HOME MESSAGES
Wees zonder vrees, Ik ben met je

9 December 1996
U.S.A.wees in vrede;

zeg tegen je raadgever: "Ik ben vervuld van vreugde omdat jullie gedachten over Mijn Heilig Hart eindelijk in jullie mond tot bloei komen'; 1 Ik weet dat je Mijn Hart altijd hebt beschouwd als een Hemel, maar niet zoveel gelegenheden als nu hebt gehad om Mijn Hart bekend te maken; 2 de Kerk heeft de devotie tot Mijn Heilig Hart veronachtzaamd; even geleden was het goed van je om te delen in Mijn smarten en Mijn zorg; 3 Ik waardeer de interesse die in je opstijgt om Mijn Hart te verheerlijken;


Ik ben Mijzelf genoeg, zoals je weet, maar Ik heb jou en Mijn Vassula uitgekozen om aan de wereld aan te bieden alles wat jullie kunnen om ze ertoe te brengen dit Hart, dat hen bemint, te ontvangen; jullie 4 zijn Mij aangenaam en Ik zal ervoor zorgen aan al je noden te voldoen uit de Rijkdommen van Mijn Hart;

Ik heb je, zoals je hebt gemerkt, Mijn drie engelen 5 gegeven om je te begeleiden; ja... inclusief Mijn drie Aartsengelen; wees dus niet bang, de hele hemel is met je; er zijn veel godvruchtige mannen die je zullen helpen; wees zonder vrees, Ik ben met je; ic1 Pater O'Carroll sprak over de Schatten van het Heilig Hart die voor onze tijden zijn gereserveerd.
2 Jezus geeft deze gelegenheden als we naar conferenties gaan waar mensen luisteren.
3 In Cap de la Madeleine heeft Pater O'Carroll een ervaring gehad.
4 Pater O'Carroll en ik)
5 D.w.z. Bob, Pat en Tom)

previous index next