aarde roest, maar Mijn voorbijgaan doet de roest verdwijnen

20 December 1996Terug thuis, na veel conferenties of gebedsbijeenkomsten in de U.S.A.

Ik geef je Mijn Vrede, Mijn kind; volhard in gerechtigheid en deugd; kijk naar Mijn triomfen, tel de punten ! 1 de aarde roest, maar Mijn voorbijgaan doet de roest verdwijnen; daarom heb Ik ijver voor Mijn Huis in je gelegd, opdat Ik en jij samenwerken om de roest te verteren, die is als een dikke korst op de harten van Mijn mensen; Ik ben van plan om door Mijn voorbijgaan die korst weg te nemen en hun harten achter te laten, schijnend van Mijn Glorie, en terwijl Mijn Woord aan hen wordt geopenbaard, zal Mijn Licht licht aan hen brengen

ach, Vassula, Ik heb je stappen geleid naar Mijn Pad, zoals Ik je had beloofd, wees dus niet bevreesd, Ik ben met je en geen enkel kwaad kan enige macht over je krijgen; als Ik heb verkozen je naar deze grote natie te zenden 2 om Mijn volk zů intensief te herinneren aan hun ware fundament, en dat de Glorie alleen neerdaalt vanboven, is dat omdat de Tijd nabij is, de Tijd van acuut lijden staat nu voor jullie deuren... de strop van deze kwade krachten sluit zich niet alleen rond de Vicaris van Mijn Kerk, maar om Mijn gehele Kerk ! nee, jullie hebben je niet tevergeefs uitgeput, 3 want Ik heb Mijn Heerlijkheid geopenbaard in veel harten en Ik heb Mijn volk herinnerd aan de macht die Ik bezit door hen veel genaden te schenken; daarom, Mijn kind, ben Ik zegevierend

Mijn Werk, door jou, is gedaan, en Ik vul het met Mijn Glorie en Mijn Majesteit; dit doe Ik om Mijn volk aan Mijn Macht, Mijn Barmhartigheid, Mijn Mildheid en Mijn Liefde te herinneren; er zullen in deze komende dagen nog meer rijkdommen en overvloed uit Mijn Heilig Hart aan je worden geopenbaard...

en jij, Mijn dochter, laat koninklijke waardigheid in je zijn in de uren van vervolging, opdat je Mij zult verheerlijken; alles wat je draagt om Mijnentwil ontroert Mij; verdraag voor Mij, Mijn beminde, en troost Mij op deze manier... wijd jezelf geheel, met lichaam en ziel, aan de dienst van Mijn Kerk en aan de dienst van je broeders en zusters; breng deze offers voor hun welzijn; verdraag deze korte pijnen en beproevingen omwille van Mijn zaak, door je te herinneren dat je vlak onder de hemelen leeft; in de uren van de nacht lijd Ik, Jezus Christus, overmatige kwellingen bij het zien van de misdadige slachting van onschuldige baby's, menselijke offers, bedreven met godslastering tegen Mijn Naam, 4 en voor de ondergang van het huidige pausschap;

Ik zeg je, wat je ook aanbiedt als offer, Mijn Arm zal je steunen, zodat je doorgaat Mijn Boodschappen wijd en zijd te verspreiden; terwijl de handen van de godslasteraars zo schandelijk tegen Mijn Heilig Offer zijn uitgestrekt, naar Mijn Huis en Mijn Woord, stort Ik van Mijn kant Mijn zegeningen uit over hem die volhardt in heiligheid en niet bezwijkt in schande;

Ik zal veel harten ertoe verleiden als heilige vaten te worden die Mijn Woord dragen; ja ? 5


Heer, U toont mij hoe Uw Macht werkt
en U maakt geen geheim van Uw Plannen,
maar tegenover iemand die zo zwak is als ik,
geboren uit zonde, hoe moet ik de grootspraak
van mijn vervolgers verstaan ?

Het uur van de duisternis is hier;
hoe en waar moet ik het 'volhouden' ?

dat is ook Mijn weeklacht; Ik ween om de verharding van hun hart... een sluier van schaduw hangt over hun oogleden, dochter, hun harten koesteren geen vrede en hun trofee heet: gebrek-aan-liefde... maar je Koning is je gunstig gezind;
niettemin zitten er andere krachten achter, waarover Ik heb gesproken; 6 deze krachten komen niet van Mij; je ziet het, Vassula, Ik toon, door deze Boodschappen, hun moorddadige plannen tegen Mijn Kerk, Ik toon hun bedrieglijk schema aan de wereld; daarom willen velen van hen Mijn Woorden ommuren welke Ik je in deze Boodschappen heb gegeven;


Maar ik ben een arme stakker
en geen kampioen in verdedigen.
Ik word gediscrimineerd en onrechtvaardig behandeld.


Wees gezegend alle dagen van je leven, alleen al hierom !

hoewel beide soorten vervolgers 7 je eer en je integriteit roven, ben je Mijn Lofzang geworden; als zij 8 niet de machtige werken herkennen die Ik door jouw nietigheid doe, bid voor hen, opdat Ik de sluier van hun ogen haal...

Ik zal je reis met je voltooien en Ik zal doorgaan je staf te zijn, je lamp en je dronk; wees niet bang als je wordt aangevallen, je zult grote kracht hebben als je Mij vreest en Mij eert en als je doet wat Mij behaagt;

Ik Zelf zal voorbereiden wat je nodig hebt voor deze reis, en Wij, de Twee Harten, 9 zullen samen met jou verdergaan en de benden van de kwade krachten woedend maken terwijl We hen voorbijlopen, een bedreiging voor hen wordend als We voortgaan; We zullen hun stad van zonden bestormen, en hun boze krachten zullen Mij, jullie God, onder ogen moeten komen in al Mijn Goddelijkheid; 10 vandaag woeden ze als wilde beesten, want ze weten dat Onze Triomf 11 spoedig komt; stel je vertrouwen in Mij en wees als een luid klinkend boek;

Ik heb nog meer te zeggen, maar voor vandaag is dit voor jou genoeg; Ik bemin je, dierbare ziel, en Ik zegen je; ic1 DrieŽntwintig gebedsontmoetingen waar ik heb gesproken in achtentwintig dagen, over geheel de U.S.A., met veel mensen, inclusief priesters, die toehoorden.
2 De U.S.A.
3 Pater O'Carroll en ik.
4 Ik verstond ook 'Kerk'.
5 Hij wist dat ik iets wilde zeggen.
6 Jezus maakt een duidelijk onderscheid tussen een gebruikelijke vervolger, wiens hart verhard is, en de andere krachten die uit de Duisternis afkomstig zijn; met andere woorden: 'kwade krachten'.
7 De gebruikelijke, met de stenen harten.

8 Degenen met de verharde harten.
9 Het Heilig Hart en het Onbevlekt Hart van Maria.
10 Want dat is precies waar deze kwade krachten naar streven: de Goddelijkheid van Christus. Ze willen de Godheid van Christus en Zijn Glorierijke Verrijzenis loochenen.
11 Tiomf van de Twee Harten.

previous index next