HOME MESSAGES
Verlies Mijn Vrede niet en blijf sterk

12 December 1996
U.S.A.Heer, laat mij me aan U vastklampen,
opdat U mij te hulp komt;

Ik bemin U en ik dank U,
ik prijs U omdat U mij toestaat
Uw Naam te kennen,
opdat ook ik beschermd moge worden;

In Uw grote liefde antwoordt U mij
telkens wanneer ik Uw Naam aanroep;

God, U moet zeer worden gevreesd om Uw Macht.
Wil mij Uw mildheid tonen
als ik in moeilijkheden verkeer;
laat Uw glimlach op mij rusten
om aan de naties te laten zien dat U met mij bent;


vrede zij met je;

streek in Mijn Naam en wees niet bevreesd; stel je vertrouwen in Mij; Mijn Majesteit bedekt de hemelen, en ook al verkeert je land vandaag in schrik vanwege zijn ongerechtigheid,

Mijn Majesteit en Mijn schittering zullen je land bedekken, 1 en alle kwaad zal worden onthuld, aangezien het kwaad zich nu verbergt in de duisternis van de aarde; wees niet bang; wees opgewekt en verheug je, want Mijn Triomf over de kwade machten is nabij;

ga dus, Mijn dochter, en laat niet na te spreken als het goeds teweegbrengt; win zielen voor Mij, wees Mijn net; laat Mij je opnieuw uitsturen; doe alles wat je kunt, en Ik zal de rest doen; beloof Mij trouw te blijven en dien Mij in een geest van vroomheid en standvastigheid; Ik zal je nooit in de steek laten en je niets weigeren dat de zondaars tot bekering zou brengen en tot verandering van hart;


je zult daarom Mijn bescherming voor je vinden; de lasterpraatjes en de vervolgingen, die je zo edelmoedig verdraagt omwille van Mijn zaak, verheerlijken Mij; de manier waarop de mensen je behandelen, met kwaadaardigheid en boosaardigheid, en wat jij in stilte verdraagt voor Mijn zaak, voor je Verlosser, roert Mij tot tranen; iedereen wordt tenslotte moe, evenals kleren slijten, maar jullie zielen leven voor eeuwig; jullie daden in Mijn Naam zullen nooit verslijten en je ziel zal tenslotte worden beloond;

verlies Mijn Vrede niet en blijf sterk, altijd grijpend naar de onderrichtingen van de Wijsheid; heb nu een gelukkig hart en vul het met de blijheid welke Ik in Mijn Hart heb, gevuld door al diegenen die naar Mij, jullie God, verlangen;
1 De Triomf van de Heer.

previous index next